Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Системи керування базами даних Microsoft Access

Предмет: 
Тип роботи: 
Курсова робота
К-сть сторінок: 
40
Мова: 
Українська
Оцінка: 
Зміст
 
Вступ
1. Системи керування базами даних (СКБД) Microsoft Access
1.1 Загальні відомості про Microsoft Access
1.2 Початок роботи з Access
1.3 Обєкти Microsoft Access
2. Бази даних. Проектування бази даних
2.1 Створення баз даних
2.2 Підтримка даних в Microsoft Access
2.3 Стиснення бази даних
2.4 Відновлення зіпсованої бази даних
3. Таблиці. Створення таблиць
3.1 Спосіб створення таблиці за допомогою майстра
3.2 Спосіб створення таблиць за допомогою конструктора
4. Режими роботи з таблицею в Microsoft Access
4.1 Робота з таблицею в режимі конструктора
4.2 Робота з панеллю іструментів конструктора таблиці
4.3 Режим таблиці
4.4 Типи та властивості полів
5. Робота з таблицями
5.1 Роботи з таблицями за допомогою контекстних меню
5.2 Зв’язування таблиць бази даних
6. Запити. Вікно запиту в режимі конструктора
6.1 Створення та використання запитів
7. Форми. Вікно форми в режимі конструктора
7.1 Вікно режиму форми
7.2 Створення та використання форм
8. Звіти
Контрольні запитання
Література
 
Вступ
 
Процес розвязування будь-якої задачі на ЕОМ є обробкою даних за заданим алгоритмом. Даними, наприклад, можуть бути: числа, літери, слова, прізвища учнів та їх домашні телефони, показники роботи підприємств та ін. Довгий час для розв’язування кожної задачі використовувалась тільки своя сукупність даних. Скільки розв’язувалось задач, стільки використовувалось і сукупностей даних. Сукупність даних, що використовувалась в одній програмі, як правило, не могла використовуватись в іншій.
Такий метод використання даних має певні недоліки, зокрема, надмірність і дублювання даних. Припустимо, що для однієї і тієї самої школи розроблено програму нарахування заробітної платні для вчителів і програму складання шкільного розкладу. Як дані для першої задачі використовують прізвища вчителів, їх кваліфікацію, педагогічний стаж, навчальне навантаження та ін. водночас прізвища вчителів та їхнє навчальне навантаження є даними і для другої задачі. Таким чином, для двох різних задач повторюються (дублюються) прізвища вчителів та їх навчальне навантаження.
Ці обставини і були основною причиною появи в кінці 60-х років баз даних (БД), і засобів опрацювання даних- систем керування базами даних.
База даних- це єдине, централізоване сховище даних певної предметної області (під предметною областю тут розуміють, наприклад, школу, підприємство та ін.), до якої мають доступ багато програм. Кожна програма має доступ до конкретних даних бази за допомогою спеціальних програм, які одержали назву систем керування базами даних (СКБД).
Прикладами побутових баз даних є: бібліотечні каталоги, записна книжка, класні журнали та ін.
Системи керування базами даних (СКБД) – це програмні засоби, з
допомогою яких можна створювати бази даних, заповнювати їх і
працювати з ними. В світі існує немало різних систем управління
базами даних. Багато із них насправді являються не закінченими
продуктами, а спеціалізованими мовами програмування, з допомогою
яких кожен, хто оволодів даною мовою, може сам створювати такі
структури, які йому зручно, і вводити в них необхідні елементи
управління. До подібних мов відносяться Clipper, Paradox, FoxPro та
інші.
Метою моєї роботи є виклад теоретичного матеріалу по роботі з СКБД Microsoft Access, а саме: об’єкти Access, створення бази даних, різні способи створення таблиць та робота із ними.
 
1. СКБД Access
 
1.1 Загальні відомості про Microsoft Access
 
СКБД Microsoft Access входить до складу пакета Microsoft Office. Вона дозволяє розв’язувати широке коло завдань користувачів без програмування доступна для широкого кола непрофесійних користувачів персональних комп’ютерів.
СКБД Access розроблена для експлуатації у комп’ютерних мережах і працює під управлінням ОС Windows.
Одна з основних переваг СКБД Ассеss полягає у тому, що вона має прості та зручні засоби обробки кількох таблиць у одній БД. Таблиця – це місце зберігання даних. Вона є основним об’єктом бази даних. У СКБД перших поколінь для кожної таблиці створювався свій файл бази даних. Для спільного використання таблиць у цих СКБД застосовують спеціальні програми (утиліти). Потім для спільного використання таблиць почали застосовувати спеціальні команди, які мають виконуватись перед початком роботи з базою даних для так званого зв’язування таблиць.
Зберігання кількох таблиць у одній базі даних має цілий ряд переваг. До основних з них належать:
1. Можливість розподілу даних за таблицями згідно зі змістом даних.
2. Табличне, тобто модульне, подання даних дозволяє модернізувати кожну таблицю окремо.
3. Редагування даних в одному місці бази призводить до автоматичного їх редагування в іншому місці.
Як і всі хороші системи керування базами даних, Microsoft Access дозволяє легко об’єднувати зв’язну інформацію. Вона також володіє розвинутою системою розробки програм для Windows, яка дозволяє швидко створювати необхідні програми, використовуючи дані незалежно від їх джерела.
Запуск системи Access здійснюється з ОС Windows аналогічно тому, як запускається будь-яка інша прикладна програма. Після її завантаження на екрані дисплея з’являється вікно системи, на передньому плані якого знаходиться вікно створення чи відкриття бази даних.
Зазначимо, що це вікно з’являється тільки на
Фото Капча