Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (066) 185-39-18
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Звіт про проходження практики на ПП „ЛГМ”

Тип роботи: 
Автореферат
К-сть сторінок: 
20
Мова: 
Українська
Оцінка: 
1. Місце розташування підприємства
 
Приватне підприємство „ЛГМ”
Юридична адреса підприємства:
78218 Україна , Івано-Франківська область 
Коломийський р-н, 
с. Нижній Вербіж , вул. Грушевського 48
Офіс:
78200 Україна, Івано-Франківська область,
м.Коломия, пл. Відродження 6
Тел. (03433) 2-52-87, тел./факс (03433) 22-5-44
E-mail: giga@ukr.net
 
2. Історична довідка
 
Приватне підприємство „ЛГМ” засноване в червні 2003 року Гінзелевичем Володимиром Зіновійовичом, згідно Закону України „Про Підприємництво в Україні” від 28.05.1998., та рішення Коломийської Районної Державної адміністрації від 26.06.2003р. Приватне підприємство „ЛГМ” зареєстроване в органах податкової інспекції, пенсійному, фондах страхування безробіття та нещасних випадків на виробництві, у які сплачує податки та внески. Отже, приватне підприємство „ЛГМ” є самостійною економічною одиницею, яке основане на 100% приватному капіталі.
Директором ПП ”ЛГМ” є Гінзелевич Володимир Зіновійович, згідно наказу №1 по підприємству, від 01.07.2003р.
 
3. Види продукції або послуг, що їх виробляє чи пропонує підприємство
 
Приватне підприємство „ЛГМ” надає такі види послуг:
інформаційні;
рекламні;
консультаційні;
поліграфічні ;
посередницькі.
Приватне підприємство „ЛГМ” гуртом реалізує такі види продукції:
хлібопекарське обладнання;
офісну та побутову техніку.
 
4. Постачальники і покупці підприємства
 
Постачальники є власниками джерел ресурсів, що необхідні організації у її діяльності. Вони відіграють важливу роль у розвитку підприємства, забезпечуючи необхідними матеріалами, комплектуючими виробами, надаючи капітал і грошові засоби, інформаційне забезпечення та енергоносії.
Врахування впливу постачальників зумовлюється тим, що вони можуть загрожувати підвищенням цін або зниженням якості товарів чи послуг.
Постачальники підприємства в першу чергу є великі іноземні компанії, які забезпечують підприємство сучасною офісною технікою, поліграфічними матеріалами, необхідними для ведення діяльності підприємства.
Покупцями продукції, яку випускає підприємство є як фізичні особи, так і юридичні особи, установи, організації, товариства. Збут продукції здійснюється на території України, переважно Івано-Франківська, Закарпатська, Чернівецька, Хмельницька та Тернопільська області, м. Одеса. Але є також іноземні партнери з Польщі, Росії, Молдови та США.
 
5. Основні фінансово-економічні показники роботи підприємства
 
6. Бухгалтерська звітність підприємства
 
В сучасних динамічних ринкових умовах різко зросла потреба в інформації про майно, поточну Діяльність підприємства, її результати. Не маючи таких Даних, неможливо прийняти правильні рішення щодо напрямів подальшого розвитку. Саме тому значної ролі на ПП ”ЛГМ”, як важливого інформаційного джерела набуває звітність. Звітність - це система узагальнюючих взаємопов'язаних показників, які відображають стан і використання господарських засобів суб'єкта підприємницької діяльності, їх призначення, джерела формування, фінансових результати, напрями використання прибутку тощо. Вона дозволяє визначити загальну вартість майна, вартість мобільних (оборотних) засобів, величину власних і залучених коштів підприємства. Звітність можна назвати своєрідною інтерпретацією інформації про результати діяльності, фінансовий стан господарюючого суб'єкта в певній системі показників. Останні призначені спростити та прискорити використання зазначеної інформації з метою оперативного управління підприємством. Крім того, звітність забезпечує виконання головних функцій бухгалтерського обліку. Так, складання звітності повинно сприяти збереженню майна суб'єкта підприємницької діяльності, його раціональному використанню. Це можливо за наявності інформації про стан і вартість господарських засобів підприємства. Закономірно, що звітність забезпечує управлінський персонал інформацією, необхідною для ефективного керівництва діяльністю господарюючого суб'єкта. І, нарешті, саме у формі звітності можна отримати інформацію про фінансовий результат кожної здійсненої господарської операції ПП ”ЛГМ”. Такі показники є цінними в управлінні, адже лише таким чином можна легко виявити збиткові види діяльності, швидко замінити їх на інші, здатні забезпечити отримання прибутку тощо.
Отже, надання користувачам інформації про результати діяльності господарюючого суб'єкта (його структурного підрозділу) за визначений період часу з метою оцінки фінансового стану, ступеню виконання поставлених завдань і є метою складання звітності, її показники використовуються юридичними та фізичними особами для прийняття відповідних рішень. Звітність складається на підставі облікових даних. Методологічно і організаційно вона є невід'ємним елементом системи бухгалтерського обліку на нашому підприємстві і виступає завершальним етапом облікового процесу, що обумовлює органічну єдність показників, які в ній відображаються, з первинною документацією та обліковими регістрами. Саме такий зв'язок звітності з первинною документацією надає можливість задовольнити різноманітні інтереси користувачів. Потрібно зазначити, що звітність, яка може складатися за різними напрямами (відповідно до різноманітних потреб користувачів), забезпечує можливість прийняття правильних управлінських рішень. Крім того, деталізація звітних даних сприяє контролю за збереженням майна ПП ”ЛГМ”.
Інформація, відображена у звітності, повинна бути зрозуміла та розрахована на однозначне тлумачення її користувачами за умови, що вони мають достатньо знань та зацікавлені у сприйнятті такої інформації. Інформація, що міститься у звітності, найчастіше використовується користувачами для прийняття управлінських і фінансових рішень, тому при складанні та поданні звітності зацікавленим особам слід забезпечити відповідність її певним вимогам
Звітність, яка формується в межах ПП ”ЛГМ”, розкриває різні сторони його діяльності та базується на взаємопов'язаних та взаємодіючих видах господарського обліку - бухгалтерського, статистичного й оперативного (оперативно-технічного). Залежно від економічного змісту звітність поділяється на оперативну, бухгалтерську, податкову та статистичну.
Бухгалтерська звітність містить показники господарської діяльності підприємства. Вона складається на підставі даних синтетичного та аналітичного обліку, підтверджується первинними документами, використовує також дані оперативної та статистичної звітності.
Фото Капча