Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Завдання статистики оплати праці

Тип роботи: 
Курсова робота
К-сть сторінок: 
35
Мова: 
Українська
Оцінка: 
Зміст
 
Вступ
І. Теоретична частина
1. Завдання статистики оплати праці
2. Фонд заробітної плати
3. Тарифний, годинний, денний і місячний фонд заробітної плати робітників, склад фондів
4. Аналіз динаміки середньої заробітної плати за факторами
5. Аналіз виконання плану по фонду заробітної плати
6. Зіставлення темпів зростання продуктивності праці і середнього рівня оплати праці працівників
II. Практична частина
Висновок
Список використаної літератури
  
Вступ
 
Статистика - це галузь практичної діяльності людей, яка спрямована на збір, обробку та аналіз даних, які характеризують соціально-економічний розвиток країни та її регіонів. Це наука, яка займається розробкою методів і положень, що використовуються у статистичній практиці.
Статистика досліджує масові суспільні явища чи процеси, кількісно характеризуючи їх за різними ознаками на основі статистичних показників. Аналіз статистичних показників дає можливість з'ясувати певні закономірності, що проявляються у розвитку явища.
Статистика - багатогалузева наука. Вона складається з окремих самостійних розділів, які водночас тісно пов'язані між собою. Виокремлюють чотири складові цієї науки.
1.Теорія статистики розглядає категорії статистичної науки, а також спільні для будь-яких масових явищ методи й засоби аналізу. 
2. Економічна статистика вивчає явища і процеси, що відбуваються в економіці, розробляє систему економічних показників та методи вивчення економіки країни чи регіону як єдиного цілого. 
3. Галузеві статистики (промислова, фінансова, соціальної інфраструктури і таке інше) розробляють зміст і методи обчислення показників, які відбивають особливості кожної окремої галузі. 
4. Соціальна статистика вивчає соціальні умови та характер праці, рівень життя, прибутків, споживання матеріальних благ і послуг населенням.
Як суспільна наука статистика не може розвиватися окремо від теоретичних наук про суспільство, зокрема економічної теорії та соціології. Спираючись на суть, якісну природу явищ, через узагальнення масових даних статистика вивчає характер і дію основних законів у реальному житті. Припускаючи, що комплекс умов і чинників, які формують відповідні закономірності, надалі лишатиметься незмінним, статистика робить прогнозні розрахунки, потрібні для обґрунтування напрямків економічної політики.
В своїй курсовій роботі я зосередила увагу саме на статистиці заробітної плати, оскільки вона є важливою складовою всієї економіки, в тому числі і промисловості.
Заробітна плата - це грошовий вираз вартості і ціни робочої сили. Визначається вона вартістю засобів існування, необхідних для її відтворення. До неї входять вартість харчування, одягу, взуття, послуг, витрат на утримування сім'ї, освіту, охорону здоров'я, відпочинок, задоволення культурних запитів та інші потреби. Розмір заробітної плати залежить від складності та умов виконуваної роботи, професійно-ділових якостей працівника, результатів його праці та господарської діяльності підприємства. Заробітну плату регулюють форми і системи праці.
Тому в курсовій роботі я намагалася прослідкувати, як нараховується заробітна плата, і від чого це залежить.
Перш за все висвітлені наступні питання: завдання статистики заробітної плати, поняття фонду заробітної плати, його складові. Також був проведений аналіз динаміки середньої заробітної плати за факторами, зіставлення темпів зростання продуктивності праці і середнього рівня оплати праці працівників, аналіз виконання плану по фонду заробітної плати. Дана інформація подана в першому розділі курсової роботи.
У практичній частині проводилися розрахунки заробітної плати підприємства по цехах та по заводах в цілому, проводила просте, а також комбіноване групування працівників в залежності від розряду, стажу, а також розміру заробітної плати.
За результатами групування були розраховані середній тарифний розряд та заробітна плата, визначено моду та медіану тарифного розряду та заробітної плати. Також проводилося вибіркове спостереження.
Загалом заробітна плата є важливим елементом у роботі будь-якого підприємства, тому їй необхідно приділяти якомога більше уваги.
 
ІІ. Практична частина
 
Відомі такі дані (табл. 1) про стаж роботи і заробітну плату двох цехів високовольтної апаратури.
 
Таблиця 1
І цех ІІ цех
Розряд Стаж
роботи Заробітна
плата Коефіцієнт
* 1,2 Розряд Стаж
роботи Заробітна
плата Коефіцієнт
* 1,2 
3 4 123,5 148,2 4 14 147,7 177,24
2 2 104,26 125,11 3 16 133 159,60
3 5 123,5 148,2 4 13 147,7 177,24
4 10 137,15 164,58 5 20 163,8 196,56
2 4 104,26 125,11 3 6 133 159,60
4 10 137,15 164,58 4 12 147,7 177,24
3 7 123,5 148,2 2 5 112,28 134,73
5 14 152,1 182,52 4 12 147,7 177,24
2 3 104,26 125,11 4 13 147,7 177,24
3 6 123,5 148,2 3 8 133 159,60
3 6 123,5 148,2 4 13 147,7 177,24
1 1 91,46 109,75 5 18 163,8 196,56
5 10 152,1 182,52 5 16 163,8 196,56
1 2 91,46 109,75 6 23 196 235,2
3 6 123,5 148,2 6 21 196 235,2
2 3 104,26 125,11 4 9 147,7 177,24
3 7 123,5 148,2 6 20 196 235,2
1 3 91,46 109,75 6 21 196 235,2
4 11 137,15 164,58 5 15 163,8 196,56
3 7 123,5 148,2 5 18 163,8 196,56
2 5
Фото Капча