Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (066) 185-39-18
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Вуглеводи, їх будова, властивості, функції

Предмет: 
Тип роботи: 
Реферат
К-сть сторінок: 
17
Мова: 
Українська
Оцінка: 
Зміст
 
І. Вступ
ІІ. Основна частина
1. Вуглеводи, їх будова, властивості, функції
2. Ліпіди, структура ліпідів, властивості, їх функції
3. Білки, будова молекул, класифікація, властивості, функції
4. Нуклеїнові кислоти – речовини спадковості
5. Порівняльна характеристика прокаріот і еукаріот
6. Основні симптоми мікоплазмових хвороб рослин
ІІІ. Заключення
 
Вступ
 
Живі організми характеризуються специфічними особливостями структури і функцій, що виникли у процесі розвитку від простих молекул до високоорганізованих, спеціалізованих і впорядкованих систем.
Хімічний склад живих організмів дуже складний і різноманітний. До складу організму, його клітин входять неорганічні і органічні речовини, склад яких зберігається у багатьох поколінь організмів, що залежить від стійкого збереження особливостей біосинтезу клітин організму.
Хімічні властивості живих організмів значною мірою залежать від вуглецю, частка якого становить 50% їхньої сухої маси.
Вуглець утворює вуглецеві скелети органічних сполук.
До хімічних компонентів живих організмів відносяться вуглеводи.
 
ІІ. Основна частина
 
1. Вуглеводи, їх будова, властивості, функції
 
Вуглеводи – група органічних сполук, які є важливою складовою частиною всіх живих організмів. Складаються з вуглецю. водню і кисню. Загальна формула Cn (H2O) m. Належать до спиртоальдегідів і спиртокетонів. Вони є основним дже-релом енергії, яка виділяється у результаті обміну речовин організмів. За розміром молекул, властивостями вуглеводи поділяються на моносахариди і полісахариди.
Моносахариди, або прості цукри Cn (H2O) m за кількістю атомів вуглецю поділяються на тетрози (4), пентози (5), гексози (6) і т. д. Моносахариди існують у живих організмах у двох формах: лінійній (мають відкритий ланцюг) і циклічній (коли ланцюг замкнутий).
У природі найбільш поширені гексози: глюкоза, фруктоза (рослинні організми). Із пентоз відомі рибоза і дезоксирибоза, вони входять до РНК і ДНК.
 
Олігосахариди – полімерні вуглеводи, в яких моносахариди зв’язані ковалентним (глікозидним) зв’язком. Серед них поширені дисахариди, які утворюються залишками двох моносахаридів. Наприклад, сахароза та інші.
 
Більшість вуглеводів в організмах становлять полісахариди-біомолекули з високим ступенем полімеризації.
Полісахариди відрізняються один від одного складом мономерів, довжиною та ступенем полімеризації, розгалуженості ланцюга. Полісахариди несолодкі, нерозчинні у воді.
До полісахаридів належить крохмаль – складається із залишків α-глюкози. Він синтезується у клітинах рослин і відкладається у листках, насінні, бульбах у вигляді зерен.
У клітинних стінках рослин міститься целюлоза – міцний волокнистий нерозчинний у воді полімер-полісахарид.
У грибів, тварин, людини є полісахарид – глікоген, який відкладається у м’язах.
Вуглеводи виконують функції:
1. Енергетична: полісахариди, дисахариди розщеплюються до моносахаридів, які окислюються до СО2 і Н2О; при повному розкладі 1 г вуглеводу виділяється 17, 6 кДж енергії. Крохмаль і глікоген відкладаються у клітинах і є резервом енергії. Вуглеводи здатні до безкисневого розщеплення.
2. Будівельна, або структурна функція вуглеводів полягає в тому, що вони входять до складу опорних елементів. Хітин є головним компонентом зовнішнього скелета членистоногих і клітинних стінок грибів, клітинні стінки рослин утворені целюлозою, яка захищає клітини і підтримує їх форму.
Хімічним компонентом живих організмів є ліпіди. Ліпіди – група органічних сполук – жирів і жироподібних сполук, неоднорідних за хімічним складом, що мають подібні фізико-хімічні властивості. Серед ліпідів найбільш поширені жири. Вони є основною речовиною жирових включень клітин. Їх вміст у клітині становить від 5 до 15% сухої маси, а у клітинах жирової тканини – до 90%. Підвищений вміст жирів у нервовій тканині, печінці, нирках, підшкірній клітковині, сальнику. Жири є у молоці, насінні олійних рослин. Ліпіди нерозчинні у воді, добре розчиняються в органічних розчинниках. Прості ліпіди складаються із залишків жирних кислот і спиртів. Жири при нагріванні з лугами омилюються і розщеплюються на спирт (гліцерин) і в більшості на вищі карбонові кислоти.
 
2. Ліпіди, структура ліпідів, властивості, їх функції
 
Ліпоїди – група жироподібних речовин, що утворюють складі ліпіди. Ліпоїди поділяються на фосфоліпіди – це ліпіди, що у своєму складі містять залишок фосфорної кислоти, гліколіпоїди, що не містять фосфору. До фосфоліпідів належать лецитин, плазмогени і офінтомісліни. До гліколіпоїдів – гангліозиди і цероброзиди. Ліпоїди нерозчинні у воді, розчинні в органічних розчинниках, омилюються лугами. Входять до складу мембран клітин.
Ліпіди виконують функції:
1. Енергетична: при повному розщепленні 1 г жиру до СО2 і Н2О виділяється 38, 9 кДж енергії, більше, ніж при розщепленні 1 г вуглеводу, а також утворюється 1, 1 г води.
2. Будівельна: ліпіди складають основу біологічних мембран, входять до складу нервових волокон.
3. Захисна функція ліпідів полягає у захисті органів від механічних пошкоджень (нирки вкриті м’яким жировим шаром).
Жири виконують теплоізоляційну функцію і підтримують постійну температуру.
Одним із важливих хімічних компонентів живих організмів є білки.
 
3. Білки, будова молекул, класифікація, властивості, функції
 
Білки – високомолекулярні природні органічні речовини, молекули яких побудовані з амінокислот. Амінокислоти – постійна і найважливіша складова частина живої матерії.
Білки (ферменти і гормони) здійснюють обмін речовин і енергетичні перетворення, які пов’язані з активними біологічними функціями.
Складовими частинами білків є
Фото Капча