Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

Телефон +3 8(068) 052-35-08
Телефон +3 8(093) 689-29-85
 (096) 074-41-54
Вконтакте Студентська консультація
 portalstudcon@gmail.com

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Участь у самокерованих групах та принцип універсальності

Тип роботи: 
Контрольна робота
К-сть сторінок: 
9
Мова: 
Українська
Оцінка: 
Зміст
 
1. Участь у самокерованих групах
2. Принцип універсальності
Список використаної літератури
 
1. Участь у самокерованих групах
 
Особливе місце в будь-якій організації займають самокеровані команди. Їх існування обумовлене цілями, які стоять перед групою. Самокерована команда самостійно ухвалює рішення щодо розподілі завдань, у процесі їх виконання члени групи навчають один одного і оцінюють результати діяльності.
Оптимальне число членів самокерованої команди – від п'яти до п'ятнадцяти. Для ефективної взаємодії члени команди повинні збиратися так часто, як того вимагає робота. На практиці добре організовані самокеровані команди починають робочий день із короткої наради, а раз на тиждень проводять більш тривале обговорення. Важливою є також періодичність зустрічей.
Значний внесок у вирішення проблем самоврядування може внести людина, яка зайняла лідерську позицію. Лідер вирішує питання, пов'язані із зовнішнім представництвом і незначними щоденними збоями. Одна людина в ролі лідера – не найкращий варіант для команди. Ідеально, якщо функції лідера епізодично виконують і деякі інші члени групи.
Створення самокерованих команд необхідно не всім організаціям. У значній мірі це залежить від організаційної культури і традиційного для організації стилю управління.
Ефективність спільної у самокерованих групах діяльності пов'язана:
з емоційною близькістю учасників спільної діяльності, однак разом з тим вона не повинна переходити певних меж;
з участю членів групи у прийнятті рішень по встановленню цілей спільної діяльності. Участь створює почуття приналежності до загальним цілей, підвищує ініціативність і відповідальність;
зі взаємозалежністю, яка припускає взаємодопомогу, взаємну компенсацію недоліків, значимість кожного учасника для групи і виконання спільного завдання;
зі своєчасним і вмілим вирішенням конфліктів, відмовою від приховання конфліктів, відвертий обмін думками при їх розборі, пошук рішень, а не уявної згоди;
з особливостями керівництва групою, які припускають здатність лідера відмовитися від особистих амбіцій, бути прикладом для інших, дотримуватися оптимальної дистанції з підлеглими;
зі згуртованістю групи.
Піонером створення самокерованих команд ще в 60-х рр. минулого століття стала компанія General Foods, яка довірила такій команді управління проектом по лінійці кормів для собак. Тоді це стало сенсацією, і навіть сам менеджмент корпорації очікував провалу нової системи управління. Але сьогодні статистика така, що 79% компаній, які входять в 1000 найкращих у світі, впроваджують такі автономні самокеровані команди, число яких на величезному виробничому підприємстві може досягати декількох сотень.
Однак, незважаючи на підтверджений успіх, одне із ключових питань, пов'язаних із самокерованими командами, довгий час залишалося відкритим. Більшість досліджень на цю тему були присвячені ефективної організації системи автономних команд у компанії, у той час як проблема управління ними і ролі зовнішнього лідера залишалася незаслужено опущеною. Тим часом, у наявності явне протиріччя: навіщо взагалі самокерованій команді потрібний лідер? І якщо він потрібний, то як саме він повинен управляти командою, щоб не руйнувати її автономію? Вчені прийшли до висновку, що самокерованій команді потрібен особливий тип лідерства.
Основа конфлікту учасників самокерованої команди лежить на поверхні – самокерована команда має чітко певні посадові функції і сама відповідає за оцінку і управління власною ефективністю. Такі команди збирають і синтезують інформацію, приймають важливі рішення і несуть колективну відповідальність за досягнення поставлених цілей. Що ж залишається на частку роботи зовнішнього лідера?
Практичний досвід західних компаній виявив досить негативну тенденцію – дуже часто зовнішні лідери ставали свого роду «козлами відпущення», піддаючись нападкам і докорам з обох боків. Від них вимагали відповідей менеджери компанії за незадовільні результати команди і невірно прийняті нею рішення, докоряючи у недостатньому контролі і слабкості управління. Але варто було зовнішньому лідерові почати «закручувати гайки», як він звинувачувався своєю командою у надто жорсткому контролі і відсутності свободи дій.
Виникнення такого «трикутника», який складається з команди, зовнішнього лідера і керівництва організації, пов'язують із плутаниною в розумінні ролі зовнішнього лідера у всіх трьох учасників. Говорячи про особливий тип лідерства, підкреслюється, що суворий контроль дійсно неприпустимий, тому що при такому підході у випадку невдачі команди на її лідера відразу навішується ярлик головної перешкоди успіху. Але й повна відмова від управління також неприйнятна. Дослідження показали, що ефективність самокерованої команди багато в чому залежить саме від її лідера. Новостворена група потребує як ефективного коучінгу, так і яскравого лідера, здатного служити джерелом необхідних ресурсів і представляти рішення команди керівництву всієї організації.
