Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Загальна фізіологія збудливих тканин

Предмет: 
Тип роботи: 
Тестові завдання
К-сть сторінок: 
143
Мова: 
Українська
Оцінка: 

появу вторинних статевих ознак. Які клітини чоловічих статевих залоз продукують цей гормон?

A. Клітини Лейдіга
B. Підтримуючі клітини
C. Клітини Сертолі
D. Сустентоцити
E. Сперматозоїди
139. Тестостерон і його аналоги збільшують масу скелетних м'язів, що дозволяє використовувати їх для лікування дистрофій. Взаємодією з яким клітинним субстратом зумовлена ця дія?
A. Ядерні рецептори
B. Рибосоми
C. Мембранні рецептори
D. Білки-активатори транскрипції
E. Хроматин
140. У мешканців територій з холодним кліматом в крові збільшений вміст гормону, що має пристосувальне терморегуляторне значення. Про який гормон йдеться?
A. Глюкагон
B. Тироксин
C. Інсулін
D. Кортизол
E. Соматотропін
141. У чоловіка 30 років методом непрямої калориметрії встановлено, що його основний обмін на 30% менше від належного. Знижена секреція гормонів якої залози (яких залоз) є причиною цього?
A. Щитовидна
B. Наднирники
C. Прищитоподібні
D. Епіфіз
E. Підшлункова
142. До лікаря звернулася мати, син якої за літо виріс на 18 см. При обстеженні хлопця 12 років: зріст – 180 см, вага 68 кг. З гіперфункцією якої ендокринної залози це може бути пов'язано?
A. Наднирник
B. Щитоподібна
C. Епіфіз
D. Гіпофіз
E. Підшлункова
143. Жінка 38 років скаржиться на підвищену пітливість, серцебиття, підвищення температури тіла у вечірні години. Основний обмін збільшений на 60%. Лікар встановив діагноз тиреотоксикоз. Які властивості тироксину приводять до підсилення теплопродукції?
A. Підвищує спряження окиснення та фосфорилування
B. Розщеплює окисне фосфорилування
C. Сприяє накопиченню ацетил-КоА
D. Зменшує β-окиснення жирних кислот
E. Зменшує дезамінування амінокислот
144. При травмі людина втратила 500 мл крові, що призвело до зменшення діурезу. Вплив якого гормону на нирки забезпечив, перш за все, цю пристосувальну реакцію?
A Вазопресин
B Натрійуретичні фактори
C Альдостерон
D Кортизол
E Ренін
145. Після здачі крові у студента виникло відчуття спраги. Збільшення секреції якої біологічно активної речовини сприяє цьому?
A Адреналін
B Альдостерон
C Еритропоетини
D Ангіотензин
E Норадреналін
146. У чоловіка 25 років з переломом основи черепа выділяється великий обєм сечі з низькою відносною густиною. Причиною змін сечоутворення є порушення синтезу і секреції:
A Тиреотропного гормону
B Вазопресину
C Адрено-кортикотропного гормону
D Окситоцину
E Соматотропного гормону
147. Жінка 25 років через місяць після пологів звернулась до лікаря зі скаргою на зниження утворення молока. Дефіцит якого гормону призвів до такого стану?
A Соматостатину.
B Пролактину.
C Адренокортикотропного гормону.
D Інсуліну.
E Глюкагону.
148. У дитини 10 років видалено задню частку гіпофіза в зв’язку з пухлиною. Це призведе до:
A Збільшення діурезу
B Зменшення діурезу
C Затримки росту
D Затримки розумового розвитку
E Гіперглікемії
149. У хворих з вадами серця часто виявляють підвищений вміст в крові гормона, який збільшує реабсорбцію натрія і води і виробляється в серці. Який з гормонів має таку дію?
A Вазопресин
B Ренін
C Альдостерон
D Натрійуретичний гормон
E Адреналін
150. У людини зменшився діурез внаслідок посиленої секреції вазопресину. Секрецію вазопресину стимулює збільшення:
A Об'єму циркулюючої крові
B Концентрації натрію
C Осмостичного тиску плазми
D Онкотичного тиску плазми
E Концентрації калію
 
