Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Валютні обмеження як інструмент стабілізації валютної політики в Україні

Тип роботи: 
Стаття
К-сть сторінок: 
9
Мова: 
Українська
Оцінка: 
ВАЛЮТНІ ОБМЕЖЕННЯ ЯК ІНСТРУМЕНТ СТАБІЛІЗАЦІЇ ВАЛЮТНОЇ ПОЛІТИКИ В УКРАЇНІ
 
О. В. Г оралько,
О. С. Силкін
 
Здійснено аналіз сутності поняття «валютні обмеження» та роботи Національного банку України у сфері валютної політики. Досліджено систему реалізації валютних обмежень в Україні. Проведено аналіз нормативно- правової діяльності Національного банку України у сфері валютних обмежень з метою виявлення проблемних складових валютної політики в Україні.
Ключові слова: валютні обмеження, валютна політика, Національний банк України.
Постановка проблеми. Будь-яка держава прагне захистити свою національну валюту і зберегти оптимальний курс до іноземних валют. Для цього вона використовує інструменти валютного регулювання, зокрема валютну інтервенцію, валютні обмеження, режимконвертування валют та ін. Завжди виникало питання: Чи збігаються цілі, які поставлені валютним регулюванням, з цілями впровадження валютних обмежень?
Такі питання тільки підвищують актуальність цієї теми і цікавлять все більшу кількість вчених.
Стан дослідження. Питання валютних обмежень завжди привертало увагу багатьох економістів. Зокрема свій внесок зробили: О. Барановський, О. Горалько, О. Орлюк, А. Гальчинський, І. Айзенберг та ін.
Метою статті є дослідження питання здійснення валютних обмежень і їх вплив на валютну політику України загалом.
Завданнями статті є:
 • розкрити сутність поняття «валютні обмеження»;
 • визначити права Національного банку України щодо реалізації валютної політики;
 • проаналізувати останні заходи Національного банку України щодо впровадження валютних обмежень на території України.
Виклад основних положень. У процесі дослідження питання валютних обмежень на території України спершу проведемо аналіз сутності поняття «валютні обмеження».
Відтак, на думку О. П. Орлюк, валютні обмеження – це система нормативно-правових актів та адміністративних заходів, спрямованих на обмеження операцій з іноземною і національною валютою та іноземними валютними цінностями. Зокрема до зазначених заходів належить регулювання операцій із ввезення та вивезення валютних цінностей, заборона вільного обігу валюти на території відповідної держави, обов’язковий продаж валютної виручки суб’єктами зовнішньоекономічної діяльності [1, с. 122].
А. С. Гальчинський під поняттям «валютні обмеження» розуміє систему нормативних правил, які регламентують права громадян та юридичних суб’єктів ринку стосовно обміну валюти своєї країни на іноземну, а також здійснюють інші валютні операції, що можуть застосовуватися під час проведення контролю за рухом капіталу, блокування валютної виручки, регламентації вивезення валюти громадянами, що здійснюють туристські подорожі, та інше [2, с. 89].
Як бачимо, визначення понять «валютні обмеження» є дещо подібними і тому можна подати більш доступне визначення. Валютні обмеження – це нормативно-правові інструменти впливу на валютну політику через обмеження використання валютних цінностей і здійснення валютних операцій на території певної держави, які встановлюються на законодавчому рівні у сфері валютного регулювання.
Реалізацією валютного регулювання та проведенням валютного контролю в Україні займається Національний банк України.
Національний банк України у сфері валютного регулювання провадить таку діяльність [3]:
 • здійснює валютну політику з огляду на принципи загальної економічної політики України;
 • з Кабінетом Міністрів України складає платіжний баланс України;
 • контролює дотримання затвердженого Верховною Радою України ліміту зовнішнього державного боргу України;
 • визначає у разі необхідності ліміти заборгованості в іноземній валюті уповноважених банків нерезидентам;
 • видає обов’язкові для виконання нормативні акти щодо здійснення операцій на валютному ринку України;
 • нагромаджує, зберігає і використовує резерви валютних цінностей для здійснення державної валютної політики;
 • видає ліцензії на здійснення валютних операцій та ухвалює рішення про їх скасування;
 • установлює способи визначення і використання валютних (обмінних) курсів іноземних валют, виражених у валюті України, курсів валютних цінностей, виражених у іноземній валюті або розрахункових (клірингових) одиницях, згідно з Декретом Кабінету Міністрів України «Про систему валютного регулювання і валютного контролю»;
 • установлює за погодженням з центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері статистики, єдині форми обліку, звітності та документації про валютні операції, порядок контролю за їх достовірністю та своєчасним поданням;
 • забезпечує публікацію банківських звітів про власні операції та операції уповноважених банків.
Валютне регулювання охоплює також і валютні обмеження. Розглянемо останні валютні обмеження Національного банку України.
Спершу була Постанова Правління Національного банку України «Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Національного банку України» від 22 вересня 2014 р. № 591, де було заборонено такі операції в іноземній валюті [4]:
 • зі здійснення розрахунків за імпортними операціями без увезення товару на територію України;
 • зі здійснення платежів за імпортними договорами, за якими продукція була ввезена на територію України та здійснено митне оформлення на підставі ввізної митної декларації, дата оформлення якої перевищує 180 днів;
 • з повернення за кордон коштів, отриманих іноземними інвесторами за операціями щодо продажу поза межами фондових бірж цінних паперів українських емітентів, крім державних облігацій України; з повернення за кордон коштів, отриманих іноземними інвесторами за операціями щодо продажу корпоративних прав юридичних осіб, що не оформлені акціями; з повернення за кордон іноземному інвестору дивідендів (крім випадків повернення дивідендів за цінними паперами, що обертаються на фондових біржах) ;
 • на підставі індивідуальних ліцензій Національного банку України (крім випадків здійснення операцій на підставі індивідуальних ліцензій на розміщення валютних цінностей на рахунках за межами України, виданих Національним банком України юридичним особам).
Дозволити здійснювати операції з продажу готівкової іноземної валюти одній особі в один операційний (робочий) день у сумі, що не перевищує в еквіваленті 3 000 гривень у межах однієї банківської установи.
Виключення, що передбачені, – придбання валюти
Фото Капча