Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Умови забезпечення та чинники впливу на якість аудиторських послуг

Предмет: 
Тип роботи: 
Реферат
К-сть сторінок: 
26
Мова: 
Українська
Оцінка: 
Зміст
 
Вступ
1. Поняття «аудиторські послуги». Їх види та об’єкти
2. Система забезпечення якості аудиторських послуг
3. Шляхи вдосконалення та підвищення якості аудиторських послуг
Висновок
Список використаної літератури
 
Вступ
 
Згідно із ст. 51 Угоди про партнерство та співробітництво між Європейськими співтовариствами (ЄС) та Україною, яка набрала чинності для України 01. 03. 98 р., Україна взяла на себе зобов’язання вжити заходів для забезпечення того, щоб її законодавство поступово було приведене у відповідність до законодавства ЄС, зокрема в такій галузі, як бухгалтерський облік. Концепцією Загальнодержавної програми адаптації законодавства України до законодавства ЄС, схваленою Законом України «Про Концепцію Загальнодержавної програми адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу» від 21. 11. 2002 р. № 228 – IV, передбачено необхідність адаптації законодавства у зв’язку із перспективою членства України в ЄС. Адаптація законодавства України до законодавства ЄС – це поетапне прийняття та впровадження нормативно-правових актів України, розроблених з урахуванням законодавства Європейського Союзу, до якого належать, зокрема, директиви ЄС.
Європейський парламент та Рада Європейського Союзу ухвалили Директиву «Про обов'язковий аудит річної звітності та консолідованої звітності» від 17. 05. 2006 р. (Директива 43). Відповідно до Директиви 43 у державах – членах ЄС до аудиторів та аудиторських фірм має застосовуватися система забезпечення якості, організована у такій спосіб, щоб вона була незалежною від аудиторів та аудиторських фірм, які контролюються.
У Кодексі професійної етики аудиторів Міжнародної федерації бухгалтерів зазначено, що характерною рисою професії незалежного аудитора є прийняття відповідальності перед суспільством. Для аудиторів суспільство охоплює насамперед клієнтів, кредиторів, уряд, інвесторів, а також інших осіб, що покладаються на об'єктивність і чесність аудиторів з метою підтримки впорядкованого ведення підприємницької діяльності. Професія незалежного аудитора протягом багатьох років надання послуг своїм клієнтам, роботодавцям і суспільству в цілому набула позитивної репутації завдяки своїй чесності, об'єктивності та компетентності. Будь-який незалежний аудитор, який не дотримується професійних стандартів і правових вимог, завдає шкоди високій репутації своєї професії.
Регулювання і нагляд над аудиторськими фірмами та аудиторами, які зареєстровані як фізичні особи – підприємці (далі – аудитори), в Україні здійснюється самовідданими спеціалістами, що уособлюють саму професію, а також представниками суспільства, серед яких представники уряду, клієнтів, роботодавців та інших осіб, які є користувачами аудиторських послуг.
Мета даної роботи: визначити чинники впливу на якість аудиторських послуг.
Об’єктом є аудиторська діяльність, надання аудиторських послуг.
Предметом є умови забезпечення якості аудиторських послуг.
Обов'язок дотримуватися професійних вимог до якості аудиторських послуг є справою кожного професійного аудитора.
Вагомий внесок в дослідження стану контролю якості аудиторських послуг зробили провідні вчені-економісти: М. Білуха, Ф. Бутинець, А. Кузьмінський, Н. Огійчук, Г. Давидов, Н. Дорош, Л. Кулаковська, Л. Сук, А. Шеремет, Я. Соколов, Б. Усач, Є. Мниха, Л. Кулаковська та ін.
Якість аудиторських послуг – це системне дотримання реальної професійної незалежності, вимог чинного законодавства та стандартів аудиту, дотримання Кодексу професійної етики і професійна діяльність у сфері аудиту. Методика та організація такого контролю базується на основних положеннях МСА 220 «Контроль якості аудиторської роботи».
На думку Проскуркіної Н. М. та Коваленко В. П. якість аудиторських послуг – категорія, що перманентно змінюється залежно від рівня суспільних відносин та господарської практики країни. Тому підхід до якості аудиту через професійні організації буде найбільш правильним. У цьому випадку критерії якості визначаються членами організації і слугують певними перевагами в конкурентній боротьбі на ринку професійних послуг. [9]
Рішенням АУП від 27 вересня 2007р. № 182/5 затверджений перелік послуг, які можуть надавати аудитори (аудиторські фірми) і цей перелік включає:
1. Завдання з надання впевненості;
2. Супутні послуги, визначені Міжнародними стандартами супутніх послуг;
3. Інші послуги, пов'язані з професійною діяльністю аудиторів (аудиторських фірм), визначені Законом України «Про аудиторську діяльність»;
4. Організаційне та методичне забезпечення аудиту.
 
1. Поняття «аудиторські послуги». Їх види та об’єкти
 
Аудиторська діяльність включає в себе організаційне і методичне забезпечення аудиту, практичне виконання аудиторських перевірок (аудит) та надання інших аудиторських послуг.
Аудиторські послуги можуть надаватися у формі аудиторських перевірок (аудиту) та пов'язаних з ними експертиз, консультацій з питань бухгалтерського обліку, звітності, оподаткування, аналізу фінансово-господарської діяльності та інших видів економіко-правового забезпечення підприємницької діяльності фізичних та юридичних осіб. [1]
Отже, аудит згідно з національним чинним законодавством і за об'єктом дослідження зводиться до аудиту фінансової звітності, а за суб'єктом він може бути тільки зовнішнім, тобто здійснюватися незалежним аудитором або аудиторською фірмою на договірній основі. За ініціативою здійснення аудит може бути обов'язковим, проведення якого регламентується чинним законодавством, та добровільним, коли аудит проводиться з ініціативи клієнта. Уся інша робота аудитора – це супутні аудиту послуги.
Поряд із проведенням аудиту Національні стандарти передбачають супутні аудиту послуги: оглядову перевірку, операційну перевірку та компіляцію (трансформацію обліку). Зарубіжна й національна практика свідчить, що асортимент аудиторських послуг значно ширший.
Аудиторські послуги, як правило, не атестовані, тобто не потребують подання аудиторського висновку та формальної звітності аудитора на адресу клієнта. [10]
Серед них:
а) відновлення та ведення бухгалтерського обліку; складання
Фото Капча