Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Теоретичні і практичні основи високопродуктивного торцевого шліфування важкооброблюваних матеріалів

Предмет: 
Тип роботи: 
Автореферат
К-сть сторінок: 
44
Мова: 
Українська
Оцінка: 

площини в радіальному напрямку. Причому, розмір кута  зменшується від 5... 8 периферійних елементів до нуля в калібруючій зоні. У напрямку, перпендикулярному до радіального, шліфуючі елементи розташовані під кутом , що змінюється в таких же межах і за тим же законом, що і кут .

При подачі напайного різця в зону шліфування при обробці його передньої поверхні він повинен рухатися тильною стороною, т. т. спочатку повинна оброблятися стальна державка зі сталі 50хФА, а потім твердосплавна головка зі сплаву Т5К10. Твердість матеріалу державки (HRC48) менша, ніж у твердого сплаву (HRA87), тому першу зону шліфування налаштовують на обробку стальної державки, а другу – на шліфування твердосплавної головки, третя зона калібруюча.
Осьова жорсткість шліфувального сегмента:
 
Jy = f (HRC) чи  , (8)
 
де HRC – твердість заготовки; (1 зона – Jy1 = 2 103 Н/м, 2 зона – Jy2 =2 104 Н/м, 3 зона – Jy3 = 4 107 Н/м) ; n, k – коефіцієнти, які залежать від механічних характеристик заготовки і круга; l – осьове пружне переміщення різального елемента. (При умові площинності різального профілю, l = const для усіх зон).
Радіус різального елемента:
 
 , (9)
 
де f и  – коефіцієнти, які враховують механічні характеристики шліфувального круга і заготовки.
На рис. 4 показана графічна інтерпретація визначення жорсткості пружного елемента і геометричних характеристик шліфувального круга в залежності від твердості оброблюваної заготовки.
Найбільш ефективно обробляти шліфувальними кругами з керуючим (стабілізованим) робочим профілем передні і задні поверхні напайних різців.
У четвертому розділі проведено математичне моделювання пружних технологічних систем одностороннього та двостороннього торцевого шліфування з метою визначення основних похибок шліфування і виробити способи їх зменшення.
Аналіз моделі (рис. 5Аа, б, в) дозволив установити статичну похибку виконання розміру за товщиною заготовки:
 
 , (10)
 
де Px, Py, Pz – складові сили різання, RKP – радіус шліфувального круга, L – довжина консолі, C – зміщення точки прикладання сили різання від горизонтальної осі.
Розрахунок просторової пружної механічної системи (рис. 5б) дозволив визначити пружні деформації   в точці прикладання сили різання із рівняння:
 
  (11)
  (12)
 
Величини V (y) і U (y) визначають неплощинність оброблюваної поверхні заготовки в залежності від її лінійних розмірів і траєкторії її руху відносно робочої поверхні шліфувального круга.
Похибка виконання розміру по товщині заготовки:
 
 , (13)
 
де RA – реакція опори A; RВ – реакція опори B; jА – жорсткість передньої опори шпиндельного вузла; jВ – жорсткість задньої опори шпиндельного вузла
Розрахунок квазістатичної моделі (рис. 5В) дозволив визначити величину (неперпендикулярність оброблених торців) :
 
 , (14)
 
де Pz – відмінність тангенціальних сил різання на шліфувальних кругах; B0 – відстань між шліфувальними кругами; t – відмінність в глибині різання із оброблюваних торців; t – середня глибина різання; H – висота оброблюваної деталі; Kpy – коефіцієнт схожості системи.
Розрахунок динамічних систем (рис. 6А, В) дозволив визначити динамічну похибку обробки – хвилястість обробленого профілю:
 
 , (15)
 
де Cв – коефіцієнт, що враховує зменшення висоти хвилястості по ширині робочої частини торця круга; X1, X2 – розрахункові амплітуди змушених коливань шліфувального круга і заготовки при односторонньому шліфуванні і двох шліфувальних кругів при двосторонньому шліфуванні, залежні від режимних факторів і динамічних характеристик ПТС.
Розрахунок динамічної системи (рис. 6Б) дозволив отримати просторове нелінійне диференціальне рівняння вимушених коливань шліфувального круга:
 
  (16)
 
Нелінійність рівняння визначається параметром L – поточним зміщенням центра прикладання сили різання від осі шліфувального круга.
Розв*язок цих рівнянь числовим методом на ЕОМ дозволило визначити параметри Y1, Y2, Z1, Z2, а також різницю Y2 – Y1, Z2 – Z1, які визначають динамічні похибки обробки заготовок (неплоскість обробленої поверхні). Також були визначені амплітудно-частотні характеристики і був установлений коефіцієнт динамічності механічної системи в двох січних площинах:
у вертикальній площині ; у горизонтальній площині
 .
У цьому ж розділі було розроблено і змодельовано на ЕОМ спосіб правки алмазного шліфувального круга (рис. 7.) абразивним кругом шляхом нанесення на робочу різальну поверхню регулярної штрихової сітки.
Було розраховано кут правки  геометрично рівний куту між дотичними до траєкторій двох шліфувальних зерен, розташованих на відстані періоду і взятих у точці перетину коливань:
 ;  ;
де R – радіус вектор точки на поверхні алмазного круга, в якій визначається кут .
Для верстату 3343  = 62 – 180, ширина алмазного круга 100 мм. Ширина правлячого кільця повинна бути якомога меншою (5 – 10 мм), а максимальний діаметр алмазного шліфувального круга не повинен перевищувати 350 – 400 мм. Матеріал алмазного кільця – карбід кремнію зеленого середньої твердості. Його зернистість повинна бути рівною або трохи більшою, ніж зернистість шліфувального круга.
У п*ятому розділі розроблена система автоматичного регулювання, що дозволяє здійснити рівний силовий вплив
Фото Капча