Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

SWOT-аналіз Рівненської кондитерської фабрики

Тип роботи: 
Курсова робота
К-сть сторінок: 
40
Мова: 
Українська
Оцінка: 
Курсова робота
на тему:
 
“SWOT-аналіз Рівненської кондитерської фабрики”
 
Зміст
 
Вступ
1. Аналіз зовнішнього середовища Рівненської кондитерської фабрики
1.1. Аналіз макросередовища підприємства
1.2. Аналіз безпосереднього оточення підприємства
1.2.1. Аналіз споживачів
1.2.2. Аналіз постачальників
1.3. Аналіз конкурентів
Висновок до розділу 1
2. Аналіз внутрішнього середовища Рівненської кондитерської фабрики
2.1. Оцінка діючих стратегій
2.2. Аналіз використання потенціалу підприємства
2.3. Визначення сильних і слабких сторін підприємства
3. Складання матриці SWOT
Висновок
 
Вибирай українське!
Зроби життя солодким!
 
Вступ
 
Україна – молода суверенна держава, яка здобувши державну незалежність розв’язує надзвичайно важливе питання – створення власної стабільної та дієвої економіки, здатної забезпечити гідний рівень життя громадянам країни. З цією метою в Україні здійснює перехід до ринкової економіки, яка передбачає подолання створених у минулому економічних, політичних, психологічних стереотипів і впровадження новітніх, демократичних методів та способів господарювання.
Сучасна ситуація в економіці України потребує розвитку таких кардинальних взаємопов’язаних проблем, як вихід з кризи, перехід до ринкових форм та методів господарювання. Вирішення цих проблем пов’язане із ефективним залученням і використанням значних матеріальних, людських та фінансових ресурсів на національному, регіональному та локальному рівні.
Формування соціально орієнтованої економіки вимагає вирішення стратегічного завдання створення в Україні потужної харчової індустрії для забезпечення нормальної життєдіяльності її населення, відновлення і збереження його здоров’я, розвитку експорту вітчизняної продукції.
За кількістю зайнятих та за обсягом валової продукції харчова промисловість належить до найбільш важливіших галузей господарства більшості країн світу, в тому числі і України.
Об’єктом дослідження виступає одна з підгалузей харчової промисловості – кондитерська, виражена у Рівному потужним виробником солодощів – ВАТ “Рівнекондфабрикою”.
Продукція кондитерської під – це продукція постійного попиту, яка є фактором життєзабезпечення людей і збереження їхнього здоров’я, задоволення потреб та отримання насолоди, а в економічному стані – постійне джерело надходження коштів до бюджету.
Кондитерська галузь промисловість України – потенційна пріоритетна галузь нашої країни, розвиток якої спроможний відродити економічний занепад, відкинути іноземні виробництва з національного ринку і забезпечити належний рівень життя українського народу.
Саме тому метою виконання даної курсової роботи є здійснення характеристики харчової промисловості, визначення територіальної структури на території України та на обласному рівні, аналіз стану на державному та обласних рівнях, кількісна та якісна оцінка показників даної галузі на 2000-2001 роки.
Особлива увага сконцентрована на дослідженні тенденцій розвитку харчової промисловості України у роки набуття суверенності і незалежності (не тільки політичної, ідеологічної але й економічної), виявленні закономірностей, взаємопов’язаних чи взаємозалежних факторів, що здійснюють вплив на ефективність функціонування харчової промисловості. Метою є також здійснити прогнозування розвитку обраної галузі на перспективу та виявити проблеми чи недосконалості, що сповільнюють її діяльність. В курсовій роботі наводяться резерви та можливі рекомендації щодо вдосконалення та набуття конкурентоспроможності продукції харчової промисловості.
Джерельною базою курсової роботи є наукова, довідкова, статистична інформація, бухгалтерські звітності діяльності підприємства, статті, здійсненні спостереження, дані обласного відділу економіки у Рівненській області.
 
1. Аналіз зовнішнього середовища Рівненської кондитерської фабрики
 
1.1. Аналіз макросередовища підприємства
 
Макросередовище створює загальні умови діяльності підприємства і переважно не має специфічного впливу на конкретну організацію, однак рівень впливу стану оточення на підприємства різний.
Водночас, навіть, найбільші організації не мають практичного зворотного впливу на макрооточення, яке є причиною й умовою обмеження або розширення їхньої сфери діяльності підприємства, спричинює необхідні в ній зміни.
Рівень впливу окремих компонентів макрооточення на певні підприємства різний і залежить від розміру, галузевої приналежності, територіального розміщення підприємства.
Аналіз макросередовища підприємства передбачає вивчення і оцінку таких факторів: економічних, політичних, правових, демографічних, науково-технічних, природних і соціально-культурних.
Аналіз факторів макросередовища Рівненської кондитерської фабрики було здійснено за 3 етапами:
1). Формування переліку факторів, що досліджуються.
2). Збір, узагальнення і аналіз інформації.
3). Систематизація результатів аналізу та їх оцінка.
Узагальнення та аналіз зібраної інформації про фактори макросередовища проводиться в таблиці 2. 1.
 
Таблиця 2. 1.
Оцінка факторів макросередовища
з/пГрупа
факторівФакторОдиниці
виміруСтан (зміна фактора) Тенденція зміни фактораХарактер впливу фактора на підприємствоОцінка ступеня впливу факторів на підприємство, у балах
1. ЕкономічніРозвиток економіки України
(ВВП)
Розвиток виробництва товарів номенклатури підприємства:
карамель і драже
м’які цукерки
шоколадні вироби
печиво
торти
інші
Стан обласного бюджету:
доходи
витрати
дефіцит
Темп інфляції
Рівень безробіття
Рівень доходів населення Рівненської області:
доходи
витрати
млн. грн.
тис. т
млн.
. грн.
 
%
%
млн.
грн. 373065
195
140
39. 4
138
13. 7
97. 4
394. 4
393, 7
-0, 7
6, 7
12. 3
1197
1141Збільшився на 35% відносно 1999р.
Значно збільшився (розширення асортименту, освоєння нових виробництв, утворення нових підприємств), домінують
Фото Капча