Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Визначення фізичних властивостей p – n переходу в напівпровідниковому діоді

Предмет: 
Тип роботи: 
Лабораторна робота
К-сть сторінок: 
5
Мова: 
Українська
Оцінка: 
ЛАБОРАТОРНА РОБОТА
На тему: Визначення фізичних властивостей p – n переходу в напівпровідниковому діоді
 
Мета роботи: вивчити фізичні властивості напівпровідникового діода шляхом зняття вольт-амперної характеристики та знаходження коефіцієнта випрямлення.
Прилади та матеріали: досліджуваний діод; установка для одержання вольт-амперної характеристики.
 
Порядок виконання роботи:
 
Ввімкнути установку в міську мережу.
Перемикач поставити в положення ''Прямий».
Змінюючи напругу від нуля, фіксувати значення струму через кожні 0, 1В.
Перемикач поставити в положення «Зворотний».
Змінюючи напругу від нуля, фіксувати значення струму через кожні 10В.
Всі дані вимірювань занести в таблицю.
Обробка результатів експерименту та їх аналіз:
На міліметровому папері (не дотримуючись однакового масштабу для позитивних і негативних значень струму і напруги) побудувати вольт – амперну характеристику I=f (U) напівпровідникового діода.
Обчислити статичний опір для прямого і зворотного напряму при різних значеннях прикладеної напруги за формулою  . Побудувати графік R= f (U).
Обчислити динамічний опір в певній точці вольт-амперної характеристики за формулою  .
За формулою   (при Uпр=Uзв) для різних значень прикладеної напруги знайти коефіцієнт випрямлення.
Зробити аналіз результатів роботи та висновки з нього.
Обробка результатів експерименту:
 
 
Фото Капча