Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Теоретичні і практичні основи високопродуктивного торцевого шліфування важкооброблюваних матеріалів

Предмет: 
Тип роботи: 
Автореферат
К-сть сторінок: 
44
Мова: 
Українська
Оцінка: 

й інструментів, яка базується на:

-конструкторських рішеннях збірних шліфувальних кругів з керуючим робочим профілем для сумісної обробки сталі і твердого сплаву;
-конструкторських рішеннях переривчастих шліфувальних кругів, які мають трапецеїдальну форму канавки у поперечному розтині та різну її глибину по радіусу круга;
-імпрегнованих графітовою рідиною абразивних шліфувальних кругів і пружнодемпфірних елементах, котрі необхідно використовувати при обробці крихких магнітотвердих матеріалів;
-на оптимізованих технологічних схемах процесів двостороннього переривчатого шліфування, включаючи системи завантаження заготовок;
-системі автоматичного регулювання, яка реалізує засіб автоматичного силового балансування заготовок при двосторонньому шліфуванні торців заготовок.
8.Методологія та результати досліджень продуктивності, зносу шліфувальних кругів, сил різання, залишкових напруг першого роду, шорсткості і точності обробленої поверхні, як при односторонньому, так і при двосторонньому плоскому торцевому шліфуванні важкооброблюваних матеріалів шляхом статичної обробки експериментальних даних і будування просторових моделей їх розподілу, дозволили:
-визначити оптимальні режими обробки при різноманітних схемах шліфування;
-встановити оптимальні настроювальні параметри верстатів (кути поворотів кругів) та інструментів (осьова жорсткість сегментів) ;
-збільшити зносостійкість поверхні обробленої деталі і продуктивність процесу шліфування;
-покращити якість оброблених поверхонь деталей;
-засвоїти обробку короблених пластин;
-виключити або зменшити брак викришування припікань та тріщинуватості при більш високій продуктивності.
9.Експериментально підтверджено, що розроблена система автоматичного керування (САК) має характеристики необхідні для отримання високої якості поверхні.
10.Основні результати дисертаційних досліджень впроваджені:
-шліфувальний круг з керованим робочим профілем і технологічний процес переривчастого шліфування на Чернігівському інструментальному заводі;
-технологічне обладнання, а також технологічний процес переривчастого шліфування площин опорних і різальних багатогранних непереточуваних з твердого сплаву і кераміки на заводах “Победит” (м. Орджонікідзе) і комбінаті твердих сплавів і матеріалів (м. Світловодськ) ;
-технологічний процес імпрегнованого шліфування дзеркальних магнітів із застосуванням пружнодемпфірних елементів на заводі “Магнит” (м. Орджонікідзе).
Загальний економічний ефект від впровадження результатів досліджень у виробництво склав 1472810 крб. за цінами на 1982-1992 роки.
 
ОСНОВНІ РОБОТИ, ЯКІ ОПУБЛІКОВАНІ З ТЕМИ ДИСЕРТАЦІЇ:
 
1.Польшаков В.И. Исследование технологических параметров прерывистого шлифования изделий из твердых сплавов. // Качество и режимы обработки материалов. / Межвузовский сборник научных трудов. -Орджоникидзе, СОГУ, 1984. – С. 3 – 7.
2.Польшаков В.И. Влияние топографии шлифовального круга на формирование шероховатости обработанной поверхности. // Качество и режимы обработки материалов. / Межвузовский сборник научных трудов. – Орджоникидзе, СОГУ, 1987. – С. 85 – 92.
3.Польшаков В.И. Повышение качества поверхностного слоя при торцовом шлифовании полусферы магнитов. // Технология и автоматизация машиностроения. – К. : Техніка, 1990. – Вып. 46. – С. 78 – 82.
4.Польшаков В.И. Технология шлифования инструмента на станках с числовым программным управлением. // В кн. “Гибкая автоматизация”, – Братислава, ЧСНТО, 1990. – С. 103 – 104.
5.Польшаков В.И. Расчет динамических погрешностей при торцовом шлифовании. // В кн. “Прогресивна техніка і технологія машинобудування і зварювального виробництва”, том 2, Наукові праці НТУУ “КПІ” – К. : НТУУ “КПІ”, 1998. С. 69 – 76.
6.Польшаков В.И. Расчет статических погрешностей при торцовом шлифовании. // В кн. “Mechanics-98” (Prazy Naukowi), vol 2, Warschawa – Rzeszow, Rzeszow University of Technology, Poland, 1998. С. 269 – 274.
7.Польшаков В.И. Алмазное шлифование напайного инструмента шлифовальными кругами с управляемым рабочим профилем. // Прогресcивные технологии и системы машиностроения. / Международный сборник научных трудов, том 3, вып. 6 – Донецк. : ДонГТУ, 1998. С. 4 – 6.
8.Алипов А.А., Польшаков В.И. Исследование потока условных зерен при плоском шлифовании торцом круга. // Качество и режимы обработки материалов. / Межвузовский сборник научных трудов. – Орджоникидзе, СОГУ. -1980. – С. 9 – 21.
9.Колев К.С., Алипов А.А., Польшаков В.И. Исследование влияния параметров потока условных зерен на течение и результат плоского шлифования торцом круга. // Качество и режимы обработки материалов. / Межвузовский сборник научных трудов. – Орджоникидзе, СОГУ. – 1980. – С. 3 – 9.
10. Колев К.С., Польшаков В.И. Повышение эффективности двустороннего алмазного шлифования твердых сплавов. // Сверхтвердые материалы. – 1981. -№1, Киев, С. 56-58.
11. Польшаков В. И., Захаренко Н. П. Влияние колебаний алмазных кругов на контактную температуру и качество обработанной поверхности при алмазном шлифовании твердосплавных изделий. // Алмазы и сверхтвердые материалы. – 1982. – №9. – С. 6 – 9.
12. Польшаков В.И., Захаренко Н.П. Эффективность адаптивного управления двусторонним алмазным шлифованием твердосплавных изделий. // Сверхтвердые материалы. – 1983. – № 2. – С. 35 -38.
13. Польшаков В.И., Бадалян Л.Х. Исследование динамики процесса прерывистого шлифования твердых сплавов. // Качество и режимы обработки материалов. / Межвузовский сборник научных трудов. – Орджоникидзе, СОГУ, 1984. – С. 7 – 15.
14. Польшаков В.И., Понафиденко Ю.В. Моделирование процесса торцового и периферийного шлифования. // Качество и режимы обработки материалов. /Межвузовский сборник научных трудов. – Орджоникидзе, СОГУ, 1987. – С. 93-95.
15. Польшаков В.И., Шахгильдянц Т.Р. Рентгено-структурные исследования остаточных напряжений в поверхностном слое вольфрамовых изделий. //Прогрессивные методы термического упрочнения в тракторном и сельскохозяйственном машиностроении. / Межвузовский сборник статей, – Ростов-на-Дону, РИСХМ, 1987. – С. 76 – 81.
16. Польшаков В.И., Григорьев А.А.,
Фото Капча