Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Загальна фізіологія збудливих тканин

Предмет: 
Тип роботи: 
Тестові завдання
К-сть сторінок: 
143
Мова: 
Українська
Оцінка: 

Внаслідок активації іонних каналів зовнішньої мембрани збудливої клітини значно збільшився її потенціал спокою. Які канали були активовані?

A. Калієві
B. Натрієві
C. Швидкі кальцієві
D. Повільні кальцієві
E. Натрієві та кальцієві
21. У збудливій клітині повністю заблокували процеси енергоутворення. Внаслідок цього мембранний потенціал
A. Суттєво збільшиться
B. Незначно зменшиться
C. Суттєво зменшиться
D. Незначно збільшиться
E. Зникне
22. Нервово-м'язовий препарат жаби обробили отрутою. Після цього зберігається здатність м'яза до скорочення у відповідь на пряму стимуляцію, але втрачається у відповідь на стимуляцію нерва. Що блокує отрута?
A. Нервово-м'язовий синапс
B. Спряження збудження і скорочення у м'язі
C. Натрієві канали
D. Калієві канали
E. Процеси енергоутворення
23. В експерименті ізольований м'яз жаби ритмічно подразнюють електричними імпульсами. Кожний наступний імпульс припадає на період розслаблення попереднього скорочення. Яке скорочення виникне?
A. Зубчастий тетанус
B. Одиночне
C. Асинхронне
D. Суцільний тетанус
E. Тонічне
24. Потужність, що розвиває м’яз, недостатня для піднімання вантажу. Який вид скорочення м’яза у даному випадку?
A. Концентричний
B. Тетанічний
C. Ізотонічний
D. Ексцентричний
E. Ізометричний
25. В експерименті збільшили проникність мембрани збудливої клітини для іонів калію. Які зміни електричного стану мембрани при цьому виникнуть?
A. Гіперполяризація
B. Деполяризація
C. Потенціал дії
D. Локальна вiдповiдь
E. Змін не буде
26. В експерименті збудливу клітину внесли в сольовий розчин, що не містить іонів натрію. Як це позначиться на розвитку процесу збудження?
A. Потенціал дії не виникає
B. Амплітуда потенціалу дії зменшується
C. Амплітуда потенціалу дії збільшується
D. Тривалість потенціалу дії збільшується
E. Тривалість потенціалу дії зменшується
27. Після введення людині курареподібної речовини виникає розслаблення всіх скелетних м’язів. Що є причиною цього
A. Порушення синтезу холінестерази
B. Порушення виділення ацетилхоліну
C. Блокада Са+2 – каналів пресинаптичної мембрани
D. Блокада Н- холінорецепторів постсинаптичної мембрани
E. Порушення синтезу ацетилхоліну
28. В експерименті на собаці виникла необхідність знизити збудливість міокарду. Який розчин для цього доцільно ввести тварині внутрішньовенно?
A. Хлориду калію
B. Хлориду кальцію
C. Хлориду натрію
D. Бікарбонату натрію
E. Глюкози
29. На тканину діють електричним імпульсом катодного напрямку, амплітуда якого дорівнює 70\% порогу. Які зміни мембранного потенціалу це викличе?
A. Потенціал дії
B. Гіперполяризація
C. Часткова деполяризація
D. Змін не буде
30. Молодий чоловік спробував підняти вантаж, який раніше ніколи не піднімав. Спроба виявилася невдалою, однак скорочення деяких груп м’язів відбулося. Який вид м’язевого скорочення мав місце в цьому випадку?
A. Ізометричне
B. Ізотонічне
C. Ауксотонічне
D. Гладкий тетанус
E. Зубчастий тетанус
31. В експерименті досілжували збудливість м’язевого волокна жаби. Було встановлено, що в певний момент генерація потенціалу дії відмічається тільки при дії подразника надпорогової сили. Який це був період збудливості?
A. Відносної рефрактерності
B. Абсолютної рефрактерності
C. Супернормальності
D. Відносної рефрактерності та супернормальності
E. Жодна відповідь не вірна
32. Досліджують швидкість проведення збудження по нервовому волокні щура. Встановлено, що вона становить 120 м/с. До якої групи належить це волокно?
A. В
B. С
C. Аα
D. Аα або В
E. Жодна відповідь не є вірною
33. У збудливій клітині заблокували іонні канали, внаслідок чого клітина з часом повністю втратила потенціал спокою Які канали заблокували?
A. Калієві
B. Натрієві
C. Калієві та натрієві
D. Хлорні
E. Кальцієві
34. У збудливій клітині заблокували іонні канали. Це не змінило суттєво рівень потенціалу спокою, але клітина втратила здатність до генерації ПД. Які канали заблокували?
A. Хлорні
B. Калієві
C. Натрієві та калієві
D. Натрієві
E. Кальцієві
35. В експерименті на ізольованій збудливій клітині необхідно отримати збільшення мембранного потенціалу спокою (гіперполяризацію). Для цього доцільно викликати активацію таких іонних каналів:
A. Натрієвих
B. Калієвих
C. Калієвих та натрієвих
D. Кальцієвих
E. Натрієвих та кальцієвих
36. Встановлено, що порушення роботи м’язів у хворого пов’язане з патологією утворення медіатора. Вкажіть цей медіатор.
A Ацетилхолін
B ГАМК
C Дофамiн
D Адреналін
E Серотонін
37. В експерименті після обробки нервово-м’язового препарату жаби курареподібною речовиною скорочення м’яза у відповідь на електричну стимуляцію нерва зникли. Яка функція клітинної мембрани м’яза порушується курареподібними препаратами?
A Створення бар’єру між середовищем клітини та навколишньою міжклітинною рідиною
B Рецепція медіаторів у нервово-м’язовому синапсі
C Підтримання внутрішньої структури клітини, її цитоскелета
D Зміна проникності для різних речовин
E Створення електричних потенціалів по обидва боки мембрани
38. В лікарню доставили людину у важкому стані. В результаті обстеження було встановлено отруєння ботуліновим токсином, який блокує кальцієві канали синапсів. В результаті був порушений певний процес передачі нервового
Фото Капча