Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (066) 185-39-18
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Вплив комп’ютерних ігор на пізнавальну сферу особистості підлітка

Предмет: 
Тип роботи: 
Курсова робота
К-сть сторінок: 
39
Мова: 
Українська
Оцінка: 
ЗМІСТ
 
Вступ
Розділ I. Теоретичний аналіз впливу комп’ютерних ігор на пізнавальну сферу особистості підлітка
1.1 Комп’ютерні ігри
1.2 Класифікація комп’ютерних ігор та їх вплив на психічний розвиток особистості підлітка
Розділ II. Експериментальний аналіз впливу комп’ютерних ігор на розвиток пізнавальної сфери підлітка
2.1 Опис дослідження та використаних методик
2.2 Аналіз результатів дослідження
Висновки
Список літератури
Додатки
 
Вступ
 
Актуальність теми: Сучасний світ дуже важко уявити без новітніх технологій, які зайняли значне місце у навчанні, роботі, відпочинку людей. Розповсюдження комп’ютерних ігор має значний вплив на розвиток особистості сучасних підлітків. Оскільки, гра – це діяльність, під час якої засвоюються способи використання предметів і різні типи соціальної поведінка, а отже і комп’ютерна гра не є виключенням. За статистичними даними, майже кожен школяр хоча б один раз спробував грати в комп’ютерні ігри. На сьогодні тема негативних наслідків комп’ютерних ігор, таких як залежність, є досить висвітленою. А тема, позитивних наслідків, таких як розвиток особистості, її інтелектуальних та креативних здібностей завдяки комп’ютерним іграм менше розглядається, вона вже досліджувалася такими вченими, як Веккер Л. М, Бурлаков И. В, Волков С. С та ін. І саме цю проблему ми досліджуватимемо у роботі.
Об’єкт: розвиток пізнавальної сфери особистості підлітка під впливом комп’ютерних ігор.
Предмет: вплив комп’ютерних ігор на пізнавальну сферу особистості підлітка
Мета: теоретичний та експериментальний аналіз впливу комп’ютерних ігор на розвиток особистості підлітка.
Завдання:
Здійснити теоретичний аналіз проблеми впливу комп’ютерних ігор на пізнавальну сферу особистості підлітка комп’ютерних ігор.
Дослідити вплив комп’ютерних ігор на розвиток підлітка.
Проаналізувати отримані експериментальні дані
Методи дослідження: для досягнення мети, вирішення поставлених завдань, перевірки сформульованої гіпотези було використано комплекс методів дослідження. Загальнонаукові методи: теоретичний аналіз наукових і літературних джерел з проблеми дослідження, синтез, порівняння, узагальнення; математичні: статистичні методи обробки даних (кореляційний аналіз за критерієм Пірсона) та методи якісної інтерпретації результатів дослідження. На різних етапах дослідження використовувався комплекс діагностичних методик:
Методика діагностики рівня невербальної креативності.
Методика визначення рівня розумового розвитку молодшого школяра. (методика ГІТ).
Методика визначення короткочасної пам’яті.
Методика визначення загальних творчих здібностей.
Анкета (комп’ютерна гра)
Гіпотеза: Комп’ютерні ігри мають позитивний вплив на розумовий розвиток особистості підлітка, його креативність, здібності та пам’ять оскільки, під час гри відбуваються процеси мислення, запам’ятовування та прийняття неординарних рішень.
Теоретичне значення: полягає в тому, що проведено системне теоретичне дослідження, щодо впливу комп’ютерних ігор на розвиток особистості, оскільки на сучасному розвитку суспільства комп’ютеру і закладеному в нього програмам відводиться значне місце у житті та діяльності школяра. Також дослідження дозволеного часу проведення за комп’ютерними іграми для зменшення виникнення негативних наслідків.
Практична цінність: полягає у тому, що проведено експериментальне дослідження впливу комп’ютерних ігор на розвиток пізнавальної сфери особистості, що дає змогу для подальшого розширення розгляду даної проблеми і розроблення опису комп’ютерних ігор, які при раціональній грі покращують психічний розвиток особистості.
Структура курсової роботи: складається зі вступу, двох розділів, висновків, списку літератури (), додатків.
 
РОЗДІЛ I. ТЕОРЕТИЧНИЙ АНАЛІЗ ВПЛИВУ КОМП’ЮТЕРНИХ ІГОР НА ПІЗНАВАЛЬНУ СФЕРУ ОСОБИСТОСТІ ПІДЛІТКА
 
1.1 Комп’ютерні ігри
 
Давно відомо, що в процесі формування особистості важливу роль відіграє не тільки освітній фактор, але й характер ігрової діяльності. Для дитини гра є провідною діяльністю, тому що саме під час гри вона засвоює значення і способи використання предметів, а також різні варіанти соціальних відносин. Гра залишається важливим елементом у житті людини будь-якого віку.
В ігровій діяльності школяр не тільки заміщає реальні предмети, але й приймає на себе ту чи іншу роль і починає діяти відповідно з нею. Роль у сюжетній грі полягає саме в тому, щоб виконувати обов’язки, що покладаються нею, і реалізовувати права стосовно інших учасників гри. Досвід ігрових та реальних взаємин у сюжетно-рольовій грі лягає в основу особливої властивості мислення, що дозволяє передбачити майбутню поведінку людей і залежно від цього будувати власну поведінку. [7 С. 115]
Ігрова діяльність впливає на формування довільних психічних процесів. Умови гри вимагають зосередженості на змісті дій і сюжеті, на діючих особах чи предметах, включених до ігрової ситуації. Ігрова ситуація впливає на мислення і психіку дитини, підлітка і дорослого. Гра сприяє розвиткові рефлексії, оскільки в цьому процесі виникає реальна можливість контролювати, як виконується будь-яка дія, що входить у процес спілкування. У ній формується здатність осмислювати свої власні дії, передбачати реакцію інших людей. Гра є найкращим середовищем для навчання будь-якого виду діяльності. [10 С. 272-280]
Комп'ютерні технології – справжня знахідка для формування в учнів ефективних стратегій мислення, підвищенню їхньої самооцінки, упевненості у своїх силах. Двадцяте століття – це час виникнення комп’ютерних ігор. Для абсолютної більшості вони виявилися повною несподіванкою. Ці ігри у масовій свідомості не мають передісторії свого виникнення. [14]
Ігри здійснюють визначальний вплив на формування особистості, визначення способу життя і поведінки значної частини школярів. Сучасна комп’ютерна гра – це багатофункціональна програма, яку використовують не тільки з розважальними, а й із навчальними та
Фото Капча