Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (066) 185-39-18
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Управління та організація природоохоронної діяльності на Луцькому автотранспортному підприємстві

Предмет: 
Тип роботи: 
Курсова робота
К-сть сторінок: 
41
Мова: 
Українська
Оцінка: 
ЗМІСТ
 
ВСТУП
РОЗДІЛ 1. ХАРАКТЕРИСТИКА ВИРОБНИЦТВА ТА ІНФОРМАЦІЯ ПРО ПРОДУКЦІЮ
РОЗДІЛ 2. ДИФЕРЕНЦІЙНА ОЦІНКА ТЕРИТОРІЇ
РОЗДІЛ 3. ПЛАНУВАННЯ ПРИРОДООХОРОННОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
3.1.  Водні ресурси
3.2. Охорона атмосферного повітря
3.3. Проектування полігону для твердих відходів
РОЗДІЛ 4. ОРГАНІЗАЦІЯ ПРИРОДООХОРОННОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
4.1. Інформаційне забезпечення
4.2. Вибір типу організації
4.3. Поділ праці
РОЗДІЛ 5. МОТИВАЦІЯ ВИКОНАННЯ ПРИЙНЯТИХ РІШЕНЬ
5.1. Мотивація виконання природоохороних рішень на рівні підприємства
5.2. Мотивація роботи природоохоронного відділу підприємства
РОЗДІЛ 6. КОНТРОЛЬ ВИКОНАННЯ ПЛАНІВ РОБІТ
6.1. Нормативи часу
6.1.1. Перевірка з питань дотримання водоохоронного законодавства
6.1.2. Перевірка з питань дотримання повітряохохронного законодавства
6.1.3. Перевірка з питань утворення, транспортування та знешкодження відходів
6.2. Перевірка дотримання заходів з охорони водних ресурсів
6.3. Перевірка дотримання заходів з охорони атмосферного повітря
6.4. Перевірка дотримання законодавства з питань утворення, транспортування, розміщення та знешкодження відходів
6.5. Звіт з проведення інвентарізації викидів забруднюючих речовин28
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ
 
ЗАВДАННЯ
до курсової роботи з курсу
«Організація та управління природоохоронною діяльністю»
1. Назва підприємства: Луцьке АТП
2. Код підприемства: -
3. Дані про підприємство:
-  скинуто всього стічних вод, млн.куб.м. за рік:1,01
-  скинуто стічних вод:
а) без очищення  -
б) недоочищено - 1,01 
в) чистих вод   - 
Потужність скидів,  наявність очисних споруд та їх потужність, млн.куб.м. за рік
- місце скиду стічних вод – каналізаційна система міста  
- вміст забруднюючих речовин в стічних водах, т/рік
а)  БСК – 20   
б)  нафтопродукти – 10 
в)  завислі речовини – 20 
г)  специфічні речовини  - 
- джерело водопостачання: річка, артезіанська свердловина
4. Ліміт забору, млн.куб.м. за рік – 0,15
- використання води, млн.куб.м. за рік
а)  на виробничі потреби – 0.15 
б)  на питну воду – 0.04
в)  інше - 
5. Викиди в атмосферне повітря, т/рік
у тому числі:
а) тверді частинки – 0,08  (сажа)
б) пил органічний – 0,5  
в) СО – 1,4
г) окисли азоту – 1,8
д) інші (код): фреон – 0,08, азотна кислота – 0,08
6. Тверді відходи, т/рік:
а) 2,0
б) 1,0
 
ВСТУП
 
Управління природоохоронною діяльністю як і будь-яке управління - це процес впливу на визначену сукупність в результаті якого функціонування цієї сукупності змінюється так, щоб досягалась певна задана мета.
Систему управління охороною навколишнього середовища слід розуміти як комплекс управляючої та управляємої сукупностей. Метою управління НПС є підтримання і покращення якості оточуючого середовища. Управління природоохоронною діяльністю є прикладом складної системи, яка охоплює різні рівні. Такий вид управління необхідно розуміти як органічну частину суспільного управління природним господарством. Для вирішення задач по природоохоронній діяльності раціональним є створення на підприємствах і організаціях певної системи управління, при цьому система, якою управляють, визначається тільки як сукупність різних видів діяльності. Зворотній зв’язок дає можливість отримувати інформацію про вплив об’єкта на НПС, але не дає інформації про вплив НПС на об’єкт.
Оскільки автотранспорт в останні роки став одним з основних забруднювачів НПС, то удосконалення організації і управління природоохоронною діяльністю на автотранспортних підприємствах є визначальною умовою зниження негативного впливу, та  ефективним контролюючим фактором.
 
РОЗДІЛ 1. ХАРАКТЕРИСТИКА ВИРОБНИЦТВА ТА ІНФОРМАЦІЯ ПРО ПРОДУКЦІЮ
 
Луцьке автотранспортне підприємство являє собою транспортне підприємство комплексного типу, що здійснює перевезення вантажів та  пасажирів, зберігання, технічне обслуговування та ремонт рухомого складу, а також виконує постачання його експлуатаційними матеріалами. За типом виконуваних робіт Рівненське АТП відноситься до вантажного господарства і містить у своему складі велику кількість вантажних автомобілів. За цільовим призначенням та характером діяльності належить до господарства загального користування, що входить до системи Міністерства автомобільного транспорту України  і обслуговує різну клієнтуру незалежно від її відомчої приналежності, виконує перевезення по заявках та договорах у відповідності із затвердженим планом.
Місто Луцьк знаходиться у зоні Полісся. Пересічна температура січня -5, липня +18оС. Опадів випадає 540- 560 мм на рік. Площа зелених насаджень становить 237,7 га. Серед грунтів переважають темно-сірі опідзолені і сірі лісові грунти, чорноземи опідзолені.
Найбільшої шкоди Луцьке АТП своєю діяльністю завдає басейну атмосферного повітря, а основними джерелами викидів забруднюючих речовин є двигуни автотранспорту. В атмосферу підприємством щорічно викидається 0,08 т сажі, 0,5 т органічного пилу, 1,4 т оксиду вуглецю та 1,8 т окислів азоту, а також фреон та азотна кислота. У меншій мірі забруднюються поверхневі і підземні води. Підприємство використовує для своїх потреб воду з річки та артезіанських свердловин. Господарсько-побутові і промислові стічні води надходять у каналізаційну мережу в об`ємі 1,01 млн. м3 за рік (з них всі недоочищенні), ліміт використання води становить 0,15 млн. м3 за рік (з них 0,04 млн. м3 за рік - на питні потреби, 0,15 млн. м3 за рік - на промислові потреби без попередньої очистки).
Фото Капча