Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Загальна фізіологія збудливих тканин

Предмет: 
Тип роботи: 
Тестові завдання
К-сть сторінок: 
143
Мова: 
Українська
Оцінка: 

головного мозку, внаслідок чого спостерігається підвищення тонусу м'язів-розгиначів з боку стимуляції. У тварини проводили подразнення:

A. Nucleus intermedius lateralis
B. Nucleus caudatus
C. Nucleus ruber
D. Nucleus reticularis medialis
E. Nucleus vestibularis lateralis
28. У кішки в експерименті спостерігається підвищений тонус м'язів-розгиначів кінцівок та спини (децеребраційна ригідність). На якому рівні зроблено переріз головного мозку?
A. Нижче червоних ядер
B. Між спинним та довгастим мозком
C. Нижче вестибулярних ядер
D. Вище червоних ядер
E. Спинного мозку
29. У чоловіка 60 років діагностований інсульт у ділянці латеральних ядер гіпоталамуса. Які зміни поведінки слід чекати
A. Депресія
B. Агресивність
C. Відмова від їжі
D. Спрага
E. Ненаситність
30. У чоловіка 60 років після крововиливу в головний мозок настав тривалий сон. Пошкодження яких структур найімовірніше призвело до цього стану?
A. Кори великих півкуль
B. Гіпокампа
C. Ядер черепних нервів
D. Ретикулярної формації
E. Чорної субстанції
31. У спортсмена на старті перед змаганнями відмічається підвищення артеріального тиску і частоти серцевих скорочень. Впливом яких відділів ЦНС можливо пояснити вказані зміни?
A. Кори великих півкуль
B. Проміжного мозку
C. Довгастого мозку
D. Середнього мозку
E. Гіпоталамуса
32. Після перерізки мозку у кішки виникає децеребраційна ригідність – різке підвищення тонусу м'язів-розгиначів. На якому рівні мозку зробили переріз?
A. Між довгастим і спинним мозком.
B. Між проміжним і середнім мозком.
C. Між середнім і заднім мозком.
D. Між проміжним і кінцевим
E. Між довгастим мозком і мостом.
33. Після тривалого тренування у спортсмена розвинулося втомлення з різким зниженням працездатності. У якій ланці рефлекторної дуги втомлення виникло в першу чергу?
A. У нервових центрах.
B. В аферентному провіднику.
C. У рецепторах.
D. В еферентному провіднику.
E. У м'язах.
34. При обстежені пацієнта встановили сильний, врівноважений, інертний тип вищої нервової діяльності за Павловим. Якому темпераменту за Гіппократом відповідає пацієнт?
A. -
B. Сангвінічному
C. Холеричному
D. Меланхолічному
E. Флегматичному
35. На енцефалограмі людини реєструється дельта-ритм. В якому стані знаходиться пацієнт?
А. Повільного сну.
В. Засинання.
С. Активної бадьорості.
D. Пасивної бадьорості.
Е. Парадоксального сну.
36. В експерименті на спинному мозку при збудженні альфа-мотонейронів м‘язів згиначів встановлено гальмування альфа-мотонейронів м‘язів розгиначів. Який вид гальмування лежить в основі цього явища?
А. реципрокне.
В. Пресинаптичне.
С. Деполяризаційне.
D. Зворотнє.
Е. Латеральне.
37. У вертикальному положенні пацієнт, заплющуючи очі, втрачає рівновагу. Які структури мозку у нього, вірогідно,
A. Мозочок.
B. Базальні ганглії.
C. Лімбічна система.
D. Таламус.
E. Прецентральна звивина кори великих півкуль.
38. Тварини в експерименті перерізали передні корінці п’яти сегментів спинного мозку. Які зміни відбудуться в зоні іннервації?
A. Втрата рухів
B. Втрата дотикової чутливості
C. Втрата температурної чутливості
D. Втрата пропріоцептивної чутливості
E. Гіперчутливість
39. У пацієнта діагностовано синдром Паркінсона. З порушенням яких медіаторних систем головного мозку це пов’язано?
A. серотонінергічних
B. гістамінергічних
C. дофамінергічних
D. холінергічних
E. опіоїдних
40. При обстеженні хворого похилого віку виявлено моторну афазію. Де локалізований осередок пошкодження головного
A. Центр Брока
B. Звивина Гешля
C. Кутова звивина
D. Постцентральна звивина
E. Прецентральна звивина
41. При обстеженні хворого похилого віку встановлено сенсорну афазію. Яка зона кори головного мозку пошкоджена?
A. Центр Верніке
B. Постцентральна звивина
C. Кутова звивина
D. Центр Брока
E. Прецентральна звивина
42. У пацієнта порушена координація рухів, їх амплітуда і спрямованість; рухи розмашисті, непропорцiйнi; хода «пiвняча», «п'яна». Який відділ мозку пошкоджено?
A. Спинний мозок
B. Довгастий мозок
C. Мозочок
D. Гіпоталамус
E. Таламус
43. Обстеження пацієнта 18 років виявило, що він не відчуває температурних подразнень в центральній частині задньої поверхні язика. Вкажіть причину
A. відсутність холодових і теплових рецепторів у вказаній ділянці
B. ураження язикоглоткового нерва
C. ураження язикового нерва
D. набряк слизової язика
E. ураження соматосенсорної зони кори
44. У чоловіка 33-х років як наслідок спинномозкової травми, порушена больова та температурна чутливість, що обумовлено пошкодженням такого шляху:
A. Латерального спинокортикального
B. Медіального спинокортикального
C. Заднього спино-мозочкового
D. Спино-таламічного
E. Переднього спино-мозочкового
45. У тварини в експерименті перерізали задні корінці спинного мозку. Які зміні відбуватимуться в зоні іннервації?
A. Втрата чутливості
B. Втрата рухових функцій
C. Зниження тонусу м’язів
D. Підвищення тонусу м’язів
E. Втрата чутливості і рухових функцій
46. У тварини в експерименті перерізали передні корінці спинного мозку. Які зміні відбуватимуться в зоні іннервації перерізаними корінцями?
A. Зниження тонусу м’язів
B. Втрата чутливості
C. Втрата рухових функцій
Фото Капча