Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (066) 185-39-18
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Управління процесом створення спільних бізнес - інкубаторів в сучасних умовах функціонування ринкової економіки

Предмет: 
Тип роботи: 
Дипломна робота
К-сть сторінок: 
89
Мова: 
Українська
Оцінка: 
Реферат
 
Тема цієї дипломної роботи - "Управління процесом створення спільних бізнес - інкубаторів в сучасних умовах функціонування ринкової економіки ,ч є дуже актуальною та новою. Актуальність її в тому, що саме зараз, в нових ринкових умовах, в Україні з'являються нові форми поліпшення діяльності підприємств, як великих, так і малих - це консалтингові послуги різноманітних консалтингових фірм та інших бізнес - установ. Робота розглянута на прикладі діяльності бізнес центру, складається з чотирьох основних частин, в яких йдеться про те, що таке консалтинг і як вен впливає на розвиток вітчизняних підприємств, також розглянуті умови функціонування ССК "Бізнес центр НОУ - ХАУ", шляхи та перспективи подальшого розвитку підприємства - створення на його базі нової установи - Бізнес-інкубатора.
Мета дослідження в роботі - проаналізувати стан та факт розвитку надання цієї нової для ринку та менеджменту підприємств послуги, діяльності іноземних консалтингових проектів та бізнес-інкубаторів на вітчизняному ринку послуг.
 
Вступ
 
У бурхливому потоку інформації і стрімко мінливому світі так складно часом устежити за новими можливостями, діловими пропозиціями і станом ринку. Сучасні технології у всіх сферах ділового життя постійно несуть що - те нове і незвідане. Бізнесмени знають, що устежити за всіма нововведеннями і досягненнями дуже не просто навіть у тому випадку, якщо під руками є всі засоби для дослідження ринку. А що робити, якщо таких засобів немає, якщо немає можливості правильно зрозуміти мову, якою викладаються досягнення і технології, якщо часом немає можливості адекватно і грамотно зробити оцінку тому або іншому явищу й оцінити ринок, конкурентів, себе на цьому ринку? А як домогтися, наприклад, постійного і вигідного фінансування проекту, якщо підприємець є фермером, дослідником або інженером, але цілком не орієнтується в області фінансів і кредиту, менеджменту, особливостей маркетингу і т.д. Витрачати час на вивчення невластивої для нього індустрії - однозначно веде до втрати часу і величезних грошей. І тоді на поміч приходять фахові консультанти з Бізнес-інкубаторів, що знімуть тягар турбот нехарактерних вам функцій і проведуть усі необхідні дослідження, вивчать ринок, дадуть конкретну і необхідну інформацію для розвитку вашого бізнесу, підприємства, особисто вас або вашої сім'ї. Нагородою бізнесмену за такий вірний підхід і запрошення фахових консультантів є величезна економія грошей, звільнення сил для рішення питань, в яких він щонайкраще орієнтується, своєчасне використання можливостей, що відчиняються, перспектив і т.д. - і як слідство, серйозний фінансовий прибуток. Це і є актуальністю обраної теми - аналіз і вибір шляхів удосконалення діяльності підприємств, організацій і просто підприємців, у цій новій, але перспективній сфері економічних перетворень.
Але в розвитку бізнесу в Україні на даному етапі існує множина проблем. Однієї з головних є відсутність добре спланованої продуманої інформаціонно - аналітичної роботи з забезпечення якісної консультаційної діяльності. Керівний менеджмент підприємств, фахові консультанти гостро потребують у методичних розробках, заснованих на узагальненні досвіду роботи національних і іноземних консультантів, з найбільш актуальних проблемах діяльності вітчизняного господарського комплексу. Саме цим і займається розглянута в роботі організація (Бізнес центр Ноу - Хау), що існує й успішно працює на ринку консалтингових, тренингових, інформаційних і інших бізнес – послуг вже більш 3-х років.
 
РОЗДІЛ 1. Загальні положення про консалтингові послуги в Україні та світі
 
1.1 Консалтинг як база організації Бізнес центру та Бізнес-інкубатора
 
Консалтинг - це професійна допомога з боку фахівців з управління господарським керівникам і управлінському персоналу різних організацій (клієнту) в аналізі і рішенні проблем їхнього функціонування і .розвитку, здійснювана у формі рад, рекомендацій і спільно вироблюваних із клієнтом рішень.
Власне кажучи піл консалтингом розуміється ті, що в нашій країні називалося раніш «упровадженням науки у виробництво». Однак консалтинг - поняття ринкової економіки, і тому він відрізняється від науково-впроваджуючої діяльності в колишньому СРСР тією ж мірою, у який ринкова економіка відрізняється від планово - централізованої. Консалтинг здійснюється на комерційних початках незалежними виробниками консалтингових послуг в умовах конкурентної боротьби. Це висуває високі вимоги до якості й ефективності таких послуг і викликає їхню орієнтованість на інтереси клієнта.
У країнах з ринковою економікою запрошення професіоналів є престижним, свідченням того, що фірма володіє достатньою діловою культурою, щоб використовувати пропонований ринком інтелектуальний капітал в області менеджменту. Відсутність фахівців-консультантів при розробці відповідального рішення розглядається так саме, як відсутність архітектора при розробці проекту будинку, лікаря при лікуванні чи хворого дизайнера при розробці нової моделі автомобіля.
Фахівці, що роблять професійну допомогу, називаються консультантами. Розрізняють зовнішніх і внутрішніх консультантів. Зовнішні - це незалежні консультаційні чи фірми індивідуальні консультанти, Що Роблять послуги клієнтам на основі відповідного договору. Внутрішні - це фахівці з економіки й керування, зайняті в штаті тієї чи іншої організації (складають аналітичну, «штабну» підсистему організації). [9]
 
Малюнок 1.1 Схема здійснення консультування
 
Переваги консультантів по менеджменті перед менеджерами наступні:
1.Незалежність, неупередженість поглядів;
2.Більш широкий кругозір, володіння великою інформацією у всіляких областях менеджменту і господарювання (у силу меншої завантаженості проблемами поточного керування);
3.Орієнтація на широке вивчення і перенос досвіду інших організацій (в основному це стосується зовнішніх консультантів).
Консалтингові
Фото Капча