Головна компетенція, властива найбільш успішним із зовнішніх лідерів, полягає у вмінні керувати межею між командою і всією організацією у цілому. Цей процес вимагає виконання 4 основних груп функцій:
відношення (relating) ;
розвідка (scouting) ;
переконання (persuading) ;
наділення владою (empowering).
Кожна функція вимагає специфічних моделей поведінки у самокерованій команді, і всього виділяють 13 таких моделей.
1. Відношення. Успіх у побудові відносин з командою і створенні ефективних її взаємозв'язків з усією організацією вимагає від зовнішніх лідерів трьох складових: соціальної і політичної (мається на увазі корпоративна політика) поінформованості, вміння домагатися довіри команди і турботи про її членів. Найбільш успішні зовнішні лідери усвідомлюють цінність побудови ефективних взаємин з командою аж до одержання статусу інсайдера. У протилежному випадку команда може просто відмовитися від свого лідера як не враховуючого її інтересів. Особисті проблеми членів команди не повинні сприйматися тільки лише як перешкоди ефективній роботі всієї групи. Навпаки, зовнішній лідер може використати їх як спосіб налагодити стосунки з командою через кожного її учасника.
2. Розвідка. Зовнішні лідери повинні одержувати максимум необхідної інформації у своїх керівників, партнерів і внутрішніх фахівців, діагностувати поведінку членів команди і систематично досліджувати виникаючі в ній проблеми.
3. Пошук інформації. Адекватна інформація, отримана ззовні, допомагає лідерам керувати прийняттям рішень у команді, особливо коли необхідно направити ці рішення в русло загальної корпоративної політики організації. Дефіцит знань про зовнішні процеси може привести команду і її лідера до конфлікту з менеджментом, а своєчасне одержання інформації і повідомлення її команді надає лідерові можливість більш ефективно захищати її перед власним керівництвом. У протилежному випадку команда схильна розвивати всередині себе відношення «ми проти них».
4. Діагностика поведінки команди. Оскільки зовнішні лідери звичайно відповідають за діяльність відразу декількох команд, вони рідко потрапляють безпосередньо на той момент, коли в одній із груп відбувається щось критичне. У результаті вони просто виявляються перед фактом, після чого їм необхідно добувати відсутню інформацію, аналізуючи буквально кожну репліку членів своєї команди.
5. Систематичне дослідження проблем. Проблеми в команді практично неминучі, і при зіткненні з виниклими складнощами лідерові варто розпочати з докладного розпитування членів команди, щоб зібрати якнайбільше даних і виявити суть питання, після чого треба звернутися до вищого керівництва за додатковою інформацією. Таким чином лідер зможе виробляти рекомендації, які будуть прийнятні як для всієї його команди, так і для менеджменту компанії.
6. Переконання. Ця функція містить у собі дві необхідні складові: одержання зовнішньої підтримки і впливу на команду.
7. Зовнішня підтримка. Оскільки самокерована команда має особливу потребу у своєму лідері, коли потрібно привернути увагу до своєї роботи зовнішніх топ-менеджерів, лідерові необхідно підтримувати постійний зв'язок з різними підрозділами компанії.
8. Вплив на команду. Можливість впливати на прийняття командних рішень дозволяє зовнішньому лідерові приводити їх у відповідність із інтересами всієї компанії. Для цього попередньо необхідно ввести у практику всі складові, описані раніше, включаючи завоювання довіри команди, занурення в її проблеми, акумулювання всієї необхідної зовнішньої інформації.
9. Наділення владою. Зовнішні лідери можуть ефективно передати владу своїй команді через три головних компетенції: делегування повноважень, гнучкість прийняття рішень і коучінг.
10. Делегування повноважень. Як правило, зовнішні лідери проявляють граничну обережність у кількості і типі повноважень, які вони делегують. У багатьох випадках вони обмежуються наділенням своєї команди більшою відповідальністю, ніж свободою. Схильність приймати рішення за свою команду і вирішувати її проблеми потай від неї самої в більшості випадків ведуть до неуспіху всієї діяльності команди.
11. Практика гнучкого прийняття командних рішень. Трапляється, що команда пропонує рішення, яке лідерові здається неправильним. Але перш ніж виразити свою категоричну незгоду, він повинен подумати над тим, що це все-таки не його рішення, а думка всієї його команди. Звичайно, не завжди команда приймає оптимальні рішення, і основне завдання зовнішнього лідера полягають саме у тому, щоб запобігти найбільш серйозним помилкам. Однак навіть якщо пропозицію команди необхідно відкинути, її лідер повинен це зробити після максимально відкритого обговорення.
13. Коучінг. Коучінг містить у собі кілька видів діяльності, включаючи роботу з кожним співробітником особисто, надання команді зворотного зв'язку і т. д. Однак сучасні вчені підкреслюють, що в самокерованій команді немає необхідності постійно займатися навчанням і наставництвом, набагато важливіше заслужити довіру членів команди і виправдати її право на самоврядування перед вищим менеджментом організації.
 
