Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Загальна фізіологія збудливих тканин

Предмет: 
Тип роботи: 
Тестові завдання
К-сть сторінок: 
143
Мова: 
Українська
Оцінка: 
Загальна фізіологія збудливих тканин
 
1. Внаслідок введення жабі розчину хімічної речовини, у відповідь на всі подразнення вона відповідає генералізованими судомами. Що було введено жабі?
A. Адреналін
B. Cтрихнін
C. Ацетилхолін
D. Серотонін
E. Дофамін
2. Яким буде скорочення м’язів верхньої кінцівки при намаганні підняти непосильний вантаж?
A. Ізотонічним
B. Ізометричним
C. Ауксотонічним
D. Фазичним
E. Одиночним
3. Якої сили подразнення треба нанести на нервове волокно, щоб викликати збудження у фазі відносної рефрактерності?
A. Порогове
B. Підпорогове
C. Надпорогове
D. Підпорогове тривале
E. Порогове тривале
4. В експерименті встановлено, що при збудженні мотонейронів м'язів-згиначів, гальмуються мотонейрони м'язів-розгиначів. Який вид гальмування лежить у основі цього явища?
A. Зворотнє
B. Гальмування слідом за збудженням
C. Пессимальне
D. Реципрокне
E. Латеральне
5. В експерименті досліджували поріг сили подразнення клітин різних тканин. Де він виявився найменшим?
A. В кардіоміоцитах.
В. В залозистих клітинах.
С. В міоцитах скелетного м‘язу.
D. В міоцитах гладеньких м‘язів.
E. В мотонейронах спинного мозку.
6. Струми надвисокої частоти, які використовуються в фізіотерапії, не викликають збудження тканин, а здійснюють лише тепловий ефект на тканини, Як можна пояснити це явище?
A. Стимул надходить в фазу абсолютної рефрактерності.
В. Інтенсивність стимулу менша порогу.
C. Тривалість стимулу менша порогу.
D. Стимул надходить в фазу відносної рефрактерності.
Е. Розвивається акомодація.
7. При нормальній чутливості шкіри пальця не відчувається наявність на ньому обручки. Причиною цього є:
A. Порушення кровообігу.
В. Розвиток фіброзної тканини.
С. Порушення структури епідерміса.
D. Адаптація рецепторів.
Е. Порушення структури рецепторів.
8. Товщина клітинної мембрани збільшилась в декілька разів, що призвело до збільшення електричного опору мембрани. Як зміниться збудливість клітин?
А. Зменшиться.
В. Не зміниться.
С. Підвищиться.
D. Спочатку підвищиться а потім зменшиться.
Е. тимчасово підвищиться.
9. В клітині повністю заблокували синтез АТФ. Як зміниться величина потенціалу спокою?
A. Незначно збільшиться.
B. Зникне.
С. Суттєво збільшиться.
D. Спочатку збільшиться, потім зменшиться.
Е. Спочатку зменшиться., а потім збільшиться.
10. Отруєння ботуліністичним токсином, який блокує вхід іонів кальцію до нервових закінчень аксонів мотонейронів, небезпечне для життя, бо загрожує:
A. Зупинкою серця
B. Зупинкою дихання
C. Розладом тонусу судин
D. Розвитком блювоти
E. Розвитком проносу
11. При обстеженні спортсмена після інтенсивного фізичного навантаження виявлено порушення координації рухів при збереженні сили скорочення м’язів. Причиною цього може бути зменшення швидкості проведення збудження:
A. Еферентними нервами
B. Через нервово-м’язові синапси
C. Через центральні синапси
D. Аферентними нервами
E. Провідними шляхами
12. В експерименті подразнюють скелетний м’яз серією електричних імпульсів. Який вид м’язового скорочення буде виникати, якщо кожний наступний імпульс припадає на період скорочення поодинокого м’язового скорочення?
A. Серія поодиноких скорочень
B. Зубчастий тетанус
C. Асинхронний тетанус
D. Суцільний тетанус
E. Контрактура м’яза
13. Внаслідок фізичної роботи знизилась працездатність людини. Зміни у яких структурах, перш за все, є причиною втоми?
A. Нервові центри.
B. М’язи
C. Аферентні нерви
D. Еферентні нерви.
E. Нервово-м»язові синапси
14. Після введення жабі стрихніну вона на найменше подразнення відповідає генералізованими судомами. Причиною цього є блокада у ЦНС:
A. Гальмівних синапсів
B. Збуджувальних синапсів
C. Клітин Реншоу
D. Адренорецепторів
E. Холінорецепторів
15. Внаслідок блокади іонних каналів мембрани клітини її потенціал спокою зменшився з -90 до -70 мВ. Які канали заблоковані?
A. Кальцієві
B. Натрієві
C. Калієві
D. Магнієві
E. Хлорні
16. В експерименті на постсинаптичну мембрану нейрона подіяли речовиною, яка викликала її гіперполяризацію. Проникливість для яких іонів на постсинаптичній мембрані збільшилась в даному випадку?
A. Магнію.
В. Натрію.
С. Кальцію.
D. Калію.
Е. Марганцю.
17. Проводять експеримент на спінальній жабі. Після збільшення площі шкіри, на яку діє розчин кислоти, час захисного згинального рефлексу зменшився з 10 до 6 секунд. Який з зазначених механізмів лежить в основі скорочення часу
A. Часова сумація збудження
B. Iррадіація збудження дивергентними нервовими ланцюгами.
C. Просторова сумація збудження.
D. Принцип домінанти
E. Рециркуляція збудження
18. Проводять дослідження на ізольованій збуджуваній клітині. Встановлено, що поріг сили подразнення клітини суттєво зменшився. Що із зазначеного може бути причиною цього?
A. Активація натрієвих каналів мембрани
B. Iнактивація натрієвих каналів мембрани
C. Iнактивація кальцієвих каналів мембрани
D. Активація калієвих каналів мембрани
E. Блокада енергоутворення у клітині
19. Внаслідок дії електричного струму на збудливу клітину виникла деполяризація її мембрани. Рух яких іонів через мембрану відіграє основну роль в розвитку деполяризації?
A. Са2+
B. НСО3-.
C. Na+
D. Сl-
E. К+
20.
Фото Капча