Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Закон збереження енергії

Предмет: 
Тип роботи: 
Контрольна робота
К-сть сторінок: 
24
Мова: 
Українська
Оцінка: 
Тема 4. Закон збереження енергії
 
4.1. Поняття енергії і роботи. Робота сили. Потужність.
4.2. Кінетична енергія. Теорема про зміну кінетичної енергії.
4.3. Потенціальні і непотенціальні сили.
4.4. Потенціальна енергія та її зв’язок з потенціальними силами.
4.5. Потенціальна енергія гравітаційної взаємодії.
4.6. Потенціальна енергія пружної взаємодії.
4.7. Повна механічна енергія. Закон збереження повної механічної енергії.
4.8. Графічне представлення енергії.
4.9. Перетворення координат Галілея.
4.10. Інерціальні системи відліку. Механічний принцип відносності.
4.11. Неінерціальні системи відліку. Сили інерції.
4.12. Властивості простору і часу у класичній механіці.
4.13. Постулати спеціальної теорії відносності (СТВ). Перетворення Лоренца.
4.14. Властивості простору і часу в релятивістській механіці (наслідки перетворень Лоренца).
4.15. Правила додавання швидкостей в релятивістській механіці.
4.16. Релятивістський імпульс.
4.17. Основний закон динаміки теорії відносності. Релятивістська енергія.
4.18. Зв’язок енергії з імпульсом і маси з енергією спокою.
4.19. Гідростатика нестисливої рідини. Закон Паскаля. Гідростатичний тиск. Закон Архімеда.
4.20. Рух ідеальної рідини. Рівняння нерозривності. Рівняння Бернуллі.
4.21. Гідродинаміка в’язкої рідини. Сила Стокcа.
 
Фото Капча