Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Токсикологія сполук ртуті

Тип роботи: 
Курсова робота
К-сть сторінок: 
34
Мова: 
Українська
Оцінка: 

ЛД50).

Чутливість різних видів тварин до гранозану не однакова. Так, ЛД50 етилмеркурхлориду для великої рогатої худоби знаходиться в межах від 18,0 до 24,0 мг/кг, для курей – біля 50 мг/кг.
Крім того, в сільському господарстві в різні роки постачались інші вітчизняні та імпортні ртутьорганічні препарати: агронал, радосан, фенілмеркурацетат та ін.
Фенілмеркурацетат – активно діючі речовини в складі ряду про травників, що випускаються за кордоном: агрозан ( 1 % фенілмеркурацетату та метилмеркурхлориду ), фалізан та ін. У воді розчиняється в кількості 24,7 г в одному літрі. Добре розчиняється в органічних розчинах. ЛД50 для щурів – 81,2 мг/кг. Кумулятивна здатність виражена слабко. Коефіцієнт комуляції біля 6. 
Метоксиетилмеркурацетат – активно діючаречовина протравника насіння – радосан ( 1,5 % метоксиетилмеркурацетату ). Відноситься до групи високотоксичних препаратів. ЛД50 для білих мишей і щурів – від 60 до 70 мг/кг. Володіє кумулятивними властивостями. При багатократному надходженні парів в концентрації 0,13 мг/м3 призводить до вираженої інтоксикації та загибелі щурів на 101 день.
Фенілмеркурбромід – використовується як активно діюча речовина про травника насіння агроналу ( 1,6 – 2,0 % фенілмеркурброміду). Цей препарат не розчиняється у воді. Розчиняється в бензолі та етиловому спирті. Відноситься до групи високотоксичних речовин. ЛД50 для білих мишей – 96 мг/кг, для білих щурів - 112 мг/кг. Кумулятивназдатність погано виражена. Коефіцієнт кумуляції біля 6.[ 6. - 14]
 
2.Фізичні та хімічні властивості сполук ртуті.
 
Ртуть ( меркурій ) – полі ізотопний елемент; в природі зустрічається 7 її стабільних ізотопів.
Ртуть іноході зустрічається в природі у вільному стані краплями в породах,однак частіше у вигляді сульфіду ртуті HgS або кіновару.
За фізичними властивостями ртуть-сріблясто-білий метал,рідкийпри звичайній температурі.Питома електропровідність ртуті за 0*C дорівнює 58% електропровідності срібла.Молекули ртуті моно атомні.
Ртуть здатна розчиняти метали.Такі розчини мають назву амальгам.Від інших сплавів амальгами відрізняються тим, що більшість з них при звичайних умовах-рідкі або м’які.Дуже легко утворюються амальгами з такими металами,як Li,K,Na.,Ag,Au,Zn,Cd,Sn,Pb.Зовсім не амальгамуються Fe,Ni,Co,Mn.Особливо ускладнене утворення амальгам з металами,поверхня яких вкрита оксидною плівкою. 
В хімічному відношенні ртуть-малоактивний метал.В ряді напруг вона знаходиться справа від водню,отже іонів водню не відновлює.На зовнішньому електронному шарі має 2 електрони,які втрачає в реакціях окиснення,переходячи у Hg2+.На властивості ртуті впливає лантаноїдне стискання і порівняно більша стійкість конфігурації 6s2. 
Ртуть здатна розчинятися тільки в кислотах – окислювачах. При розчиненні ртуті в концентрованій сірчаній кислоті сірка відновлюється до оксиду сірки. За звичайної температури ртуть не окислюється киснем завдяки не стійкості HgO, але окиснюється хлором і сіркою. Іони ртуті є сильними окисниками і тому із своїх сполук відновлюються всіма металами, що знаходяться в ряді напруг зліва від ртуті. Іони ртуті можуть відновлюватися не лише металами, а й іншими відновниками різної хімічної природи. 
На відміну від Zn2+ і Cd2+, які при взаємодії з аміаком утворюють переважно розчиннікомплексні сполуки. З аміаком здатні реагувати не тільки прості галогеніди ртуті а й комплексні. [5] 
 
3.Умови, що сприяють отруєнню.
 
Отруєння тварин ртутьорганічними пестицидами зустрічаються в наступних випадках.
  • Використання в корм тваринам протравленого зерна, що залишилося від посіву або втратив схожість.
  • Використання протравленого зерна для виготовлення комбікормів й інших кормових сумішей .
  • Використання в корм тваринам зерна, протравленого ртутними препаратами, у суміші із чистим фуражним зерном.
  • Промивання водою, обробка протравленого зерна хімічними розчинниками, вплив на нього підвищених температур, не знижує токсичність.
  • Згодовування тваринам зелені, вирощеної гідропонним способом із протравленого зерна.
  • Забруднення кормів у результаті проведення робіт із протравлення насіння у приміщенні, призначених для зберігання фуражу.
Препарати ртуті адсорбуються елементами конструкцій будинків. У результаті наступної десорбціїртуті знову завантажені корми можуть бути забруднені.
В результаті забруднення кормів ртутьорганічними препаратами, надходячи із циркулюючим повітрям.
У результаті забруднення кормів у процесі транспортування (використання тари або не обеззараженого транспорту для перевезення протравленого зерна). [1] 
 
4. Шляхи надходження отрут в організм.
 
Ртутьорганічні сполуки легко проникають через шкіру. Місцева їх дія при цьому напоминає дерматит або легкий опік. Деколи проявляється свербіж. Через пошкоджену шкіру ртуть проникає значно легше. Взв’язку з цим, неодноразово відмічалися випадки отруєння тварин і людей ртутними мазями. Однак, головним шляхом надходження ртутьвмістимих препаратів організм тварини і людини залишається аліментарний шлях. Найбільш часто препарати ртуті надходять в організм в невеликій кількості на протязі довгого періоду. Ртуть надходить при цьому з їжею і кормом. Різні сполуки ртуті, находячись в незначній кількості в кормах, особливо в рибі і м’ясопродуктах, при постійному споживанні в їжу постійно накопичуються в організмі в значній кількості. 
Розподіл і накопиченні ртутьвмістимих сполук в організмі визначається структурою і фізико-хімічними властивостями препаратів, а також шляхом їх надходження в організм.
При надходженні ртутних препаратів через дихальні шляхи, ртуть всмоктується через слизові оболонки і альвеолярний ендотелій. При інгаляційному шляху надходження найбільша її кількість знаходиться в легенях і головному мозку. Вважається, що при проникненні через дихальні шляхи сполуки ртуті в 20-30 разів токсичніші, ніж при надходженні через рот.[15]
 
 5. Токсикодинаміка.
 
Основними джерелами забруднення повітря промислових об’єктів і лабораторій є
Фото Капча