Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (066) 185-39-18
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Термінологічний словник з дисципліни «Культурологія»

Тип роботи: 
Інше
К-сть сторінок: 
20
Мова: 
Українська
Оцінка: 
Термінологічний словник
 
Абстракціонізм (лат. abstractus – віддалений) – модерністська мистецька течія ХХ ст., що ґрунтується на відмові від зображення реальних предметів і явищ
Авангард, авангардизм – (франц. avant-garde – передовий загін) – загальна назва новаторських напрямків у художній культурі ХХ ст.
Автокефалія – (грец. autos – сам і kephal – голова) – незалежність, самоврядування у православних церквах і братствах
Агіографія – опис життя святих та видатних церковних діячів (житійна література)
Академізм – художній напрямок ХVІ–ХІХ ст., що ґрунтувався на наслідуванні зовнішніх форм мистецтва античності та епохи Відродження
Акварель – (лат. aqua – вода) – фарба на рослинному клеї, що розчиняється водою; живопис цими фарбами
Ампір – (франц. empire – імперія) – архітектурно-мистецький стиль перших десятиліть ХІХ ст., що завершив еволюцію класицизму
Андеґраунд – (англ. underground – підпілля) – напрям у сучасному мистецтві з рисами бунтарства і епатажу, відмови від загальних цінностей, ідеології, норм, традицій
Анімалістичний жанр – зображення тварин у живописі, скульптурі, графіці
Анімізм – (лат. anima, animus – душа, дух) – віра в існування душі
Антропогенез – процес виникнення і формування фізичного типу людини
Антропоцентризм – погляд на людину як центр Всесвіту і кінцеву мету світобудови
Апокрифи – стародавні твори на біблійні сюжети, не визнані церквою як канонічні (старозавітні, новозавітні, есхатологічні)
Апсида (абсида) – (грец. дуга, склепіння) –півкруглий у плані або гранчастий виступ у східній частині храму, призначений для влаштування церковного вівтаря
Арабески – європейська назва мусульманського (арабського) орнаменту
Арка – дуга, склепіння, перекриття
Аркада – ряд однакових за формою і розмірами арок
Аркатура – прикраса стіни у вигляді глухих замурованих арок
Археологічна культура – комплекс археологічних пам’яток
Архімандрит – настоятель великого чоловічого монастиря
Архітектура – мистецтво проектування і спорудження будівель
Архітектурний ордер – система конструкції будівель, що виникла у стародавній Греції (доричний, іонічний, коринфський)
Асиміляція – розчинення народу чи його частини у середовищі іншого народу із втратою національних традицій, звичаїв, мови, культури тощо
Аттик – стінка, низький поверх над головним карнизом будівлі, зазвичай прикрашена рельєфами
Бабинець – приміщення у західній частині храму, прилегле до нави, у якому під час літургії знаходилися жінки (притвор, нартекс)
Базиліка – (грец. – царський дім) – прямокутна у плані будівля зального типу, розділена поздовжніми рядами колон на нефи (нави)
Балада – віршований ліро-епічний, вокальний або інструментальний твір
Балет – вид музично-театрального мистецтва на основі хореографії
Бандура, кобза – український народний струнно-щипковий інструмент
Барельєф – низький рельєф, вид рельєфної скульптури
Бароко – (італ. barocco – вигадливий, химерний) – мистецький стиль XVI–XVIII ст.
Бастіон – фортифікаційна споруда-виступ на кутах фортеці
Башта, вежа – (італ. bastia – укріплення) – вежа
Билини (старини) – народні епічні пісні, що беруть початок з часів Київської Русі
Бійниця – проріз для стрільби у фортечній стіні
Брама – великі ворота, башта або комплекс башт з ворітним прорізом
Братства – національно-релігійні громадські об’єднання
Будителі – діячі культурно-просвітницького руху у Закарпатті
Бут – будівельний камінь з неправильними „рваними“ формами
Бюст – погруддя, портретне зображення людини в круглій скульптурі
Варварство – період в історії розвитку первісного суспільства після дикості
Вертеп – старовинний український ляльковий театр
Веснянка – народна обрядова пісня
Вишивка – вид декоративно-ужиткового мистецтва
Вівтар – жертовник; місце для жертвоприношень; головна (східна) частина християнського храму
Відродження, Ренесанс – назва культурної епохи у розвитку європейських країн XIV–початку XVIІ ст.
Вітраж – (лат. vitrum – скло, віконне скло) – орнаментальна або сюжетна композиція із кольорового скла та ін. матеріалів, що пропускають світло
Водевіль – театральна вистава-комедія з музикою, піснями і танцями
Волхви – служителі релігійних культів язичницької Русі
Ґалерея – довге крите світле приміщення; художній музей (картинна галерея); верхній ярус зали для глядачів (гальорка)
Генеалогія – (грец. родовід) – спеціальна дисципліна, що досліджує походження родів, окремих осіб, родинні зв’язки
Геральдика – спеціальна дисципліна, що вивчає походження і функції символів, емблем і гербів
Герб – (нім. Erbe - спадщина) – особливий знак, що виражає характерні риси та особливості держави, території, роду тощо; станова відзнака
Глаголиця – давньослов’янська азбука (алфавіт)
Горельєф – високий рельєф, вид рельєфної скульптури
Городище – історико-культурна пам’ятка, залишок укріпленого поселення
Готика, готичний стиль – (італ. gotico – готський) – художній напрям у розвитку європейського середньовічного мистецтва ХІІ–ХV ст.
Гравюра – (франц. graver – вирізати, висікати) – вид графічного мистецтва; друкований відбиток, спосіб розмножування малюнка за допомогою друкарської форми з дерева, металу, пластмаси чи каменю (дереворит, дереворіз, ліногравюра, літографія, офорт та ін.)
Графіка – (грец. живопис) – вид образотворчого мистецтва, основним зображувальним засобом якого є малюнок або рисунок, виконаний переважно на папері твердими (олівець, вугіль, крейда, пастель тощо) чи рідкими (чорнило, туш. акварель і т. п.) матеріалами, а також друкована графіка (гравюра,
Фото Капча