Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Сутність та системні характеристики ризику в логістичних ланцюгах

Предмет: 
Тип роботи: 
Курс лекцій
К-сть сторінок: 
153
Мова: 
Українська
Оцінка: 
ЗМІСТ
 
Вступ
Розділ 1. Сутність та системні характеристики ризику в логістичних ланцюгах.
1.1. Поняття ризику. Функції ризику
1.2. Причини і фактори виникнення ризиків
1.3. Класифікація ризиків
1.4. Основні види підприємницьких ризиків
1.4.1. Ризики підприємства
1.4.2. Транспортні ризики
1.5. Ідентифікація ризиків в логістичних ланцюгах
Розділ 2. Аналіз і оцінка ризиків
2.1. Принципи та послідовність проведення аналізу ризиків
2.2. Методи аналізу ризиків
2.2.1. Загальна характеристика методів оцінки ризиків.
2.2.2. Статистичний метод оцінки ризиків
2.2.3. Метод аналізу доцільності витрат
2.2.4. Метод експертних оцінок
2.2.5. Аналітичний метод оцінки ризиків
2.2.6. Метод використання аналогів
2.2.7. Метод аналізу ризику за допомогою дерева рішень
2.2.8. Комплексна оцінка ризиків
Розділ 3. Управління ризиками
3.1. Поняття ризик менеджменту
3.2. Методи управління ризиками
3.2.1. Контроль з ризиками
3.2.2. Фінансування ризику
3.3. Особливості управління ризиками підприємства
3.4. Ризик та психологічна теорія рішень
3.5. Особливості управління логістичними ризиками
Розділ 4. Страхування ризиків
4.1. Сутність і функції страхування
4.2. Основні поняття у страховій справі
4.3. Форми страхування
4.4. Класифікація страхування
4.5. Розвиток ринку страхових послуг
4.6. Особливості страхування в логістичних системах
4.7. Страхування в логістичних системах
Розділ 5. Страхування вантажів
5.1. Економічна суть і необхідність страхування вантажів
5.2. Особливості страхування вантажів у міжнародних перевезеннях
5.3. Умови страхування вантажів
Розділ 6. Страхування відповідальності перевізника
6.1. Страхування відповідальності перевізника вантажів
6.1.1. Зміст і завдання відповідальності перевізника
6.1.2. Страхування відповідальності авто перевізника за вантаж
6.1.3. Страхування відповідальності залізниць
6.1.4. Страхування відповідальності за вантаж морського та авіаційного перевізника
6.1.5. Обов’язкове страхування відповідальності суб’єктів перевезення небезпечних вантажів.
6.2. Страхування цивільної відповідальності власників транспортних засобів
6.3. Медичне страхування
Розділ 8. Хеджування ризиків
8.1. Суть і основні характеристики хеджування
8.2. Види хеджування
8.3. Здійснення хеджевих операцій з урахуванням реальних ситуацій на ринках
8.3.1. Хеджування продажем
8.3.2. Хеджування купівлею
 
 ВСТУП
 
Актуальність вивчення курсу «Управління ризиками в логістиці» в програмі підготовки фахівців у сфері менеджменту і, зокрема, логістики викликана необхідністю обов’язкової оцінки ризику в будь-якому виді діяльності, перед прийняттям тих чи інших менеджерських рішень. Це особливо важливо в ситуації соціально-економічних і трансформаційних процесів, в яких розвивається сучасна українська економічна система і які супроводжуються невизначеністю, конфліктністю, мінливістю цілей, зумовленими різноманітними причинами, зокрема, природними явищами, політичними подіями, податковим регулюванням, змінами в законодавстві, коливанням цін і курсів валют, конкуренцією, виконанням договірних зобов’язань та рядом інших чинників.
Характерною особливістю ризиків за сучасних умов є їх тотальність і всеосяжність і тому фахівцеві з менеджменту треба навчитись чітко організовувати діяльність підприємницьких суб’єктів в умовах невизначеності та постійних змін у навколишньому середовищі. 
Основною метою вивчення курсу «Управління ризиками в логістиці» є ознайомлення майбутніх фахівців з логістики з новими підходами до аналізу, оцінювання та моделювання ризиків та управління ними під час прийняття рішень в логістичних системах.
Відповідно до поставленої мети головними завданнями вивчення курсу є:
  • набуття студентами глибоких теоретичних знань з визначення та класифікації ризиків, управління ризиками та їх запобігання;
  • опанування студентами методичного інструментарію системного підходу до управління ризиками;
  • оволодіння навичками визначення та управління ризиками в логістичних системах.
Пропонований курс лекцій підготовлено відповідно до програми курсу «Управління ризиками в логістиці» для студентів  спеціальності «Логістика».
Видання розраховане на студентів економічних вищих навчальних закладів, які навчаються за спеціальностями «Логістика», «Менеджмент організацій», «Менеджмент зовнішньо-економічної діяльності», «Управління комерційною діяльністю», «Маркетинг».
 
 
РОЗДІЛ 1. СУТНІСТЬ ТА СИСТЕМНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ РИЗИКІВ В ЛОГІСТИЧНИХ ЛАНЦЮГАХ
 
1.1. Поняття ризику
Поняття ризику виникло в давні часи. Перші дослідження ризику стосуються азартних ігор. Оскільки бізнес і, зокрема біржові ігри близькі до азартних, методи і результати цих досліджень згодом були застосовані до різних сторін підприємницької діяльності. В подальшому ризик почав досліджуватися у зв’язку з комерційною й управлінською діяльністю. Це були вже початки досліджень економічного ризику. 
Слово “ризик” має іспансько-португальського походження і означає “підводна скеля”, тобто небезпека.
Ризикологія як наука виникла в кінці 1970-х років у зв’язку із погіршенням екологічної ситуації в США. Практично підходи до виявлення, ідентифікації і оцінки ризиків, що існували до цього часу, активно використовувались у морських перевезеннях вантажів, у фінансовій сфері, в сфері економіки, виробництва, в сфері страхування і т.д. Більшість виявлених і ідентифікованих ризиків у більшості випадків асоціювались із втратами різних видів ресурсів.
Слід зазначити, що існує розуміння ризику як “дія на удачу” з надією на щасливий результат, тобто акцентування уваги на інше значення поняття ризику – виграш або додатковий прибуток.
В економічній теорії під “ризиком” прийнято розуміти (ймовірність) втрати ринковим суб’єктом частини доходів в результаті здійснення певної виробничої або фінансової діяльності.
В широкому розумінні ризик є ситуативною характеристикою діяльності будь-якого ринкового суб’єкта, що є
Фото Капча