Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Теоретичний аналіз композиційно-постановочної роботи «Чернігівські парубки»

Тип роботи: 
Інше
К-сть сторінок: 
34
Мова: 
Українська
Оцінка: 

зігнувши ноги в колінах, вдарити ступнею правої ноги по ступні лівої. Положен¬ня рук і голови зберігається те ж саме. 2-й такт. На «раз-і» — виводячи з силою ліву ногу вліво у повітря, опуститися зі стриб- Й ка на всю ступню правої ноги, коліно ледь зігнути. Положення рук і голови зберігається те ж саме. На «два-і» — пауза. Рух виконується чоловіками в гопаках, козацьких танцях. Темпи по¬мірні.

 
Рух № 10. «Бочівочка»
Вихідне положення — перша позиція ніг. На затакт «і» — опуститися у повне присідання, розвести коліна в сторони, п’ятки торкаються одна одної. На «раз-і» — не підводячись з присідан¬ня, зробити невеликий крок правою ногою вправо і, спираючись на праву руку, повернутися на півповороту вправо. На «два-і» — невеликий крок лівою ногою вліво і, спираючись на ліву руку,’ повернутися на півповороту вправо. Виконуючи рух на повному присіданні, танцюрист просувається праворуч, роблячи на кож¬ний такт один повний поворот. Рух чоловічий, використовується в гопаках, потребує віртуозного виконання.Темпи швидкі.
 
Рух № 11. «Повзунець-метілочка»
Вихідне положення — глибоке присідання за першою позицією. Руки розвести в сторони. На затакт «і» — відокремити праву но¬гу від підлоги. На «раз»—не підводячись з глибокого присідан¬ня, зробити правою ногою крок уперед на півпальці, вага корпуса переноситься на праву ногу. На «і» — лівою ногою, ковзаючи внутрішнім ребром ступні по підлозі, описати півколо, почина¬ючи ледь позаду і ковзаючи вперед. Коліно зігнуте й спрямова¬не вперед. На «два» — не підводячись з глибокого присідання, переступити на півпальці лівої ноги, роблячи крок уперед, вага корпуса переноситься на ліву ногу. На «і» — правою ногою, ков¬заючи внутрішнім ребром ступні по підлозі, описати півколо, починаючи ледь позаду і ковзаючи вперед. Коліно зігнуте і спря¬моване вперед. Виконується в гопаках, козачках. Темпи помірні.
 
Рух № 12. «Закладка на обидві ноги»
Вихідне положення—шоста позиція ніг. На затакт «і»— ледь підстрибнути вгору. На «раз-і»— різко опуститися у пов- ^ не присідання на півпальцях обох ніг. На «два-і» — стрибнути  вгору на півпальцях обох ніг, одночасно підвести обидві ногн під себе і впасти на підйоми зігнутих у колінах ніг, зразу ж пе- ,і| реносячи вагу корпуса на обидві ноги. Зігнуті в ліктях руки за¬вести назад. Корпус і голову відхилити також назад. При вико¬нанні руху кілька разів підряд: на «раэ-i» (наступного такту) з положення, що подається на рахунок «два-і», рвучко вискочити ; на присядку. Виконується в гопаках, козацьких танцях. Темпи ; помірні.
 
Рух № 13. «Вихилясник у повороті»
Вихідне положення — шоста позиція ніг. На затакт «і»—вм¬ести праву ногу вперед, невисоко піднявши її над підлогою, оліно та підйом випрямлені. Руки — хрест-навхрест на грудях, ікті від корпуса відведені вперед, права рука знаходиться під івою рукою, кисть правої руки лежить долонею на лівій руці ще ліктя, кисть лівої руки — вище ліктя правої руки. На оаз» — крок правою ногою вліво, одночасно корпус різко по- їрнути ліворуч за правою ногою, вагу корпуса перенести на заву, зігнуту в коліні, ногу. Ліву ногу відокремити від підлоги описати нею півколо навкруг правої ноги (положения, як на такт «і»), але носком униз, каблуком вгору. Виконавець стає ’иною до глядача. На «і» — опустити ліву ногу на носок. На }ва» — продовжуючи поворот корпуса через ліве плече ліворуч в на 180°, підскочити на правій нозі; одночасно з поворотом ірпуса носок лівої ноги відокремити від підлоги. На «і» — по- авити ліву ногу на каблук. Те ж саме — з лівої ноги. Рух жі- чий. Виконується в козачках, польках. Темпи помірні.
 