2. Принцип універсальності
 
Принципи соціальної роботи дозволяють забезпечити ефективність соціального захисту і соціальної допомоги. Принцип – це основна ідея, головна вимога, що керує правило якої-небудь діяльності.
Принципи соціальної роботи визначаються загальними гуманітарними цінностями або цінностями метарівня (Фірсов М. В., 2001), такими, як право людини на життя, свободу, рівність, справедливість, солідарність, соціальна відповідальність, забезпечення миру й відмова від насильства. На основі цих цінностей уточнюються вимоги до роботи з людьми і спільнотами, які перебувають у важкій життєвій ситуації.
Для оформлення принципів соціальної роботи необхідно побудувати образ тих потребуючих допомоги людей, які стали клієнтами соціальних служб:
індивідуальність людини;
існування можливості і права на самостійний вибір і ухвалення рішення;
наявність власних сил, потенціалів самодопомоги;
існування відомостей, розголошення яких може нанести клієнтові шкоду;
приналежність до певних соціальних груп, що обумовлює можливість дискримінації за тими або іншими ознаками (стать, вік, етнокультурна приналежність, віросповідання, політичні погляди, сексуальна орієнтація і т. д.), існування права на беззастережне прийняття і безоцінне відношення з боку соціального працівника;
неадекватний, провокуючий конфлікт поведінки, викликаний гострими переживаннями своїх проблем, наявність права на вираження своїх почуттів.
Саме принцип універсальності припускає шанобливе відношення до клієнта незалежно від його статі, релігії, національності, раси, політичних переконань і т. д.
Реалізація принципу універсальності припускає відношення до будь-якого клієнта соціальної служби як до неповторної особистості, надання допомоги на основі розуміння соціокультурної своєрідності, боротьбу з будь-якими проявами дискримінації за статевою і національній ознаками. Для соціального працівника дотримання принципу універсальності грунтується на прагненні до високих особистих стандартів і готовності відокремлювати власні почуття від професійних відносин.
 
Список використаних джерел
 
Андрущенко В. П., Бех В. П., Лукашевич М. П., Мигович І. І., Пінчук І. М. Соціальна робота. – К. : УДЦССМ, 2001.
Лукашевич М. П. Теорія і методи соціальної роботи: Навчальний посібн. – 2-е вид., доп. і випр. – К. : МАУП, 2003.
Мигович І. І. Соціальна робота як наука, навчальна дисципліна і професія. // Науковий вісник УжДУ. Серія – соціальна робота, № 1, 1998.
Теорії і методи соціальної роботи: Підручник/ За ред. Т. В. Семигіної, І. І. Миговича. – К. : Академвидав, 2005.
Тюптя Л. І., Іванова Т. І. Соціальна робота: теорія і практика. – К., 2005.
Фото Капча