Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

Телефон +3 8(068) 052-35-08
Телефон +3 8(093) 689-29-85
 (096) 074-41-54
Вконтакте Студентська консультація
 portalstudcon@gmail.com

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Задачі із трудового права

Предмет: 
Тип роботи: 
Контрольна робота
К-сть сторінок: 
8
Мова: 
Українська
Оцінка: 
Задача № 9
 
Студентка медичного інституту Самсонова працювала в лікарні на посаді нічної медичної сестри. При заключенні трудового договору вона була попереджена адміністрацією про те, що, вона не має право на оплачувану щорічну відпустку. Через 3 місяці, Самсонова знайшла місце роботи в іншому медичному закладі, адміністрація якого згідна була заключити з нею трудовий договір як з повноправним робітником, попрохавши приступити до роботи у найближчий час. Самсонова подала заяву про звільнення за особистим бажанням з проханням звільнити її до закінчення установленого 2-тижневого строку. Адміністрація відмовилась звільнити Самсонову у вказаний нею строк, не вважаючи причину швидкого звільнення поважною і, посилаючись на необхідність знайти їй заміну в уже складеному графіку чергувань на поточний період. Але Самсонова на роботу не вийшла і була звільнена за прогул з погодженням профспілкового комітету. Самсонова звернулася до КТС з вимогами змінити формулювання причини її звільнення. КТС розглянула спір і відмовила Самсоновій.
Чи правомірні дії КТС? Чи могла Самсонова бути звільнена у вказаний нею строк на будь-якій законній підставі?
 
Відповідь:
На мою думку дії КТС не є правомірними, і Самсонова могла бути звільнена у вказаний нею строк відповідно до частини 3 ст. 38 КЗпП України, в якій зазначено: “Працівник має право у визначений ним строк розірвати трудовий договір за власним бажанням, якщо власник або уповноважений ним орган не виконує законодавство про працю, умови колективного чи трудового договору”.
А адміністрація лікарні, де працювала Самсонова на посаді нічної медсестри, не виконує законодавство про працю, оскільки при заключенні трудового договору Самсонова була попереджена про те, що вона не має права на оплачувану щорічну відпустку. Це є порушенням частини 1 ст. 2 ЗУ «Про відпустки»: “Право на відпустки мають громадяни України, які перебувають у трудових відносинах з підприємствами, установами, організаціями незалежно від форм власності, виду діяльності та галузевої належності, а також працюють за трудовим договором у фізичної особи... ” і частини 2 ст. 2. КЗпП України: “... Працівники мають право на відпочинок відповідно до законів про обмеження робочого дня та робочого тижня і про щорічні оплачувані відпустки”, а також ст. 74 КЗпП України, в якій сказано: Громадянам, які перебувають у трудових відносинах з підприємствами, установами, організаціями незалежно від форм власності, виду діяльності та галузевої належності, а також працюють за трудовим договором у фізичної особи, надаються щорічні (основна та додаткові) відпустки із збереженням на їх період місця роботи (посади) і заробітної плати.
Отже, Самсонова могла бути звільнена у вказаний нею строк на законних підставах, і дії КТС є неправомірними.
 
Задача №19
 
Соловйова А., водія районного управління електричних мереж, звільнено 18 грудня за п. 2 ст. 40 КЗпП внаслідок невідповідності виконуваній роботі за станом здоров’я з виплатою двотижневої допомоги. В день звільнення й ознайомлення з наказом трудова книжка йому не була видана, направлена потім заказним листом, який він одержав тільки 30 березня. Соловйов А. звернувся з позовом до суду про стягнення заробітної платні за час затримки видачі трудової книжки за три місяці у розмірі 417 гривень.
Чи підлягає розгляду його позов? Чи зараховується при стягненні заробітної платні за час вимушеного прогулу розмір виплаченої раніше вихідної допомоги? Чи має право адміністрація накласти матеріальну відповідальність на посадових осіб відділу кадрів, винних у затримці видачі трудової книжки, у якому розмірі?
 
