Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Система правоохоронних органів України

Тип роботи: 
Звіт з практики
К-сть сторінок: 
23
Мова: 
Українська
Оцінка: 
Зміст
 
Вступ 
Розділ1. Система  правоохоронних органів України
1.1.Поняття правоохоронних органів, їх основні завдання
Розділ 2. Міліція в Україні, характеристика її діяльності. Міністерство       внутрішніх справ України
2.1 Поняття, завдання та функції міністерства  внутрішніх справ України
2.2 Міліція : завдання, принципи та структура
2.3 Права та обовязки міліції
Розділ 3. Міліція громадської безпеки
3.1  Поняття, завдання та функції міліції громадської безпеки
Висновки
Список використаних джерел
Вступ
 
Моя навчальна практика проходила з 28 січня 2013 року по 24 лютого 2013 року напротязі чотирьох тижнів в Коледжі МНУ ім. в. О. Сухомлинського. 
Керівник з навчальної практики від коледжу викладач Русецька Юлія Леонідівна.
 
Мета: створення теоретично-аналітичного формування світогляду майбутніх юристів на рівні початкових знань про юридичну сферу,юридичне процвітання в суспільстві,вивчення роботи та організаційних структур в міліції.
 
Завдання з навчальної практики : 
 • познайомитися з організаційною структурою міліції; 
 • вивчити зміст,завдання та види діяльності міліції.
 • на практиці дослідити положення ЗУ "Про міліцію" на інших нормативно-правових актів,що регламентують діяльність органів внутрішніх справ. 
 • розвити вміння інтегрувати набуті теоретичні знання в житті при аналізі діяльності провоохороних органів на прикладі міліції громадської безпеки.
 
Розділ 1  Система  правоохоронних органів України
 
1.1 Поняття правоохоронних органів, їх основні завдання
 
Система правоохоронних органів — це система суб'єктів, що здійснюють правоохоронну діяльність. Суб'єктами цієї системи є: держава через законодавчий, виконавчі, судові органи, президентські структури, прокуратуру тощо; деякі громадські організації та об'єднання; окремі громадяни, яким державою делеговано певні повноваження з урахуванням відповідного розподілу серед них компетенції, форм і засобів здійснення.
Відповідно до викладеного вище сьогодні до правоохоронних органів України можна віднести органи:
 • прокуратури;
 • внутрішніх справ;
 • служби безпеки;
 • митні;
 • охорони державного кордону;
 • державної податкової служби;
 • установ виконання покарань;
 • інші органи, які здійснюють правозастосовні або правоохоронні функції.
Серед важливих напрямків державної діяльності суверенної України є правоохоронна діяльність, спрямована на забезпечення принципу верховенства права у нашому суспільстві.
Правоохоронна діяльність - це владна державна діяльність, яка здійснюється спеціально уповноваженими державою органами на підставі закону і у встановленому нею порядку з метою охорони і захисту прав і законних інтересів громадян, юридичних осіб та держави шляхом застосування правових заходів впливу.
Завдання правоохоронної діяльності полягають у захисті встановлених Конституцією України:
 • суспільного ладу держави;
 • економічної та політичної систем;
 • прав і свобод людини і громадянина;
 • законних інтересів юридичних осіб - суб'єктів усіх форм власності;
 • економічної та інформаційної безпеки держави;
 • суверенітету і територіальної цілісності України.
Правоохоронна діяльність здійснюється спеціально уповноваженими органами і детально регламентована законодавством України.
Перелік правоохоронних органів міститься в ч. 1 ст. 2 Закону України "Про державний захист працівників суду і правоохоронних органів" від 23 грудня 1993 року, згідно з яким правоохоронні органи - органи прокуратури, внутрішніх справ, служби безпеки, митні органи, органи охорони державного кордону, органи державної податкової служби, державної контрольно-ревізійної служби, рибоохорони, державної лісової охорони, інші органи, які здійснюють право-застосовні або правоохоронні функції.
Охорона правопорядку для цих органів є головною діяльністю, яка здійснюється тільки у встановленому законом порядку. При цьому правовий статус кожного правоохоронного органу чітко визначений у спеціальному законі, який регламентує права, обов'язки і особливості діяльності правоохоронного органу. Закон встановлює структуру кожного органу, його завдання, функції, повноваження, окремо визначаючи спеціальний предмет діяльності деяких органів -оперативно-розшукову діяльність, яка регламентована Законом України "Про оперативно-розшукову діяльність" від 18 лютого 1992 року. Цю діяльність можуть здійснювати спеціальні підрозділи з виконанням оперативно-розшукових дій служби безпеки, органів внутрішніх справ, органів з виконання покарань, податкової міліції та інші. Вони можуть використовувати, відповідно до закону, гласні та негласні пошукові, розвідувальні й контр розвідувальні заходи із застосуванням оперативних і оперативно-технічних засобів.
Правопорядок забезпечується правоохоронними органами шляхом повсякденного додержання, виконання, використання, а в необхідних випадках застосування правових норм з метою повної реалізації їхніх приписів.  Правоохоронні органи є важливою ланкою системи державних органів України, мета, завдання і функції якої полягають в забезпеченні законності і правопорядку у всіх сферах життєдіяльності держави.
В останні десятиліття з метою взаємодії правоохоронних органів України з аналогічними органами зарубіжних держав щодо вирішення питань боротьби зі злочинністю, що має транснаціональний характер або виходить за межі країни, в Україні створено Національне центральне бюро Інтерполу. його правовий статус визначений Положенням про Національне центральне бюро Інтерполу, закріпленим Постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 1993 року № 220. У своїй діяльності Укрбюро Інтерполу керується Конституцією України, законодавчими актами України щодо боротьби зі злочинністю, міжнародними договорами України, Статутом та іншими документами Інтерполу, нормативними актами МВС.
 
Розділ 2. Міліція в Україні, характеристика її діяльності. Міністерство       внутрішніх справ України.
2.1Поняття, завдання та функції  міністерства внутрішніх справ України
 
Центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику в сфері захисту прав і свобод громадян, інтересів суспільства і держави від  противоправних  посягань є Міністерство внутрішніх справ України, яке діє у відповідності до Конституції України, законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, інших нормативних актів, а також "Положення про Міністерство внутрішніх справ України", затвердженого розпорядженням Президента України від
Фото Капча