Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Сутність та системні характеристики ризику в логістичних ланцюгах

Предмет: 
Тип роботи: 
Курс лекцій
К-сть сторінок: 
153
Мова: 
Українська
Оцінка: 

необхідної для проведення аналізу інформації, непередбачуваний розвиток високотехнологічних галузей, прийняття авантюрних і непродуманих рішень тощо).

Підприємства в своїй щоденній діяльності повинні постійно враховувати і відслідковувати процеси, які можуть певним чином впливають на їх діяльність. Одним з найбільш важливих інструментів при цьому є постійно здійснюваний моніторинг.
Зміни, які впливають на діяльність підприємства, можна класифікувати за ступенем впливу на прямі і непрямі:
Прямі зміни – зміни, які проходять у внутрішньому і зовнішньому середовищі, і безпосередньо впливають на діяльність підприємства (зміна закупівельних цін на товари, вартість орендної плати, рівень кваліфікації персоналу тощо).
Непрямі зміни – відображаються на діяльності підприємства опосередковано через інші суб’єкти ринку (зміна ціни на сировину у постачальників, зміна цін на паливо і як наслідок – зміна затрат на транспортування тощо).
Постійне здійснення обміну інформацією між підприємством і зовнішнім середовищем дає можливість звести до мінімуму невизначеність в діяльності підприємства. В свою чергу, на основі аналітичного матеріалу може бути виявлена відповідність між політикою, що проводиться підприємством, і потребами ринку, а також змінами, що відбуваються на ньому. Іншими словами, підприємство може бути готовим до ризиків і приймати їх, або мати можливість відвернути той чи інший ризик. 
На рівень ризику впливають різні фактори, які можна згрупувати у дві групи – внутрішні і зовнішні.
Зовнішні фактори – це ті умови, які не можна змінити, але треба брати до уваги. Їх можна розділити на дві групи: фактори прямого і непрямого впливу.
Факторами прямого впливу є: 
 • зміна законодавства, що регулює економічні відносини партнерів;
 • непередбачувані дії органів державного управління і самоврядування;
 • рекламація та штрафи за браковану продукцію;
 • витік конфіденційної інформації;
 • необґрунтовані чутки;
 • порушення зобов’язань за угодами;
 • інфляція;
 • зміна податкової політики;
 • зміна цін;
 • корупція і рекет;
 • форс-мажорні обставини (стихійні лиха, аварії, смерть керівника або провідних спеціалістів, раптова поява сильних конкурентів, вороже ставлення уряду і преси); 
 • конкуренція.
Особливо увагу варто звернути на конкуренцію. У літературних  джерелах відзначається, що близько чверті банкрутств відбувається внаслідок конкуренції. Вона створює механізм економічного змагання, змушує підприємців переглядати свою стратегію. Особливо слід звернути увагу на несумлінну конкуренцію, а саме:
 • поширення помилкових, неточних або перекручених відомостей;
 • введення в оману споживачів, щодо виготовлених конкурентами товарів;
 • некоректне порівняння товарів;
 • використання чужої марки чи інтелектуальної власності;
 • розголошення науково-технічної, виробничої, торгової інформації без згоди її власника;
 • підкуп співробітників;
 • таємна змова на торгах;
 • махінації з діловою звітністю;
 • фізичне знищення конкурентів.
Окреме місце в конкурентній боротьбі посідає реклама. Недобросовісною є реклама, що дискредитує юридичних і фізичних осіб, які не користуються рекламованими товарами; містить некоректне порівняння рекламованого товару з іншим товаром; допускає висловлювання, що ганьблять достоїнство і ділову репутацію конкурентів; вводить в оману споживачів.
Поняття недобросовісної реклами регламентує Закон України “Про рекламу”, стаття 10. 
Факторами непрямого впливу є :
 • політична ситуація;
 • міжнародна обстановка ;
 • економічна нестійкість країни діяльності; 
 • стихійні лиха;
 • науково-технічний прогрес.
Внутрішні фактори – це фактори, зумовлені діяльністю підприємства. Їх поділяють на такі групи:
 1. стратегію підприємства;
 2. принципи діяльності підприємства;
 3. ресурси і їх використання;
 4. якість і рівень використання маркетингу;
 5. якість і рівень використання логістики.
Серед конкретних внутрішніх факторів виділяються: некомпетентність співробітників; несумлінність; недбайливість; витік конфіденційної інформації; якість продукції і послуг; прорахунки в організації виробничого процесу; аварії на підприємстві й поломки устаткування; помилки у визначенні попиту; взаємини з партнерами.
В умовах України є своя специфіка причин економічного ризику. Тут на перший план виступають: 
 • необов’язковість і безвідповідальність суб’єктів господарювання усіх видів;
 • суперечливість законодавства;
 • високий рівень інфляції;
 • відсутність реального господарського права;
 • недієздатність правоохоронних органів;
 • перевага політичних інтересів над економічними;
 • нестійке податкове законодавство.
 
1.3. Класифікація ризиків
Складність класифікації підприємницьких ризиків полягає у їх різноманітності і значній широті прояву. В економічній літературі виділяють такі групи ризиків:
ризики пов’язані з господарською діяльністю;
ризики пов’язані з особистими якостями підприємців;
ризики пов’язані з браком інформації про стан зовнішнього середовища.
Для класифікації ризиків найчастіше використовують такі ознаки:
Щодо масштабів вирішуваних завдань розрізняють:
а) ризик глобальний;
б) ризик локальний.
За сферою виникнення:
а) зовнішній;
б) внутрішній.
За рівнем прийняття рішень:
а) макроекономічний;
б) мікроекономічний.
Щодо аспекту прояву ризики бувають:
а) психологічні;
б) соціальні;
в) медико-біологічні;
г) юридичні.
За типом:
а) раціональні;
б) нераціональні (необґрунтовані);
в) авантюрні.
За кількістю людей, що приймають рішення:
а) індивідуальні;
б) групові;
в) масові.
За ситуацією:
а) стохастичні;
б) невизначені;
в) конкурентні.
За тривалістю дій:
а) короткотермінові;
б) постійні.
За рівнем втрат: 
а) мінімальні;
б) середні;
в) оптимальні;
г) максимальні (припустимі);
д) критичні;
е) катастрофічні.
За ступенем правомірності:
а) правомірні;
б) неправомірні.
За можливістю страхування: 
а) від яких можна страхуватися;
б) від яких не можна страхуватись.
Щодо об’єктивності:
а) з об’єктивною ймовірністю;
б) з суб’єктивною ймовірністю;
в) з суб’єктивно-об’єктивною ймовірністю.
Щодо часу прийняття рішень:
а) своєчасні;
б) випереджувальні;
в) запізнілі.
Щодо можливого фінансового результату:
а) чисті;
б) спекулятивні.
За врахуванням часового фактору:
а) статичні;
б) динамічні.
 
Фото Капча