Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Звіт про проходження переддипломної практики на ДП "Прикарпат Західтранс"

Предмет: 
Тип роботи: 
Звіт з практики
К-сть сторінок: 
18
Мова: 
Українська
Оцінка: 
Вступ
 
1. Характеристика підприємства (основні положення)
1.1 Чисельність, склад та структура персоналу підприємства
2. Матеріально-виробнича база ДП «ПрикарпатЗахідтранс»
3. Організація перевезень дизельного палива ДП «Прикарпат Західтранс»
3.1 Умови перевезень
3.2 Вимоги до транспортних засобів, якими перевозять небезпечні вантажі
3.3 Документи на перевезення небезпечних вантажів
3.4 Загальні вимоги до транспортних одиниць та їх обладнання
3.5 Підготовка водіїв транспортних засобів, що перевозять небезпечні вантажі
3.6 Підготовка інших осіб, обов’язки яких пов’язані з дорожніми перевезеннями небезпечних вантажів
4. Техніко-економічні показники використання рухомого складу
Висновок
 
Вступ
 
Основне призначення транспорту – своєчасне, якісне і повне задоволення потреб народного господарства і населення у перевезеннях.
Автомобільний транспорт є найбільш мобільним і універсальним засобом комунікації І посідає важливе місце в транспортному комплексі України. На його частку припадає понад 80% усіх вантажних і близько 80% пасажирських перевезень, приблизно 70% трудових ресурсів, понад 60% палив нафтового походження, значна частина капітальних вкладень і основних виробничих фондів, понад 65% усіх транспортних витрат.
Тепер автомобільний парк країни поповнюється автотранспортними засобами нової конструкції, що використовують альтернативні види палива, вдосконалюється структура рухомого складу, збільшується кількість дизельного парку, зростає кількість транспортних засобів великої вантажопідйомності і пасажиромісткості.
Однак на утримання автотранспортних засобів у технічно справному стані, що забезпечує ефективний транспортний процес, галузь має великі ресурсні витрати. Так, ускладнення конструкції автомобілів спричинює збільшення обсягу робіт на технічному обслуговуванні і ремонті, зростання затрат на забезпечення роботоздатності.
Збільшення кількості автомобілів на дорогах країни веде до забруднення навколишнього середовища відпрацьованими газами, а зниження токсичності відпрацьованих газів значною мірою забезпечується справністю системи живлення і запалювання та рівнем технології технічного обслуговування, засобів І методів діагностування цих систем.
Із зростанням швидкостей та інтенсивності руху підвищуються вимоги до надійності автотранспортних засобів, оскільки несправні автомобілі є джерелом дорожньо-транспортних пригод.
Економія паливних, енергетичних, матеріальних і сировинних ресурсів V процесі експлуатації автомобілів істотно залежить від їхнього технічного стану, рівня організації матеріально-технічного постачання і процесів перевезення, зберігання і нормування витрат автоексплуатаційних матеріалів та запасних частин в автотранспортних підприємствах.
Схоронність автотранспортних засобів та їхня готовність здійснювати перевізні процеси багато в чому залежить від організації методів і засобів міжзмінного зберігання.
На рівень технічної готовності автотранспортних засобів і величину одночасних і поточних матеріальних затрат на утримання істотно впливають методи проектування нових об'єктів автомобільного транспорту, а також реконструкції і технічного переоснащення діючих автотранспортних, автообслуговуючих і авторемонтних підприємств.
Таким чином, у процесі технічної підготовки автотранспортних засобів до транспортного процесу забезпечуються їхня надійність і передумови ефективної експлуатації
  
1. Характеристика підприємства (основні положення)
 
Підприємницька діяльність ДП ″ ПрикарпатЗахідтранс ″ розпочата досить давно, а саме з 1973 року. Основний напрямок діяльності підприємства – транспортування нафтопродуктів з Росії в Угорщину трубопроводами, що проходять по території України. Автотранспортні ж перевезення здійснюються для доставки матеріалів та комплектацій, для безперебійної роботи трубопроводів. Також одним із видів діяльності є постачання дизельного пального для задоволення власних потреб підприємства та продажу стороннім організаціям. Діяльність визначається стабільністю та ефективністю.
Підприємство має 5 станцій по Україні, на яких здійснюється контроль за перекачуванням продукту. Це ЛВДС ″ Новоград – Волинський ″, що знаходиться в Новограді – Волинському, ЛВДС 5-С, в м. Смига Рівненської обл., ЛВДС – 1К, в м. Страшевичі Львівської обл., ЛВДС ″ Дубриничі ″ та РСУ, в м. Дубрничі, Закарпатської обл., та безпосередньо база виробничого забезпечення (БВЗ), що знаходиться в м. Рівне. З двох наливних станцій ЛВДС ″ Новоград – Волинський ″ та ЛВДС 5-С дизельне пальне постачають на БВЗ, у місті Рівне, що має власну заправну станцію.
Основою автомобільної транспортної системи є система технічної експлуатації автомобілів – сукупність автомобілів, засобів організації дорожнього руху, водіїв, положень і норм, що визначають вибір і підтримання найбільш вигідних режимів роботи агрегатів автомобілів, а також підтримку і відновлення втраченої працездатності автомобілів в процесі виконання транспортної роботи.
На підприємстві визначена, забезпечується і підтримується в робочому стані інфраструктура, необхідна для досягнення відповідності послуг та продукції. Інфраструктура містить в собі:
споруди (офісне приміщення, бокси для обслуговування та ремонту автомобілів, все необхідне спорядження та інструменти для підтримання автомобілів в належному технічному стані) ;
територія, на якій знаходяться автомобілі;
обладнання для виробничих процесів (телефони, факси, копіювальні пристрої, комп’ютери та ін..).
Для перевезень задіяно 250 автомобілів: легкові, марок ВАЗ, ГАЗ, УАЗ, ЗАЗ, Форд, та вантажні, марок ЗІЛ, Камаз, Краз, Урал, Івеко. Також у складі парку є автобуси та спеціальна техніка (екскаватори, автонавантжувачі, крани, пожежні машини та ін.)
 
1.1 Чисельність, склад та структура персоналу підприємства
 
Організаційна структура управління автотранспортним підприємством ДП «ПрикарпатЗахідтранс» зображена на рисунку 1. 1. (додаток 1)
Генеральний директор здійснює загальне керівництво підприємством з ефективного використання можливостей для отримання позитивних результатів у виробничій і економічній діяльності. Його заступники є організаторами, провідниками науково-підприємницької, фінансово-економічної, господарської і соціальної політики підприємства. Планово – економічний відділ періодично аналізує систему управління якістю для підтвердження її придатності, ефективності відносно вимог
Фото Капча