Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Загальна фізіологія збудливих тканин

Предмет: 
Тип роботи: 
Тестові завдання
К-сть сторінок: 
143
Мова: 
Українська
Оцінка: 

розслабитися. Вкажіть імовірну причину контрактури?

A Недостатність АТФ
B Зниження Са++ у крові
C Підвищення молочної кислоти у крові
D Зміни у структурі тропоміозину
E Збільшення К+ у крові
56. В експерименті штучно збільшили кількість іонів К+ в протоплазмі збудливої клітини, як при цьому зміниться мембранний потенціал?
A Збільшиться.
B Зменшиться.
C Не зміниться.
D Зникне.
E Правильна відповідь відсутня.
57. В експерименті здійснювали деполяризацію мембрани збудливої клітини. Як змінювалася проникність мембрани для іонів Na+ та K+?
A Збільшується для Na+ та K+.
B Зменшується для Na+ та K+.
C Зменшується для Na+ і збільшується для K+.
D Збільшується для Na+ і зменшується для K+.
E Не змінюється для Na+ та K+.
58. В експерименті в нервовому стовбурі зменшили електричний опір мембран нервових волокон. Порушення якого закону проведення нервових імпульсів можна очікувати?
A Закону „все або нічого”.
B Закону фізіологічної цілісності нервового волокна.
C Закону анатомічної цілісності.
D Закону ізольованого проведення збудження.
E Закону двостороннього проведення збудження.
59. В чому полягає суть першого досліду Гальвані?
A скорочення литкового м’язу жаби під дією гальванічного пінцету на препарат задніх лапок жаби
B скорочення нервово-м’язового препарату під дією накладання нерву на м’яз який іннервується
C скорочення нервово-м’язового препарату під дією хімічних агентів
D демонструє втомлення нервово-м’язового препарату при збудженні
E скорочення литкового м’язу жаби під дією механічного подразнення сідничного нерва.
60. На збудливу клітину діє прямокутний електричний імпульс катодного напрямку, надпорогової тривалості, силою 0, 6 порога. Це призведе до розвитку на мембрані клітини:
A Потенціалу дії
B Місцевого збудження
C Слідової деполяризації
D Абсолютної рефрактерності
E Відносної рефрактерності
61. Основним механізмом розвитку абсолютної рефрактерної фази є процес:
A Натрієвої інактивації
B Калієвої активації
C Калієвої інактивації
D Натрієвої та калієвої інактивації
E Натрієвої інактивації, калієвої активації
62. Одним із різновидів постсинаптичного гальмування є гіперполяризаційне. В основі цього виду гальмування лежить збільшення проникності постсинаптичної мембрани для іонів:
A. Са2+
B. Nа+
C. Cl-
D. К+
E. Н+
63. Потенціал спокою клітини дорівнює -80 мв. При розвитку ПД величина мембранного потенціалу склала +30 мВ під час фази:
A Слідової деполяризації
B Слідової гіперполяризації
C Деполяризації
D Гіперполяризації
E Реверсполяризації
64. Яка фаза збудливості має місце у клітині, якщо на її мембрані розвивається фаза деполяризації до піку ПД?
A Відносної рефрактерності
B Супернормальної збудливості (екзальтації)
C. Абсолютної рефрактерності
D Абсолютної та відносної рефрактерності
E Змін збудливості не буде
65. Яким буде скорочення м'язів верхньої кінцівки при утриманні (але не переміщенні) вантажу в певному положенні?
A. Ізометричним
B. Ексцентричним
C. Ізотонічним
D. Концентричним
E. Ауксотонічним
66. Співвідношення між нервовим волокном та всіма м’язовими волокнами, які воно інервує називається нейромоторною одиницею. Вкажіть, де найменша кількість м’язових волокон інервується одним нервовим?
A. Долоня
B. Око
C. Плече
D. Спина
E. Гомілка
67. Яким буде скорочення м'язів верхньої кінцівки при намаганні підняти непосильний вантаж?
A. Ізометричне
B. Фазичне
C. Ізотонічне
D. Ауксотонічне
E. Одиночне
68. Проводять дослідження на ізольованій збудливій клітині. Встановлено, що її збудливість зменши- лась. Зменшення концентрації яких іонів є найбільш ймовірною причиною зміни збудливості клітини?
A. Калію в позаклітинному розчині.
B. Натрію в клітині.
C. Натрію в позаклітинному розчині.
D. Калію в клітині.
E. Хлору в позаклітинному розчині.
69. Місцеві анестетики (новокаін, совкаін тощо) тимчасово знижують рівень збудливості нервових волокон, рецепторів аж до повного її зникнення. Які зміни мембрани є причиною змін збудливості під впливом місцевих анестетиків?
A. Інактивація натрієвих каналів.
B. Інактивація калієвих каналів.
C. Блокада механізмів активного транспорту.
D. Стійка тривала деполяризація.
E. Розвиток гіперполяризації.
70. Проводять дослідження на ізольованому нервовому волокні. Необхідно збільшити швидкість проведення збудження по волокну. Концентрацію яких іонів доцільно збільшити?
A. Натрію в позаклітинному розчині.
B. Калію в позаклітинному розчині.
C. Хлору в позаклітинному розчині.
D. Калію у волокні.
E. Натрію у волокні.
71. В клiнiчнiй практицi застосовують мiсцевi анеcтетики. В результатi чого забезпечується ефект знеболення?
A. Зменшення тривалості потенціалу дії.
B. Зменшення потенцiалу спокою.
C. Збільшення порогу деполяризацiї.
D. Зниження критичного рiвня деполяризацiї.
E. Пiдвищення збудливостi тканини.
72. В експерименті встановлено, що потенціал спокою (ПС) клітини змінився з 80 до 90 mV. Збільшення концентрації яких іонів є найбільш імовірною причиною такої зміни ПС?
A. Калію в клітині.
B. Натрію в позаклітинному розчині.
C. Калію в позаклітинному розчині.
D. Хлору в позаклітинному розчині.
E. Натрію в клітині.
73. В фiзiотерапiї для мicцевого прогрiвання
Фото Капча