Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Загальна фізіологія збудливих тканин

Предмет: 
Тип роботи: 
Тестові завдання
К-сть сторінок: 
143
Мова: 
Українська
Оцінка: 

збудження в ЦНС. Який процес був порушений?

A Виділення медіатора
B Транспорт медіатора крізь синаптичну щілину
C Зв'язування медіатора з рецептором
D Розщеплювання медіатора
E Відкриття іонних каналів постсинаптичної мембрани
39. В експерименті досліджували нейрони гіпокампу. Було встановлено, що їх одноразова стимуляція може викликати циркуляцію імпульсів, яка продовжується декілька секунд. З якою властивістю нервових центрів пов'язаний такий процес?
A Оклюзією
B Сумацією
C Стомленням
D Післядією
E Індукцією
40. В експерименті з введенням тварині стрихніну у відповідь на слабке подразнення спостерігали сильне збудження всіх скелетних м'язів. Чим це можна пояснити?
A Блокуючою дією стрихніну на гальмівні синапси
B Активуючим впливом стрихніну на гальмівні синапси
C Активуючим впливом стрихніну на нервово-м'язові синапси
D Збудливою дією стрихніну на м'язи
E Збудливою дією стрихніну на мотонейрони
41. При різних патологічних станах, які супроводжуються вираженою больовою аферентацією людина втрачає свідомість, тобто блокується робота збуджувальних синапсів шляхом пригнічення виділення медіаторів. Який вид гальмування при цьому виникає?
A Пресинаптичне.
B Латеральне.
C Зворотнє.
D Постсинаптичне.
E Деполяризаційне.
42. З метою проведення операції на “сухому серці” використовують високі концентрації KCl. Що з перечисленого може викликати зупинку серця при гіперкаліємії?
A Збільшення тривалості плато фази реполяризації кардіоцитів
B Зменшення амплітуди потенціалу дії.
C Гіперполяризація мембрани кардіоміоцитів
D Зменьшення тривалості деполяризації кардіоміоцитів
E Пригнічення калій- натрієвої помпи
43. Після обробки шкіри тварини розчином новокаїну у неї неможливо викликати захисний згинальний рефлекс при подразненні цієї ділянки шкіри. Причиною є такі зміни каналів мембрани рецепторів шкіри:
A Блокування натрієвих
B Активація натрієвих
C Блокування калієвих
D Активація калієвих
E Активація хлорних
44. У хворого на епілепсію під час нападу спостерігаються генералізовані судоми (скорочення усіх груп м’язів). Механізм їх розвитку можна пояснити, перш за все, такими процесами у нервових центрах:
A Іррадіація гальмування
B Конвергенція збудження
C Реверберація збудження
D Іррадіація збудження
E Конвергенція гальмування
45. Після фармакологічної блокади іонних каналів мембрани нервового волокна потенціал спокою зменшився з -90 до – 80 мВ. Які канали було заблоковано?
A Кальцієві
B Натрієві
C Калієві
D Магнієві
E Хлорні
46. Експериментальне дослідження мембранних іонних струмів у динаміці розвитку потенціалу дії показало, що лавиноподібний вхід іонів натрію до клітини спостерігається у фазі:
A Деполяризації
B Реверсполяризації
C Реполяризації
D Деполяризаційного слідового потенціалу
E Гіперполяризаційного слідового потенціалу
47. Експериментальні дослідження мембранних іонних струмів у динаміці розвитку потенціалу дії показали, що іонний струм, який обумовлює фазу реполяризації, є:
A Пасивним калієвим, активним натрієвим
B Пасивним натрієвим
C Активним хлорним
D Активним калієвим
E Активним натрієвим
48. В експерименті нервове волокно подразнюють електричними імпульсами катодного напрямку підпорогової сили. При цьому поріг деполяризації волокна (Е) :
A Не змінюється
B Зменшується
C Дещо збільшується
D Зникає
E Суттєво збільшується
49. При реєстрації сумарного потенціалу дії цілісного м’язу встановлено, що він підкоряється закону силових відносин. Причиною цього є те, що окремі м’язові волокна мають різний (різну) :
A Збудливість
B Діаметр
C Швидкість проведення
D Потенціал спокою
E Критичний рівень деполяризації
50. Встановлено, що швидкість проведення збудження нервовими волокнами становить 120 м/сек. Зазначені волокна є:
A Постгангліонарними парасимпатичними
B Прегангліонарними симпатичними
C Прегангліонарними парасимпатичними
D Постгангліонарними симпатичними
E Аксонами мотонейронів
51. Проводять експеримент на м’язах, що мають виражену міогенну автоматичну активність. Найбільш ймовірно, що це м’язи:
A Шлунка
B Язика
C Шлуночків серця
D Жувальні
E Передсердь
52. Нормальне розслаблення скелетних м’язів безпосередньо залежить від:
A активного транспорту іонів кальцію в саркоплазматичний ретикулум;
B зниження концентрації АТФ в саркомері;
C підвищеного руйнування нейромедіатора – ацетилхоліну в синапсі;
D збільшення внутрішньоклітинного рН;
E зменшення частоти надходження нервових імпульсів до мембрани м’язового волокна.
53. З якою частотою повинні надходити нервові імпульси до постсинаптичної мембрани центрального синапса, щоб могла відбутися послідовна (часова) сумація збудливого постсинаптичного потенціалу?
A не більше 26 імп. /с;
B не більше 2 імп. /с;
C не менше 66 імпульсів за секунду;
D не менше 76 імп. /с
E не менше 100 імп. /с.
54. Що із переліченого не є рефлексом:
A скорочення м’яза у відповідь на подразнення еферентного нервового волокна;
B звуження зіниці ока при яскравому освітленні;
C кашель у відповідь на подразнення верхніх дихальних шляхів;
D розслаблення м’яза у відповідь на його швидке скорочення;
E скорочення м’яза у відповідь на його розтягнення.
55. У спортсмена після перевантаження під час тренування виникла м’язова контрактура. При цьому м’яз втрачає пластичність та поступово стає твердим, бо не має можливості
Фото Капча