Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (066) 185-39-18
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Вплив податкової політики на економічну і соціальну стабільність

Предмет: 
Тип роботи: 
Курсова робота
К-сть сторінок: 
53
Мова: 
Українська
Оцінка: 
Курсова робота
з дисципліни «Фінанси, гроші і кредит»
Тема:
«Вплив податкової політики на економічну і соціальну стабільність»
 
 ЗМІСТ
ВСТУП
1. ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ДОСЛІДЖЕННЯ ПОДАТКОВОЇ ПОЛІТИКИ В УКРАЇНИ
1.1. Сутність та значення податкової політики для забезпечення економічної і соціальної стабільності в державі
1.2. Етапи розвитку податкової політики в Україні
2. ОЦІНКА ВПЛИВУ ПОДАТКОВОЇ ПОЛІТИКИ НА ЕКОНОМІЧНУ І СОЦІАЛЬНУ СТАБІЛЬНІСТЬ В ДЕРЖАВІ
2.1. Фінансовий механізм реалізації податкової політики в Україні та його аналіз
2.2. Проблеми забезпечення ефективності проведення податкової політики в Україні
3. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ ТА СОЦІАЛЬНОЇ СТАБІЛЬНОСТІ УКРАЇНИ ШЛЯХОМ УДОСКОНАЛЕННЯ ПОДАТКОВОЇ ПОЛІТИКИ
3.1. Адаптація вітчизняного законодавства до законодавчої бази зарубіжних країн
3.2. Дотримання податкового законодавства в умовах євроінтеграції та відповідальність за його порушення
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
ДОДАТКИ
 
ВСТУП
 
В умовах ринкової економіки фінансова політика держави базується на системі фінансових регуляторів. Такими фінансовими регуляторами в першу чергу є податки, які забезпечують вилучення та перерозподіл створеного валового внутрішнього продукту і формування централізованих фондів грошових ресурсів держави. Історія цивілізації свідчить, що податки – це найбільш пізня форма державних доходів. Спочатку податки називались «anxibia» (допомога) і мали тимчасовий характер. Вважалося, що податки суперечать недоторканності приватної власності, і їх введення допускалося лише в надзвичайних випадках як екстраординарне джерело державних доходів. Ще в першій половині ХVII ст. англійський парламент не визнавав постійних податків на загальнодержавні потреби, і король не міг ввести податки без його згоди. З часом податки перетворились із тимчасового в постійне джерело державних доходів. Податки стають настільки звичним джерелом державних коштів, що відомий політичний діяч Північної Америки Б. Франклін (1706-1790) сказав, що «платити податки і вмерти повинен кожен». Сьогодні обєктивною реальністю є те, що, з одного боку, податки – це фінансове підґрунтя існування держави, а з іншого, податки – це знаряддя перерозподілу доходів юридичних і фізичних осіб, найефективніший інструмент впливу держави на суспільне виробництво.
Функціонування податкової системи в Україні пов'язане з цілою низкою проблем та суперечностей. За своєю природою податкова система є результатом еволюції податкових правовідносин і детермінується багатьма специфічними факторами. Її існування зумовлене певним етапом, якого досягли суспільні правові відносини у сфері оподаткування. Ця категорія є своєрідною формою для дії податкових механізмів у державі, у якій разом з тим вплив системи на її елементи є взаємопов'язаним.
Податки – це об'єктивне суспільне явище, тому при побудові податкової системи країни слід керуватися реаліями соціально-економічного стану країни, а не побажаннями окремих індивідів, хоч і найкращими, але нездійсненними. Саме тому побудова чіткої податкової системи – це одна з головних умов ефективного функціонування економіки та фінансів.
Все вище сказане визначає актуальність обраненої теми курсової роботи: «Податкова система України на сучасному етапі».
Мета роботи полягає в узагальненні теоретичних та практичних аспектів податкової системи України.
Для досягнення поставленої мети в роботі необхідно виконати наступні завдання:
  • розглянути економічну суть податкової політики та її роль в економіці України;
  • розглянути етапи розвитку податкової політики в Україні;
  • дослідити наслідки впливу сучасної податкової політики на економічну і соціальну стабільність в державі;
  • розглянути фінансовій механізм реалізації податкової політики в Україні та його аналіз;
  • дослідити показники ефективності податкової політики в Україні;
  • розкрити проблеми забезпечення ефективності проведення податкової політики в Україні;
  • розкрити питання дотримання податкового законодавства в умовах євроінтеграції та відповідальність за його порушення
Обєктом курсової роботи виступає податкова система України.
Предметом є особливості функціонування та реалізації податкової політики в Україні.
При написанні курсової роботи необхідно використовувати сучасні підручники, статті науковців-економістів з періодичних видань та Інтернет ресурсів, офіційні сайти податкової служби України, державного комітету статистики України та інші джерела.
 
1. ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ДОСЛІДЖЕННЯ ПОДАТКОВОЇ ПОЛІТИКИ В УКРАЇНИ
 
1.1. Сутність та значення податкової політики для забезпечення економічної і соціальної стабільності в державі
 
Податкова політика – це діяльність держави у сфері встановлення і стягнення податків. Саме через податкову політику держави відбувається становлення і розвиток податкової системи держави. Основними принципами податкової політики є фіскальна і економічна ефективність, соціальна справедливість.
Історичний розвиток суспільства зумовив становлення податку як невід'ємного та обов'язкового атрибуту державної влади. Саме завдяки посередництву таких інструментаріїв, держава отримала змогу виконувати свої функції як основне соціополітичне, культурне, економіко-правове об'єднання груп осіб, які мали спільні інтереси та територію проживання.
Початкові зародки вчення про податки, які поклали початок теорії оподаткування, з'явилися в Епоху Просвітництва. Вони дістали назву атомістичної теорії, згідно якої податок розуміють як результат договору між сторонами, за яким підлеглий вносить державі плату за різні послуги [22]. Головними представниками згаданої теорії стали Ш. Монтескє, Т. Гоббс, С. Вольтер, О. Мірабо. Зокрема, Ш. Монтескє зазначав: «Податок – частина, яку кожний громадянин надає із свого майна для того, щоб отримати охорону тієї частини, що залишилась або використати її з більшою насолодою». Вольтер притримувався думки, що «сплачувати податок означає віддавати частину свого майна, щоб зберегти залишкове» [22].
Особливе місце в розвитку теорiї податкiв, їх вiдображенні в господарських операцiях належить представникам
Фото Капча