Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Загальна фізіологія збудливих тканин

Предмет: 
Тип роботи: 
Тестові завдання
К-сть сторінок: 
143
Мова: 
Українська
Оцінка: 

тиск. Реалізація яких механізмів регуляції зумовлює зміни показників?

A. Безумовні симпатичні рефлекси
B. Безумовні парасимпатичні рефлекси
C. Умовні симпатичні рефлекси
D. Умовні парасимпатичні рефлекси
E. Рефлекси
11. Під час складання іспиту у студентів «пересихає в роті». Механізмом, що зумовлює розвиток цього стану, є посилена реалізація таких рефлексів:
A. Умовних симпатичних
B. Безумовних парасимпатичних.
C. Умовних парасимпатичних.
D. Безумовних симпатичних.
E. Безумовних периферичних
12. У людини, що сидить з заплющеними очима, реєструють електроенцефалограму (ЕЕГ). Який ритм з’явиться на ЕЕГ, якщо подали звуковий сигнал?
A. Дельта
B. Тета
C. Бета
D. Альфа
E. Гама
13. У хворого після травми виявлено порушення короткочасної пам'яті. Який процес, що зумовлює механізми пам’яті, при цьому порушений?
A. Реверберація збудження в ланцюгах нейронів
B. Структурно-функціональні зміни синапсів ЦНС
C. Рух іонів у мембранах рецепторів
D. Проведення в аферентних нейронах
E. Структурні зміни в нейронах ЦНС
14. Гучний звук під час умовно-рефлекторної діяльності призвів до її гальмування. Вкажіть вид гальмування, що мав місце.
A. Згасаюче
B. Позамежне
C. Зовнішнє
D. Диференціювальне
E. Запізніле
15. У хворого внаслідок інсульту пошкоджена задня частина першої скроневої звивини лівої півкулі (центр Верніке). До яких наслідків це призведе?
A. Порушення розуміння усної мови
B. Порушення рахування
C. Порушення відтворювання усної мови
D. Порушення відтворювання письмової мови
E. Порушення розуміння письмової мови
16. У хворого внаслідок інсульту була пошкоджена нижня частина третьої лобної звивини лівої півкулі (центр Брока). До яких наслідків це може привести?
A. Порушення розуміння усної мови
B. Порушення відтворення усної мови
C. Порушення рахування
D. Порушення відтворювання письмової мови
E. Порушення розуміння письмової мови
17. При обстеженні спортсмена після інтенсивного фізичного навантаження виявлено порушення координації рухів при збереженні сили скорочення м’язів. Причиною цього може бути зменшення швидкості проведення збудження:
A. Через центральні синапси
B. Через нервово-м’язові синапси
C. Еферентними нервами
D. Аферентними нервами
E. Провідними шляхами
18. Під час експерименту у тварини виробили умовний харчовий рефлекс на звуковий сигнал в 1000 Гц. На інші звуки, наприклад, тони 900 Гц і 1100 Гц умовного рефлексу на виникало. Що лежить в основі вказаного явища?
А. Диференційоване гальмування.
В. Зовнішнє гальмування.
С. За межове гальмування.
D. Гаснуче гальмування.
Е. Запізніле гальмування.
19. У чоловіка 60 років крововилив у головний мозок спричинив тривалий сон. Пошкодження якої структури найімовірніше призвело до цього стану?
A. Ретикулярної формації
B. Гіпокампу
C. Чотиригорбикової структури
D. Кори великих півкуль
E. Чорної субстанції
20. В результаті черепно-мозкової травми у хворого були виявлені наступні симптоми: Тремор, дисметрія, адіодохокінез, дизартрія. Яка структура головного мозку пошкоджена?
A. Бліда куля.
В. Смугасте тіло.
С. Рухова кора.
D. Мозочок.
Е. Чорна речовина.
21. У жінки 64 років порушені тонкі рухи пальців рук, розвинута м’язова ригідність, тремор. Невропатолог діагностував хворобу Паркінсона. Ураження яких структур головного мозку привело до цієї хвороби?
A. Чорної субстанції.
B. Таламуса.
C. Червоних ядер.
D. Мозочка.
E. Ретикулярної формації.
22. Під час довгої засухи річка пересохла. Тварини деякий час продовжували приходити на місце водопою, а потім припинили приходити. Який вид гальмування умовних рефлексів зумовив зміну поведінки тварин?
A. Згасаюче
B. Зовнішнє
C. Позамежне
D. Диференціювальне
E. Запізнювальне
23. У досліді на мезенцефальній тварині провели руйнування червоних ядер. Які з перелічених рефлексів втрачаються у цих умовах:
A. Статичні позні вестибулярні
B. Статичні позні шийні
C. Випрямлення та статокінетичні
D. Міотатичні тонічні
E. Міотатичні фазичні
24. Верхні кінцівки людини, яка стоїть в стані спокою перебувають в незначному згинанні. Що являється причиною вказаного стану кінцівок?
А. Рефлекс з м‘язевих веретен при розтягу двохголового м‘язу плеча.
В. Вроджена готовність до дії.
С. Антагоністичний рефлекс з боку розігнутих нижніх кінцівок.
D. Рефлекс з рецепторів присінку вестибулярного апарату.
Е. Тонізуючій вплив лімбічних структур і нової кори на мотонейрони спинного мозку.
25. Після побутової травми у пацієнта 18 років з'явились постійні запаморочення, ністагм очей, скандована мова, невпевнена хода. Це свідчить про порушення функції:
A. Мозочка
B. Рухової кори
C. Базальних гангліїв
D. Чорної субстанції
E. Вестибулярних ядер
26. У пацієнта 36 років після дорожньої травми виникли параліч м'язів кінцівок справа, втрата больової і температурної чутливості зліва, часткове зниження тактильної чутливості з обох сторін. Для ураження якого відділу мозку вказані зміни є найбільш характерними?
A. Правої половини спинного мозку
B. Рухової кори зліва
C. Лівої половини спинного мозку
D. Передніх стовпів спинного мозку
E. Задніх стовпів спинного мозку
27. У кішки в експерименті проводять подразнення однієї з рухових структур
Фото Капча