Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Теплопровідність і розділення змінних

Предмет: 
Тип роботи: 
Курсова робота
К-сть сторінок: 
23
Мова: 
Українська
Оцінка: 

МIНIСТЕРСТВО ОСВIТИ I НАУКИ УКРАЇНИ

Державний заклад

«ПIВДЕННОУКРАЇНСЬКИЙ НАЦIОНАЛЬНИЙ ПЕДАГОГИЧНИЙ

УНIВЕРСИТЕТ IМЕНI К. Д. УШИНСЬКОГО»

Фiзико-математичний факультет

Кафедра вищої математики

ДОПУСТИТИ ДО ЗАХИСТУ

(пр. № вiд 2015 року)

Завiдувач кафедри

Третьяк О. I.

Iндекс УДК: 519.854

ТЕПЛОПРОВIДНIСТЬ I РОЗДIЛЕННЯ ЗМIННИХ

Курсова робота Стоянової М. I.

студентки IV курсу (спец.: МЕ)

денної форми навчання

(пiдпис)

Науковий керiвник:Третьяк О. I.

доктор фiз.-мат. наук, професор

(пiдпис)

Одеса — 2015

 

Змiст

Вступ

1. Нагрiтий стержень

2. Граничнi (краєвi) умови

3. Накладення, або суперпозицiя розв’язання

3.1. Приклад граничної задачi

3.2. Принцип накладення, або суперпозицiя розв’язкiв

4. Роздiлення змiнних 11

4.1. Теорема про нагрiтий стержень з нульовими температурами в кiнцевих точках

4.2. Приклад визначення температури в стержнi

5. Умови iзоляцiї в кiнцевих точках

6. Додатки. Дослiдження нагрiтого стержня

Висновок

Лiтература

 

Фото Капча