Відповідь:
На мою думку, позов А. Соловйова підлягає розгляду, оскільки відповідно до частини 1 ст. 47 КЗпП України: “Власник або уповноважений ним орган зобов'язаний в день звільнення видати працівникові належно оформлену трудову книжку і провести з ним розрахунок у строки, зазначені в статті 116 цього Кодексу”.
Відповідно до п. 4. 2 «Інструкції про порядок ведення трудових книжок»: “Якщо працівник відсутній на роботі в день звільнення, то власник або уповноважений ним орган в цей день надсилає йому поштове повідомлення із вказівкою про необхідність отримання трудової книжки. Пересилання трудової книжки поштою з доставкою на зазначену адресу допускається тільки за письмовою згодою працівника”.
Отже, якщо Соловйов письмової згоди на пересилання трудової книжки не давав, то його позов підлягає розгляду.
Крім того, у разі затримки видачі трудової книжки з вини роботодавця працівникові сплачується середній заробіток за час вимушеного прогулу. При цьому в разі такої затримки днем звільнення вважатиметься день видачі трудової книжки, що передбачає внесення до неї відповідних виправлень.
Що стосується зарахування при стягненні заробітної платні за час вимушеного прогулу розміру виплаченої раніше вихідної допомоги, то відповідно до ст. 44 КЗпП України: “При припиненні трудового договору з підстав, зазначених у пункті 6 статті 36 та пунктах 1, 2 і 6 статті 40 цього Кодексу, працівникові виплачується вихідна допомога у розмірі не менше середнього місячного заробітку”.
Тобто допомога передбачена причиною звільнення і відношення до затримки трудової книжки не має, а отже в розмір заробітної плати, що підлягає стягненню, не входить.
За порушення встановленого порядку ведення обліку, зберігання і видачі трудових книжок посадова особа, яка відповідає за це, несе дисциплінарну, а в передбачених випадках – іншу відповідальність.
 
Задача № 29
 
Бєлкіна прийнята на роботу в плановий відділ треста економістом за працею. Але з врахуванням її знань, досвіду роботи адміністрація поклала на неї, з метою ущільнення робочого дня, додаткові обов’язки:
складання посадових інструкцій для заводського адміністративного персоналу;
розробку проекту плану за працею;
надання допомоги ст. бухгалтеру під час складання річного балансу;
постійне представництво в комісії за трудовими суперечками і в комісії, яка проводить інвентаризацію споруд.
У своїй заяві в комісію за трудовими суперечками Бєлкіна, послалась на те, що доручені їй завдання виходять за рамки її трудової функції.
Яке рішення повинен винести КТС?
 
Відповідь:
Відповідно до посадової інструкції економіста з праці, в посадові обов’язки Бєлкіної із покладених на неї додаткових обов’язків може входити лише п. 3 – розробка проекту плану за працею, оскільки це передбачено інструкцією. Інші доручені їй завдання посадовою інструкцією економіста з праці не передбачені.
Тому, я вважаю, що КТС повинен позбавити Бєлкіну від всіх додаткових обов’язків, крім розробки проекту плану за працею.
 
Задача № 39
 
Згідно з графіком відпусток щорічна відпустка Корнієнко була предоставлена у листопаді розміром 24 календарних днів. У своїй заяві Корнієнко вказав, що він особа, прирівнена до учасників бойових дій, має право на відпустку у розмірі 45 днів у зручний для нього час і прохав предоставити йому відпустку в літній час. Адміністрація задовольнила прохання про надання відпустки у літній час, але у розмірі 24 днів, вказав, що тільки така тривалість відпустки полагається Корнієнко у зв’язку з його трудовим стажем.
Чи правомірні дії адміністрації, і куди повинен звернутися Корнієнко для вирішення даного спору?
 
