Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (066) 185-39-18
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Змістовий модуль 3 з дисципліни "Фізика" - Кутові та лінійні вимірювання. Змістовий модуль 4 з дисципліни "Фізика" - Топографічне знімання.

Предмет: 
Тип роботи: 
Курс лекцій
К-сть сторінок: 
73
Мова: 
Українська
Оцінка: 
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 3
"Кутові та лінійні вимірювання"
 
Тема 14. ВИМІРЮВАННЯ КУТІВ
1. Принцип кутових вимірювань і схема теодоліта.
2. Класифікація теодолітів.
3. Конструкція теодоліта технічної точності.
4. Перевірки теодоліта технічної точності.
5. Способи вимірювання горизонтальних кутів.
6. Вимірювання кутів нахилу.
7. Джерела похибок кутових вимірювань.
8. Тригонометричне нівелювання.
 
Тема 15. ЛІНІЙНІ ВИМІРЮВАННЯ
1. Вимірювання ліній механічними приладами та введення поправок у виміряну довжину.
2. Оптичні віддалеміри.
3. Фізичні основи вимірювання віддалей за допомогою електромагнітних коливань.
4. Основні вузли світловіддалемірів.
5. Радіовіддалеміри.
6. Електронно-оптичні тахеометри.
7. Електронні тахеометри.
8. Джерела похибок при лінійних вимірюваннях.
 
Тема 16. ЗАГАЛЬНІ ПРИНЦИПИ ВИКОНАННЯ ТА ОРГАНІЗІЦІЇ ГЕОДЕЗИЧНИХ РОБІТ
1. Основні принципи організації геодезичних робіт.
2. Методи створення планових геодезичних мереж та їх класифікація.
3. Розрядні мережі згущення. Знімальні геодезичні мережі.
4. Висотні геодезичні мережі.
5. Закріплення пунктів геодезичних мереж на місцевості.
 
Тема 17. ПОБУДОВА ТА ОБРОБКА МЕРЕЖ ГЕОДЕЗИЧНОЇ ЗНІМАЛЬНОЇ МЕРЕЖІ
1. Побудова мереж геодезичної знімальної основи. Загальні відомості.
2. Теодолітні ходи. Польові роботи при побудові теодолітних ходів.
3. Пряма та обернена геодезичні задачі.
4. Камеральне опрацювання вимірювань, які виконують при побудові теодолітних ходів.
 
Тема 18. ГЕОДЕЗИЧНІ ЗАСІЧКИ
1. Пряма одноразова кутова засічка.
2. Обернена одноразова кутова засічка.
3. Лінійна засічка.
 
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 4
Топографічне знімання
 
Тема 19. ТЕОДОЛІТНЕ ЗНІМАННЯ
1. Суть теодолітного знімання.
2. Елементи ситуації, що підлягають зніманню.
3. Способи виконання теодолітного знімання.
4. Камеральна обробка теодолітного знімання.
 
Тема 20. ТАХЕОМЕТРИЧНЕ ЗНІМАННЯ
1. Суть та сфери застосування тахеометричного знімання.
2. Основні формули тахеометричного знімання.
3. Прилади тахеометричного знімання.
4. Робота на станції тахеометричного знімання.
5. Складання плану тахеометричного знімання.
6. Обґрунтування вибору масштабу і висот перерізу рельєфу для топографічного знімання.
7. Виконання топографічного знімання електронними тахеометрами.
8. Блокова тахеометрія.
 
Тема 21. МЕНЗУЛЬНЕ ЗНІМАННЯ
1. Сутність знімання.
2. Прилади, які застосовуються при мензульному зніманні.
3. Перевірки мензули.
4. Основні перевірки кіпрегеля.
5. Підготовка планшета.
6. Установка мензули на станції.
7. Створення мережі знімальної основи.
8. Мензульні ходи.
9. Знімання ситуації і рельєфу.
 
Тема 22. ОКОМІРНЕ ЗНІМАННЯ ТА БАРОМЕТРИЧНЕ НІВЕЛЮВАННЯ
1. Суть окомірного знімання.
2. Інструменти та прилади для окомірного знімання.
3. Визначення віддалей під час окомірного знімання.
4. Методика виконання окомірного знімання.
5. Загальні основи барометричного нівелювання.
6. Прилади барометричного нівелювання.
 
Тема 23. ОЦІНКА ТОЧНОСТІ РЕЗУЛЬТАТІВ ГЕОДЕЗИЧНИХ ВИМІРЮВАНЬ
1. Види вимірів і класифікація похибок.
2. Властивості випадкових похибок.
3. Принцип арифметичної середини.
4. Середня квадратична похибка одного вимірювання.
5. Відносна похибка.
6. Нерівноточні вимірювання, їх ваги та оцінка точності.
Фото Капча