Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (066) 185-39-18
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Звіт про проходження виробничої практики на ПАТ «Укртелеком» (Львівська філія)

Тип роботи: 
Звіт з практики
К-сть сторінок: 
41
Мова: 
Українська
Оцінка: 
Вступ
 
Метою виробничої практики є оволодіння методами і прийомами роботи економіста на підприємстві в сфері організації, управління і контролю профільної діяльності Львівської філії ПАТ «Укртелеком».
Під час проходження практики було ознайомлено з діяльністю публічного акціонерного товариства, проаналізовано організаційну структуру управління підприємства та її ефективність. В звіті також приведений аналіз роботи керівника, та його підлеглих. Під час проходження практики було ознайомлено з правовим забезпеченням управлінської діяльності підприємства та з системою управління охороною праці на підприємстві.
Практика проходила у Львівській філії ПАТ «Укртелеком», яка знаходиться за адресою м. Львів, вул. Дорошенка, буд. №43, 79000.
 
1. Ознайомлення з підприємством в цілому
 
Публічне акціонерне товариство «Укртелеком» – одна з найбільших компаній України, яка надає повний спектр телекомунікаційних послуг в усіх регіонах країни.
Згідно з вимогами Закону України «Про акціонерні товариства» та на підставі рішення Загальних зборів акціонерів ВАТ «Укртелеком», що відбулися 14 червня 2011 р., відкрите акціонерне товариство «Укртелеком» з 17 червня 2011 р. змінило найменування на публічне акціонерне товариство «Укртелеком» (скорочене найменування – ПАТ «Укртелеком»).
Державну реєстрацію змін до установчих документів ПАТ «Укртелеком» проведено згідно з вимогами чинного законодавства України.
Львівська філія ПАТ «Укртелеком» є відокремленим підрозділом Товариства, який не має статусу юридичної особи і здійснює від імені Товариства частину його господарської та іншої діяльності, а також функції представництва в межах повноважень, закріплених статутом.
У своїй діяльності Філія керується законодавством України, Статутом Товариства, іншими внутрішніми актами Товариства, рішеннями, прийнятими Загальними зборами та іншими органами управління Товариства.
Філія має окремий незавершений баланс, поточні рахунки, відкриті в банківських установах в національній валюті. За окремим дозволом Голови Правління Товариства Філія може відкривати поточні рахунки в банківських установах в іноземній валюті.
Львівська філія ПАТ «Укртелеком» має круглу печатку, кутовий та інші штампи, календарні штемпелі, бланки зі своїм найменуванням.
В межах своєї компетентності Філія має право представляти інтереси Товариства у відносинах з органами державної влади і місцевого самоврядування, іншими юридичними та фізичними особами, розглядати і вирішувати всі питання своєї діяльності за винятком тих, які згідно із законодавством, Статутом та іншими внутрішніми актами Товариства, віднесені до компетенції органів Товариства. Філія може вносити на розгляд Правління пропозиції з будь-яких питань, у тому числі про порушення перед Загальними зборами або Наглядовою радою клопотання про внесення змін і доповнень до Статуту Товариства, організаційної структури Товариства, основних напрямів Товариства, штатного розпису, положення про Філію, інших внутрішніх документів товариства.
Предметом діяльності Філії є:
надання телекомунікаційних послуг, в тому числі послуг фіксованого місцевого, міжміського, міжнародного та рухомого (мобільного) зв’язку, комп’ютерного зв’язку, радіозв’язку, послуг цифрового телебачення, інших послуг мультисервісних мереж та інших телекомунікаційних додаткових послуг;
Будівництво і технічне обслуговування мереж ефірного телемовлення та радіомовлення і проводового радіомовлення в межах промислової експлуатації, супутникового зв’язку, транспортних, телекомунікаційних мереж, телемереж, мереж електрозв’язку з рухомими об’єктами та інших телекомунікаційних мереж, надання в користування каналів електрозв’язку;
Здійснення діяльності у сфері телекомунікацій з надання послуг з технічного обслуговування та експлуатації телекомунікаційних мереж, мереж ефірного телемовлення, ефірного радіомовлення, проводового радіомовлення та телемереж;
Розробка планів розвитку телекомунікаційних мереж та їх реалізація, здійснення проектування, фінансування, будівництва, ремонту, реконструкції, технічного переоснащення об’єктів телекомунікацій, житлових, громадських, виробничих та інженерних споруд, виконання топографо-геодезичних робіт, надання послуг та виконання робіт протипожежного призначення;
Підготовка, перепідготовка, стажування та підвищення кваліфікації працівників Філії, надання таких послуг іншим фізичним і юридичним особам;
Монтаж, обслуговування інформаційних і комп’ютерних мереж, мереж передавання даних та комутаційного устаткування;
Проведення науково-дослідних, науково-конструкторських робіт у сфері телекомунікацій, розробка і впровадження нових технологій, в тому числі «ноу-хау»;
Розробка, виробництво, впровадження обслуговування систем і засобів технічного захисту інформації, надання послуг в галузі технічного захисту інформації;
Забезпечення виконання плану доходів та кошторису витрат;
Компанія пропонує своїм клієнтам практично всі види сучасних телекомунікаційних послуг, таких як:
міжнародний, міжміський та місцевий телефонний зв'язок;
послуги передавання даних і побудови віртуальних приватних мереж;
Інтернет-послуги, у тому числі послугу «ОГО!» – швидкісний доступ до мережі Інтернет для абонентів мережі фіксованого телефонного зв'язку;
постійне IP-з'єднання по виділеній лінії; апаратний і віртуальний хостінг;
надання в користування виділених некомутованих каналів зв'язку;
ISDN;
відеоконференц-зв'язок;
проводове мовлення;
телеграфний зв'язок;
мобільний зв'язок за технологією UMTS/WCDMA (оператор «ТриМоб»).
 
2. Організація діяльності підприємства та виробничо-управлінська структура
 
Філія створена з метою одержання прибутку від усіх видів виробничої, торгівельної, комерційної, фінансової та інших видів діяльності, передбачених статутом та дозволених законодавством України, для забезпечення на основі отриманого прибутку інтересів акціонерів товариства, соціальних потреб його працівників, задоволення суспільних потреб в телекомунікаційних послугах. Виробничо-управлінська структура підприємства може бути представлена наступною схемою
 
3. Характеристика профільної діяльності підприємства
 
Вся діяльність товариства поділяється на звичайну і надзвичайну. Звичайною вважається будь-яка діяльність, що здійснюється підприємством згідно з його статутом: надання послуг, виконання робіт, виробництво і реалізація продукції та оборотних активів. До операцій, що супроводжують звичайну діяльність, належать операції з курсовими різницями, відсотками,
Фото Капча