Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (066) 185-39-18
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Визначення потреб підприємства

Тип роботи: 
Курсова робота
К-сть сторінок: 
38
Мова: 
Українська
Оцінка: 
Зміст
 
Вступ
Вихідні дані до курсової роботи
1. Визначення потреби підприємства в основному капіталі
2. Планування поповнення амортизаційного фонду на підприємстві
3. Визначення потреби підприємства в оборотному капіталі
4. Планування потреби підприємства в трудових ресурсах
5. Планування собівартості продукції підприємства
6. Планова калькуляція ціни продукції підприємства
7. Обґрунтування оптимальних обсягів виробництва продукції і прибутку від реалізації
8. Планування суми і розподілу чистого прибутку підприємства
9. Первинний аналіз основних економічних показників діяльності підприємства
10. Висновки
Література
 
Вступ
 
Підприємство, згідно з діючим в Україні законодавством, – це самостійно господарюючий статутний суб’єкт, який має право юридичної особи та здійснює на умовах господарського розрахунку виробничу, науково-дослідницьку і комерційну діяльності. В умовах ринкової економіки підприємство-це товаровиробник, основна виробнича ланка економіки.
Посилення пріоритету інтересів споживача та розвиток ринкових відносин викликають підвищення вимог до економічної діяльності, що спрямоване на підвищення кінцевих результатів та визначення товарів на ринку. Господарська діяльність підприємства за таких умов повинна бути спрямована на приведення в дію всіх резервів виробництва, на всебічне підвищення ефективності виробництва, впровадження “ноу-хау”.
Підвищення ефективності виробництва в умовах ринкової економіки базується на прискореному введенні в дію досягнень НТП, який представляє собою процес удосконалення і росту матеріальних елементів виробництва-предметів праці і засобів виробництва, удосконалення виробничих технологій, організації праці і виробництва на основі освоєння результатів наукових розробок і досліджень з метою задоволення суспільних потреб.
Отже, в поняття НТП входить створення науково-технічних ідей та їх реалізації у виробництві, тобто, це є вся сукупність: дослідження, наукові розробки, введення в дію нової техніки, її використання.
Підприємство, в умовах ринкової економіки, розробляє план впровадження НТП самостійно.
 
Вихідні дані для написання курсової роботи
 
№ п/п Назва показника Одиниця показника Величина показника
1 2 3
1 Первинна вартість пасивної частини виробничих фондів
  всього: Грн 97160
1, 1 Будівля офісу Грн 8110
1, 2 Будівля цеху Грн 89050
2 Характеристика будівлі офісу: одноповерховий, стіни з полегшеною кам’яною кладкою -
3 характеристика будівлі цеху: одноповерховий, з панелей, площа підлоги 500 кв. м -
4 Вартість одиниці обладнання виду А грн/од 8390
5 Вартість одиниці обладнання виду Б грн/од 20165
6 Вартість одиниці обладнання виду В грн/од 30180
 
7 Нормативні затрати машинного часу на виготовлення одиниці продукції
 
  по обладнанню виду А Маш. -год/шт 19
 
  по обладнанню виду Б Маш. -год/шт 15
 
  по обладнанню виду В Маш. -год/шт 12
8 норма амортизаційних відрахувань по обладнанню всіх видів % 16
9 Вартість виробничого та господарського інструменту та інвентаря грн 1325
10 Коефіцієнт змінності роботи обладнання - 0. 75
11 Коефіцієнт технічної готовності - 0. 81
12 Виробнича норма витрати основних матеріалів м/шт 22
13 Ціна основних матеріалів
  постачальник К грн/м 16. 3
  постачальник М грн/м 16. 1
  постачальник N грн/м 16. 7
14 Тариф за електроенергію Коп/кВт. год 21
15 Потужність одиниці обладнання А, Б, В кВт 14
16 Норма підготовчого запасу по основних матеріалах дні 1. 4
17 Норматив оборотних запасів на придбання додаткових матеріалів у% до нормативу оборотних запасів на придбання основних матеріалів % 30
18 Періодичність завезення матеріалів на підприємство раз в місяць 1
19 Гарантований обсяг продажу продукції підприємства за даними маркетингового дослідження грн 1960
20 Вартість ліцензії на право здійснення підприємницької діяльності (термін дії- 3роки) грн 418
21 Вартісна оцінка “ноу-хау” яка вноситься до стандартного фонду одним із засновників грн 1490
22 Календарна відрядна розцінка за виготовлення одиниці продукції, яка відповідає умовам стандарту грн/шт 7, 02
23 Годинна тарифна ставка слюсарів-ремонтників грн. род 1, 07
24 Квартальні затрати на заходи по охороні праці грн 309
25 Оперативна вартість одного рекламного оголошення:
  на телебаченні грн 5, 19
  в газеті грн 3, 95
26 Прибуток, який закладається до ціни продукції (в% від повної собівартості продукції із врахуванням прогнозованої ринкової кон'юнктури) % 31
27 Організаційно-правова форма підприємства ТОВ- всі працівники є найманими -
28 Кількість засновників підприємства чол 4
29 Для внесків засновників підприємства до статутного фонду
  засновник 1 % 26
  засновник 2 % 31
  засновник 3 % 23
  засновник 4 % 20
  засновник 5 % -
30 Коефіцієнт збільшення діючих норм амортизаційних відрахувань при застосуванні прискореної амортизації - 1, 9
31 Сума амортизаційних відрахувань по виробничому і господарському інвентарю (в% від суми амортизаційних відрахувань по обладнанню виду А) % 28
32 Затрати на додаткові матеріали (в% від затрат на основі матеріалу у вартісному виразі) % 23
33 Вартість МШП в% від нормативу виробничих запасів необхідних для
Фото Капча