Рух № 14. «Повзунець (плазунець)»
Вихідне положення—глибоке присідання на півпальцях: обох ніг за шостою позицією,руки у другій позиції. На «раз» — ледь підстрибнувши, але не підводячись з глибокого присідання, пе¬рескочити на півпальт лівої ноги, праву ногу вивести вперед, випрямивши в коліні та підйомі. На «і» — пауза. На «два» — не підводячись з глибокого присідання, перескочити на півпальці правої ноги, ліву вивести вперед, випрямивши в коліні та під¬йомі. На «і» — пауза. Виконується в гопаках, козачках, козацьких танцях. Темпи швидкі.
 
Рух № 15. «Підсічка на місці»
Вихідне положення — повне присідання на півпальцях обох ніг, праву ногу, пряму в коліні, вивести вправо і поставити на каблук носком догори. Вага корпуса— на лівій нозі, спрямованій коліном уперед. Корпус нахилити вперед, пальцями рук викона¬вець упирається в підлогу. Голова підведена вгору, погляд спря¬мований на глядача. На затакт «і» — починаючи ковзний рух правою ногою, перевести її по півколу справа наліво з каблука на зовнішній бік ступні. Коли права нога наблизиться до правої руки, руку швидко перевести через праву ногу і знову впертися в підлогу, продовжуючи рух правої ноги, яку ледь зігнути в колі¬ні і підвести до коліна лівої ноги, одночасно ліву руку перевести через праву ногу, опустивши руку на підлогу. Затим праву ногу, зігнувши в коліні, підвести до кісточки лівої ноги, підбиваючи її, ліва нога піднімається, вага корпуса — на пальцях рук, спиратися пальцями в підлогу, перевести ліву ногу, зігну в коліні, через праву і опустити на підлогу перед правою на пів- пальці. Вага корпуса — на лівій нозі. Права продовжує рух по колу. На «два-і» — права нога, поступово випрямляючись у коліні, продовжує рух назад-вправо і переводиться на каблук вбік-вправо. Виконується в гопаках, козачках та інших танцях. Темпи помірні та швидкі.
 
Рух № 16. «Біг звичайний»
В. п. – шоста позиція ніг. 
На «раз» – крок вперед правою ногою, ліву зігнути в коліні назад; 
на «два» – крок вперед лівою ногою, праву зігнути в коліні назад. Руки можуть бути в різних положеннях.
 
Рух № 17. «Моталочка»
В.п - шоста позиція ніг. На затакт «і» ледь присідаючи на лівій нозі, зробити крок на місці правою і лівою. На «раз» праву ногу виносимо в сторону вправо.
На «і» приставляємо праву ногу в в.п. і робимо крок на місці лівою і правою. На «два» виносимо ліву ногу в ліво. Темп помірний. Руки можуть знаходитися в різних положеннях.
 
Рух №18 «Присядка з ударом по халяві»
В. п – перша вільна позиція.
На «раз»– виконавець з трохи помітного підскоку різко і глибоко присідає на підлозі–пальцях обох ніг по 1–й позиції, п'яти разом, носки нарізно, коліна направлені в сторони; на «і» – пауза; на «два»– виконавець з невеликим підскоком піднімається з глибокого присідання і опускається на низькі полупальці лівої ноги, присогнуті в колінах. Права нога зігнута в коліні піднімається невисоко вперед, і робить удар по халяві лівою рукою; на «і»– пауза.
Рух триває з іншої ноги. Може виконуватись по колу.
 
Рух № 19 «Присядка запрошення»
В. п – перша вільна позиція. На «раз-і»– виконавець з трохи помітного підскоку різко і глибоко присідає на підлозі–пальцях обох ніг по 1–й позиції, п'яти разом, носки нарізно, коліна направлені в сторони. На «два-і» підводячись з глибокого присідання, зіскочити на всю ступню обох ніг у широку другу позицію. Руки довільні. Темп помірний.
 
3.3.3. Опис комбінацій
Комбінація №1 (12 тактів)
1-4 такти – рух №17
5-8 такти – рух №18
9-12 такти – рух №17
 
Комбінація №2 (12 тактів)
1-4 такти – рух №5
5-8 такти – рух №3
9-12 такти – рух №14
 
Комбінація №3 (6 тактів)
3 такти – рух №3
3 такти – рух №9
 
Комбінація №4 (6 тактів)
3 такти – рух №3
3 такти – рух №9
 
Комбінація №5 (8 тактів)
4 такти – рух №18
4 такти – рух №19
 
Комбінація №6 (40 тактів)
16 такт – рух №12
8 такт – рух №10
8 такт – рух №15
4 такт – рух № 11
4 такт – рух №14
 
Комбінація №7 (16 тактів)
4 такт – рух № 6
4 такт – рух № 3
4 такт – рух № 7
2 такт – рух №15
2 такт – рух №19
Фото Капча