ВНД
 
1. У хворого після травми виявлено порушення короткочасної пам'яті. Який процес, що зумовлює механізми пам’яті, при цьому порушений?
A. Структурно-функціональні зміни синапсів ЦНС
B. Реверберація збудження в ланцюгах нейронів
C. Рух іонів у мембранах рецепторів
D. Проведення в аферентних нейронах
E. Структурні зміни в нейронах ЦНС
2. У основі сприйняття глядачем образів і дій при прогляданні фільму лежить:
A. Короткочасна пам'ять
B. Найближча пам'ять
C. Сенсорна пам'ять
D. Довгочасна пам'ять
E. Словесно-логічна пам'ять
3. Людина на короткий час запам‘ятала номер телефону. Після дзвінка абоненту вона вже не змогла відтворити використаний порядок цифр. Який вид пам‘яті притаманний даному процесу запам‘ятовування?
A. Іконічна пам‘ять
B. Проміжна пам‘ять
C. Короткочасна пам‘ять
D. Довготривала пам‘ять
E. Сенсорна пам‘ять
4. Лікар-терапевт так описав свого хворого. «С. П. дуже уважний. Коли він читає книгу або слухає мої поради, то ніщо не може відвернути його уваги: ні поява стороннього в палаті, ні розмова сусідів, ні радіо і т. д. Вся його увага зайнята тим, що зараз відбувається. Тому він дуже відповідально ставиться до моїх призначень і це допомогає в процесі лікування. « Про яку властивість уваги йдеться у поданому епізоді?
A. Концентрація уваги
B Переключення уваги
C. Коливання уваги
D Розподіл уваги
E. Стійкість уваги
5. При клінічному дослідженні дітей із соціально незахищених сімей було виявлено низькі показники індексу ІQ та відставання їх у фізичному розвитку? Що могло привести до таких порушень?
A. Знижений імунітет
B. Недостатнє поступлення йоду в організм
C. Неповноцінний догляд
D. Низькокалорійне харчування
E. Обтяжена спадковість
6. Подорожуючи у незнайомій лісистій місцевості, людина намагається уникнути зустрічі із хижим звіром. У цьому поведінковому акті пусковим мотивом формування аферентного синтезу виступає:
A. Біологічна мотивація
B. Обстановочна аферентація
C. Пускова аферентація
D. Інстинкт
E. Пам’ять
7. У результаті черепно-мозкової травми хворий втратив пам’ять на події, що відбулися безпосередньо перед ушкодженням. Як називається такий стан?
A. Моторна афазія
B. Сенсорна афазія
C. Ретроградна амнезія
D. Антероградна амнезія
E. Ретро-антероградна амнезія
8. При обстежені пацієнта встановили сильний, врівноважений, інертний тип вищої нервової діяльності за Павловим. Якому темпераменту за Гіппократом відповідає пацієнт?
A. Флегматичному
B. Сангвінічному
C. Холеричному
D. Меланхолічному
E. Сангвінік або холерик
9. Психологічне дослідження встановило: у людини добра здатність швидко пристосовуватися до нової обстановки, добра пам’ять, емоційна стійкість, висока працездатність. Найімовірніше, ця людина є:
A. Флегматик
B. Холерик
C. Меланхолік
D. Сангвінік
E. Флегматик з елементами меланхоліка
10. І. П. Павлов встановив, що тип ВНД зумовлюється силою, врівноваженістю і рухливістю процесів збудження і гальмування в ЦНС. Яким способом можна перевірити силу процесу збудження у тварини (людини)?
A. Виробити умовний рефлекс.
B. Викликати невроз
C. Загальмувати умовний рефлекс
D. Перевірити швидкість стомлення
E. Зареєструвати ЕЕГ
11. У стоматолога на прийомі дуже неспокійний пацієнт, який ніяк не може зручно влаштуватися в кріслі, норовить схопити доктора за руку, заглядає на маніпуляційний стіл, цікавиться в медсестри, чи стерильні інструменти. Який темперамент у цього пацієнта?
A. Флегматик
B. Холерик
C. Сангвінік або флегматик
D. Сангвінік
E. Меланхолік
12. Для робітників конвейєрного цеху заводу розробили рекомендації щодо ефективної організації робочого часу і підвищення працездатності. Яка особливість праці в цьому цеху викликає найбільше навантаження на робітників?
A. Монотонність праці
B. Стан “оперативного спокою”
C. Підвищення інтелектуального компоненту
D. Підвищення відповідальності
E. Соціальна неефективність праці
13. Після тривалого тренування у спортсмена розвинулося втомлення з різким зниженням працездатності. У якій ланці рефлекторної дуги втомлення виникло в першу чергу?
A. У нервових центрах
B. В аферентному провіднику
C. У рецепторах
D. В еферентному провіднику
E. У м'язах
14. Експериментатору необхідно якнайшвидше виробити умовний рефлекс у собаки. На базі якого безумовного рефлекса доцільно виробляти умовний?
A. Статевого
B. Травного
C. Захисного
D. Орієнтувального
E. Міотатичного
15. Студент старанно конспектує лекцію. Якість конспектування значно погіршилась, коли сусіди стали розмовляти. Який вид гальмування умовних рефлексів є причиною цього?
A. Зовнішнє
B. Позамежне
C. Згасаюче
D. Диференціювальне
E. Запізніле
16. Гучний звук під час умовно-рефлекторної діяльності призвів до її гальмування. Вкажіть вид гальмування, що мав місце.
A. Зовнішнє
B. Позамежне
C. Згасаюче
D. Диференціювальне
E. Запізніле
17. Під час експерименту у тварини виробили умовний харчовий рефлекс на звуковий сигнал в 1000 Гц. На інші звуки, наприклад, тони 900 Гц і 1100 Гц умовного рефлексу на виникало. Що лежить в основі вказаного явища?
A. За межове гальмування
В. Зовнішнє гальмування
C. Диференційоване гальмування
D. Гаснуче гальмування
Е. Запізніле гальмування
18. Під час довгої засухи річка пересохла. Тварини деякий час продовжували приходити на місце водопою, а потім припинили приходити. Який вид гальмування умовних рефлексів зумовив зміну поведінки тварин?
A. Згасаюче
B. Зовнішнє
C. Позамежне
D. Диференціювальне
E. Запізнювальне
19. У спортсмена на старті перед змаганнями відмічається підвищення артеріального тиску і частоти серцевих скорочень. Впливом яких відділів ЦНС можливо пояснити вказані зміни?
A. Проміжного мозку
B. Кори великих півкуль
C. Довгастого мозку
D. Середнього мозку
 
Фото Капча