Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Вимірювання електричних опорів і визначення залежності опору металу від температури

Предмет: 
Тип роботи: 
Лабораторна робота
К-сть сторінок: 
3
Мова: 
Українська
Оцінка: 
ЛАБОРАТОРНА РОБОТА
 
Вимірювання електричних опорів і визначення залежності опору металу від температури
 
Мета роботи: Навчитись вимірювати опори провідників з допомогою місткових схем; вивчити залежність опору металів від температури.
Прилади та матеріали: Набір вимірюваних резисторів; магазин еталонних резисторів; джерело постійного струму; універсальний міст типу МВУ – 49; термостат і термометр; з’єднувальні провідники.
 
Порядок виконання роботи
 
І. 1. Скласти схему (рис. 5).
2 Установити повзунок на середину реохорда.
3. Підібрати на магазині опорів такий опір, при якому струм
через гальванометр дорівнював би нулю (RX1≈ R).
Виміряти l1 і l2 -плечі реохорда в одиницях шкали реохорда.
Повторити аналогічні вимірювання послідовно для всіх резисторів Ri.
З’єднати резистори паралельно і виміряти їх загальний опір. Зробити перевірку вимірювання за допомогою аналітичних розрахунків.
З’єднати резистори послідовно і виміряти їх загальний опір. Зробити перевірку вимірювання за допомогою аналітичних розрахунків.
Скласти таблицю 1 і занести в неї всі вимірювання і проведені розрахунки. Зробити відповідні узагальнення одержаних результатів.
ІІ. 9. З’єднати провідниками резистор із мідного дроту, розміщений
в термостаті з мостом постійного струму типу МВУ.
Виміряти опір досліджуваної котушки при кімнатній температурі.
Включити нагрівник термостата і провести вимірювання опору котушки через 50С до температурі 80 – 900С.
Скласти таблицю 2 і занести в неї всі одержані результати.
Обробка одержаних експериментальних результатів і їх аналіз:
1. Використовуючи дані таблиці 2, побудувати графік залежності Rt=f (t 0), відкладаючи по осі Х значення температури від 00С до t0C, а по осі Y значення Rt.
2. Із графіка визначити значення R0 шляхом продовження одержаної залежності до перетину з віссю Rt (рис. 8).
3. Розрахувати значення α, за формулою а= скориставшись даними графіка. Одержаний результат порівняти з табличним значенням температурного коефіцієнту опору для міді.
Додаткові завдання
Дослідити вплив швидкості нагріву (охолодження) на точність побудованої залежності Rt=f (t0).
Дослідити величину температурного коефіцієнта опору в різних межах зміни температури і виявити залежність α=f (t0)
З розрахунків видно, що опір резисторів визначено теоретичним шляхом менший між практичним, тому що в практичних вимірюваннях були використані з’єднувальні провідники, які мають свій опір.
За формулою (3) розрахуємо температурний коефіцієнт α.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Фото Капча