Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (066) 185-39-18
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Використання інформаційно-комунікаційних технологій у процесі формування професійної компетентності вчителя суспільних предметів (фрагмент майстер-класу)

Предмет: 
Тип роботи: 
Стаття
К-сть сторінок: 
14
Мова: 
Українська
Оцінка: 
Малюк Жанна Сергіївна,
методист Володимирецького районного методичного кабінету
 
Використання інформаційно-комунікаційних технологій у процесі формування професійної компетентності вчителя суспільних предметів (фрагмент майстер-класу)
 
Швидкий розвиток інформаційної, соціальної, наукової сфер життя суспільства потребує змін у навчально-виховному процесі, оновлення його змісту, форм і методів, вимагає широкого впровадження в шкільний педагогічний процес інформаційних технологій, що є своєрідними акумуляторами й трансляторами динамічного розвивального потоку новітніх знань.
Упровадження сучасних інформаційно-комунікативних технологій дає змогу створити невичерпні можливості для розвитку учнів і реалізації їх здібностей. Нові інформаційні технології позитивно впливають на всі компоненти системи навчання: мету, зміст, методи, організаційні форми та засоби навчання, що дозволяє вирішувати складні й актуальні завдання педагогіки для забезпечення розвитку інтелектуального, творчого потенціалу, аналітичного мислення та самостійності всіх учасників навчально-виховного процесу.
Ще Я. А. Каменський наполягав на тому, «щоб усе, що викладається юнацтву, не змушувало його робити будь-що супроти волі і внаслідок примусу, а навпаки давало змогу, наскільки це можливо, робити все добровільно й самостійно з певним захопленням». Цей принцип широко використовується в сучасних педагогічних технологіях, відомих як особистісно орієнтоване навчання та педагогіка співпраці (партнерська педагогіка). А оскільки одним із пріоритетних захоплень сучасної молоді є саме комп’ютерні технології, школа повинна спиратися на цей інтерес учнів і максимально широко впроваджувати ІКТ у навчальний процес. Залучення учнів до використання цих технологій стане для них хорошою підготовкою до життя в сучасному світі, де володіння комп’ютером є однією з ключових компетентностей, що забезпечує конкурентоспроможність людини до ринку праці.
Досвід роботи Володимирецького районного методичного кабінету щодо впровадження у навчально-виховний процес ІКТ, зокрема вчителями суспільних дисциплін, реалізовується через:
різні форми методичної роботи. На рівні району: методичне об’єднання, проблемний семінар, творча група, майстер-клас. На рівні освітнього округу: школа педагогічної майстерності, Дні відкритих дверей;
здійснення управлінської діяльності адміністрації школи;
організація внутрішкільної методичної роботи;
організація поурочної пізнавальної діяльності;
реалізація позаурочної навчально-виховної роботи зі школярами.
Мета: розробка, апробація та впровадження сучасних інформаційних та комунікативних технологій у навчально-виховний процес, методичну роботу з педагогічними кадрами та управлінську діяльність керівника загальноосвітнього навчального закладу.
Структура:
Використання ІКТ у методичній роботі з педагогічними кадрами та управлінській діяльності.
2. Використання ІКТ у навчально-виховній діяльності.
Вимоги щодо вмінь педагогічних працівників у використанні ІКТ
Кожен учитель загальноосвітнього навчального закладу, незалежно від ступеня, типу, форми власності закладу та рівня своєї кваліфікації, повинен уміти орієнтуватися в інформаційному просторі, отримувати інформацію та оперувати нею відповідно до власних потреб і вимог сучасного високотехнологічного суспільства. Враховуючи лист МОНМС України про 100-відсоткове оволодіння вчителями основами інформаційно-комунікаційних технологій, кожен учитель загальноосвітнього навчального закладу повинен вміти орієнтуватися в інформаційному просторі, отримувати інформацію та оперувати нею відповідно до власних потреб. Зокрема, вчитель повинен володіти вміннями:
створювати: текстові документи, таблиці, схеми, малюнки, діаграми, презентації;
використовувати: інтернет-технології, локальні мережі, бази даних;
здійснювати: анкетування, діагностування, тестування, пошук необхідної інформації в мережі Інтернет;
розробляти власні електронні продукти (розробки уроків, демонстраційний матеріал) ;
поєднувати готові електронні продукти (електронні підручники, енциклопедії, навчальні програми, демонстраційні програми тощо) у своїй професійній діяльності.
На сьогоднішній день існують різні діагностичні карти, які дозволяють кожному вчителю здійснювати рефлексію власної діяльності, визначати рівень сформованості ІКТ-компетентності. Пропоную одну з діагностичних карт сформованості інформаційно-комунікативної компетентності.
 
Діагностична карта сформованості інформаційно-комунікативної компетентності вчителя___________________________________
20 – 20 навчальний рік
Примітка: 3 бали – високий рівень, 2 бали – середній рівень, 1 бал – низький рівень, 0 – відсутність показника.
 
Учителі, які відповідають високому рівню (за даною шкалою балів), претендують на кваліфікаційну категорію «спеціаліст вищої категорії», середньому рівню (диференційовано від видів ІКТ-компетентності) – «спеціаліст першої категорії» і «спеціаліст другої категорії», низькому рівню – кваліфікаційна категорія «спеціаліст». У відповідності до кваліфікаційної категорії можна застосовувати середній бал.
На сьогодні рівень володіння комп’ютером на рівні користувачів:
районний методичний кабінет – 100%;
адміністрація ЗНЗ – 100%;
педагогічні працівники – 95%;
педагогічні працівники, що періодично використовують комп’ютерну техніку у навчальному закладі – 65%;
Кількість та відсоток учителів-предметників, що володіють ПК на рівні:
упевнений користувач – 85%;
невпевнений користувач – 15%;
не володіють зовсім – 0%.
У 6 ЗНЗ району навчальні кабінети суспільних дисциплін обладнані усією необхідною ІКТ-технікою (комп’ютер, проектор, мультимедійна дошка, мережа Інтернет).
Щорічно вдосконалюються умови впровадження інформаційних технологій, а саме:
поновлюються електронними програмними засобами робочі місця вчителя;
окремі вчителі району є учасниками апробації ППЗ;
учителі суспільних дисциплін щорічно мають можливість підвищити свій професійний рівень на курсах підвищення кваліфікації за програмою «Інтел».
Основні напрями використання ІКТ у процесі навчання
Кінцевим результатом упровадження ІКТ у процесі навчання є оволодіння учнями комп’ютером як засобом пізнання процесів і явищ, що застосовуються у практичній діяльності. Педагогічна доцільність використання комп’ютера в навчальному процесі визначається педагогічними цілями, досягнення яких можливе лише за допомогою комп’ютера.
Напрямки використання комп’ютера в навчанні:
розкриття історичних зв’язків досліджуваного об’єкта, глибше виявлення його закономірностей, що, зрештою, призводить до кращого засвоєння матеріалу;
контроль
Фото Капча