Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Загальна фізіологія збудливих тканин

Предмет: 
Тип роботи: 
Тестові завдання
К-сть сторінок: 
143
Мова: 
Українська
Оцінка: 

тканин використовують високочастотнi (ВЧ) змiни електричного струму високої напруги. Чому iмпульси ВЧ не викликають збудження клітин?

A. Викликають гiперполярiзацію мембрани.
B. Діють короткий час.
C. Знижують активнiсть ацетiлхолiнестерази.
D. Є змiнним струмом.
E. Мають невелику поширеннiсть.
74. Проводять позаклітинну біполярну реєстрацію сумарного потенціалу дії (ПД) нервового стовбура. Перша фаза ПД має більшу амплітуду і меншу тривалість, ніж друга. Причиною цього є те, що волокна, які входять до складу стовбура, мають різний (різну) :
A. Швидкість проведення.
B. Пороговий потенціал.
C. Потенціал спокою.
D. Тривалість ПД.
E. Амплітуду ПД.
75. При рядi неврологiчних захворювань порушується передача нервового iмпульсу на рiвнi нервово-м'язового синапсу. Що може бути причиною цього порушення?
A. Iнактивацiя натрiєвих каналiв постсинаптичної мембрани.
B. Iнактивацiя калiєвих каналiв постсинаптичної мембрани.
C. Збiльшення кількості квантiв ацетилхолiну.
D. Пiдвищення активностi ацетилхолiнестерази.
E. Пiдвищення проникностi пресинаптичної мембрани для iонiв кальцiю.
76. Потенціал спокою нервового волокна становить -90 мВ, критичний рівень деполяризації – -65 мВ. Розрахуйте фактор надійності цього волокна, якщо величина його потенціалу дії складає 100 мВ:
A. 2
B. 3
C. 5
D. 4
E. 6
77. В експерименті на нерв поклали тампон з ізотонічним розчином сахарози. В цьому місці нерв втратив збудливість і провідність. Це пов'язано з тим, що у складі розчину:
А. Відсутні іони натрію
В. Відсутні білки
С. Відсутні іони калію
D. Багато вуглеводів
Е. Відсутні іони хлору
78. Внаслідок блокади іонних каналів мембрани клітини її потенціал спокою зменшився з -90 мВ до -70 мВ. Які канали заблоковані?
A. Калієві
В. Натрієві
C. Кальцієві
D. Хлорні
79. В експерименті на постсинаптичну мембрану нейрона подіяли речовиною, яка викликала її гіперполяризацію. Проникність для яких іонів на постсинаптичній мембрані збільшилась у даній ситуації?
A. Натрію
B. Магнію
С. Кальцію
D. Калію
Е. Марганцю
80. В експерименті встановлено виникнення потенціалу дії скоротливих кардіоміоцитів під впливом підпорогового подразника. Це означає, що подразник подіяв під час наступної фази рефрактерності цих клітин:
A. Абсолютної рефрактерності
B. Відносної рефрактерності
C. Екзальтації
D. Екзальтації або відносної рефрактерності
E. Жодна відповідь не є вірною
81. При видаленні зуба для знеболення використовують розчин новокаїну. З якою метою його вводять не в ясна біля зуба, а в ділянку проходження чутливого нерва?
A. Блокується проведення больових імпульсів
В. Пригнічується аксональний транспорт
С. Порушується формування потенціалу дії больових рецепторів
D. Змінюється рН тканин в ділянці анестезії
Е. Підвищується збудливість больових рецепторів
82. Внаслідок блокади іонних каналів мембрани клітини її потенціал спокою зменшився з -90 до -70 мВ. Які канали заблоковані?
A. Хлорні
B. Калієві
С. Натрієві
D. Магнієві
Е. Кальцієві
83. При застосуванні місцевих анестетиків порушується закон «фізіологічної цілісності» нервового волокна. Це зумовлено:
A. Блокадою швидких натрієвих каналів
B. Блокадою калієвих каналів
C. Порушенням окисно-відновних процесів у волокні
D. Блокадою кальцієвих каналів
E. Блокадою К+ – Nа+ – АТФази
84. В експерименті ізольований м'яз жаби ритмічно подразнюють електричними імпульсами. Кожний наступний імпульс припадає на період розслаблення попереднього скорочення. Яке скорочення м'язу виникає?
A. Зубчастий тетанус
B. Одиночне
C. Суцільний тетанус
D. Асинхронне
E. Тонічне
85. При мікроелектродному дослідженні біоелектричної активності нервового волокна під час генерації потенціалу дії його мембранний потенціал становить – 90 мВ. Потенціал спокою цього волокна – -85 мВ. Якій фазі ПД це відповідає?
A. Супернормальності
B. Деполяризаціі
C. Реполяризації
D. Овершуту
E. Гіперполяризації
86. На ізольованому нервовому волокні вивчають умови виникнення та фази потенціалу дії (ПД). Одна із фаз – овершут, що відповідає:
A. Кінцю фази деполяризації, піку ПД, початку фази реполяризації
B. Піку ПД
C. Початку реполяризації
D. Кінцю деполяризації
E. Піку ПД, початку реполяризації
87. Якщо в певний час клітина відповідає тільки на подразники надпорогової сили, то вона знаходиться в періоді:
A. Відносної рефрактерності
B. Абсолютної рефрактерності
C. Екзальтації
D. Зниженої збудливості
E. Жодна відповідь не є вірною
88. Центральний час рефлексу визначає:
A. Час передачі збудження з аферентного нейрона на еферентний
B. Час передачі збудження від рецептора до ефектора
C. Від моменту нанесення подразнення до початку відповіді
D. Час передачі збудження від рецептора до нервового центру
E. Час передачі збудження від нервового центру до ефектора
89. Під час обробки атипових кардіоміоцитів синоатріального вузла біологічно активною речовиною, зареєстровано збільшення їх мембранного потенціалу через збільшену проникність для іонів калію. Яка біологічно активна речовина впливала на кардіоміоцити?
A. Ацетилхолін
B. Норадреналін
C. Тироксин
D. Адреналін
E. Атріопептид
90. Під час експерименту подразнюють скелетний м'яз серією електричних імпульсів. Який вид м'язового
Фото Капча