Відповідь:
Я вважаю, що дії адміністрації є правомірними. Прохання Корнієнко про надання йому відпустки у літній час було задоволено, оскільки він є особою, що прирівнюється до учасників бойових дій, а відповідно до п. 8 частини 12 ст. 10 ЗУ «Про відпустки»: Щорічні відпустки за бажанням працівника в зручний для нього час надаються... 8) ветеранам війни, особам, які мають особливі заслуги передБатьківщиною, а також особам, на яких поширюється чинність Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», а також відповідно до п. 12 частини 1 ст. 12 ЗУ «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»: “Учасникам бойових дій надаються такі пільги... 12) використання чергової щорічної відпустки у зручний для них час, а також одержання додаткової відпустки без збереження заробітної плати строком до двох тижнів на рік”.
Проте тривалість відпустки 45 днів учаснику бойових дій ні ЗУ «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», ні ЗУ «Про відпустки» не передбачена. Тому, якщо у Корнієнко наявні інші причини для збільшення тривалості щорічної відпустки, йому необхідно надати документальне підтвердження або звернутись в місцеві Управління праці та соціального захисту населення.
 
Задача № 49
 
Працівниця валяльно-войлочного комбінату Морева Ю. протягом року мала 14 днів прогулів. Згідно графіку відпусток і заяві Моревої директор комбінату видав наказ про надання їй щорічної відпустки у розмірі 10 календарних днів (за родом праці Моревій маєнадаватися відпустка у розмірі 24 дні).
Відпусткою якої тривалості могла користуватися Морева у зв’язку з здійснюваними прогулами? Яким нормативним актом передбачений залік днів прогула за рахунок відпустки?
 
Відповідь:
Не застосовується така міра, як перенесення часу надання чергової відпустки, а також зменшення тривалості щорічної відпустки на число днів прогулу працівнику, який був відсутній на роботі без поважної причини. Цей захід, передбачений постановою Ради Міністрів СРСР і ВЦРПС від 28 липня 1983 р. №745 «Про додаткові заходи щодо зміцнення трудової дисципліни», суперечить Закону України «Про відпустки», згідно з яким щорічна основна відпустка надається працівникам тривалістю не менш 24 календарних днів (ст. 6 Закону) і не може розглядатись як засіб забезпечення трудової дисципліни.
Зважаючи на те, що прогул є порушенням трудової дисципліни, то до Моревої повинні були застосувати дисциплінарне стягнення, відповідно до ст. 147 КЗпП України: “За порушення трудової дисципліни до працівника може бути застосовано тільки один з таких заходів стягнення:
1) догана;
2) звільнення”.
 
Задача № 59
 
Гусєвій за відсутність на роботі без поважної причини на протязі більше ніж 3 години приказом директора фабрики було оголошено догану і з попередньої згод профспілки вона була звільнена за п. 4 ст. 40 КЗпП України. Вважая звільнення незаконним, Гусєва звернулася до суду.
Як на вашу думку, суд вирішить суперечку?
 
Відповідь:
Я вважаю, що позов Гусєвої суд залишить без задоволення, оскільки законом, а саме п. 4 ст. 40 КЗпП передбачено, що: “Трудовий договір, укладений на невизначений строк, а також строковий трудовий договір до закінчення строку його чинності можуть бути розірвані власником або уповноваженим ним органом лише у випадках... 4) прогулу (в тому числі відсутності на роботі більше трьох годин протягом робочого дня) без поважних причин”.
Отже, на мою думку звільнення є цілком законним.
 
Список використаних джерел
 
Бойко М. Д. Трудове право: зразки документів, коментарі, роз'яснення. – К. : Атака, 2006. – 280 с.
Болотіна Н. Б. Трудове право України: практикум. – К. : Вікар, 2002. – 148 с.
Закон України “Про відпустки” від 15 листопада 1996 р. за № 504/96-ВР // Відомості Верховної Ради (ВВР). – 1997. – №2. – ст. 4.
Законодавство України про працю: Збірник законодавчих та нормативних актів: Трудовий договір. Оплата праці. Охорона праці. Трудові спори (конфлікти) / М. І. Камлик (упоряд.). – К. : Атіка, 2003. – 944 с.
Кодекс законів про працю України: Науково-практичний коментар. – Харків: Консум, 2003. – 832 с.
Трудове право: основні нормативно-правові акти України / Укл. Поінкаров В. Д., Андрійченко Ж. О., Назаренко Д. В. – Х. : ИНЖЭК, 2006. – 248 с.
Чанишева Г. І. Трудове право: практикум. – Х. : Одиссей, 2004. – 304 с.
Фото Капча