Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Вимірювання електричних опорів і вивчення залежності опору металу від температури

Предмет: 
Тип роботи: 
Лабораторна робота
К-сть сторінок: 
3
Мова: 
Українська
Оцінка: 
Лабораторна робота
На тему: Вимірювання електричних опорів і вивчення залежності опору металу від температури
 
Мета роботи:
Навчитись вимірювати опори провідників з допомогою місткових схем; вивчити залежність опору металів від температури
Прилади і матеріали:
Набір вимірюваних резисторів; магазин еталонних резисторів; джерело постійного струму; універсальний міст типу МВУ-49; термостат та термометр; з’єднувальні провідники.
Порядок виконання роботи:
Скласти схему:
Встановити повзунок на середину реохорда.
Підібрати на магазині опорів такий опір при якому струм через гальванометр дорівнював би нулю (Rõ1R).
Виміряти l1 і l2 – плечі реохорда в одиницях шкали реохорда.
Повторити аналогічні вимірювання послідовно для всіх резисторів Ri.
З’єднати резистори паралельно і виміряти їх загальний опір. Зробити перевірку вимірювання за допомогою аналітичних розрахунків.
З’єднати резистори послідовно і виміряти їх загальний опір. Зробити перевірку вимірювання за допомогою аналітичних розрахунків.
Скласти таблицю 1 і занести в неї всі вимірювання і проведені розрахунки. Зробити відповідні узагальнення одержаних результатів.
З’єднати провідниками резистор із мідного дроту, розміщений в термостаті з мостом постійного струму типу МВУ.
Виміряти опір досліджуваної котушки при кімнатній температурі.
Включити нагрівач термостата і провести вимірювання опору котушки через 5°С до температури 80-90°С.
скласти таблицю 2 і занести в неї одержані результати.
Обробка результатів дослідження. та їх аналіз:
Використовуючи дані таблиці 2 побудувати графік залежності Rt=f (t°C), відкладаючи по осі Х значення температури від 0°С до t°С, а по осі Y значення Rt.
Із графіка визначити значення Rt. Шляхом продовження одержаної залежності до перетину з віссю Rt
3. Розрахувати значення  , за формулою  , скориставшись даними графіка. Одержаний результат порівняти з табличним значенням температурного коефіцієнта опору для міді.
 
Контрольні запитання:
 
  1. Дослідити вплив швидкості нагріву (охолодження) на точність побудованої залежності Rt=f (t).
  2. Дослідити величину температурного опору в різних межах зміни температури і виявити залежність =f (t°C),.
 
Фото Капча