Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (066) 185-39-18
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Звіт з навчальної практики ПАТ «Оболонь»

Предмет: 
Тип роботи: 
Звіт з практики
К-сть сторінок: 
22
Мова: 
Українська
Оцінка: 
Зміст
 
Вступ
1. Історія інституту
2. Структура
3. Відділи та лабараторії
4. Експерементальна база
5. Лабораторія хроматографії ПАТ «Оболонь»
6. Бортницька станція аерації
7. Фізико-хімічна і біологічна лабораторії
Список використаної літератури
 
Вступ
 
Сільське господарство України за останні роки досягло стабільної по- зитивної динаміки і стало однією з провідних галузей економіки. Вироб- ництво рослинницької продукції інколи значно перевищує рівень 1990 р. Але ж понад третини вирощуваних врожаїв сільськогосподарських культур недобирається внаслідок негативної діяльності шкідників, збудників хвороб рослин та бур’янів. Незважаючи на величезні досягнення науки із захисту рослин, є ще багато проблем, які потребують свого негайного вирішення. Інститут захисту рослин Національної академії аграрних наук України – це головна установа Науково-методичного центру, що займається комплексними науковими розробками з проблем захисту сільгоспкультур від шкідливих організмів та фітосанітарної безпеки. Його досягнення широко використовуються в селекції рослин на стійкість проти шкідників та хвороб, при виробництві екологічно чистої продукції, при випробуванні та реєстрації нових пестицидів, здійсненні карантинних заходів. За більш ніж 80-річний період існування Інституту були сформовані наукові школи.
 
1. Історія Інституту
 
В 1946 році в системі Академії наук Української СРСР на базі 3-х лабораторій Інституту зоології був організований Інститут ентомології і фітопатології, змістом програми робіт якого складало вдосконалення методів захисту рослин та розробка заходів боротьби з найбільш небезпечними шкідниками й хворобами сільськогосподарських культур. У 1956 р. ця установа була реорганізована в Український науково-дослідний інститут захисту рослин, підвідомчий Міністерству сільського господарства УРСР, який набув статусу Республіканського науково-методичного центру із захисту рослин. З січня 1971 р. Інститут став складовою Південного відділення ВАСГНІЛ, в 1992 р. отримав назву Інститут захисту рослин Української академії аграрних наук, а в 2010 р. – Інститут захисту рослин Національної академії аграрних наук України (ІЗР НААН). Нині ІЗР НААН є головною установою Науково-методичного центру в Україні з проблеми захисту рослин та фітосанітарної безпеки, координує діяльність 30 установ НААН.
З 2011 р. директором є почесний академік НААН, кандидат сільськогосподарських наук О. І. Борзих
 
2. Структура
 
До структури Інституту захисту рослин НААН входить 14 наукових підрозділів, а також відділ фінансів та бухгалтерського обліку, експлуатаційно-господарський відділ.
Щорічно Інститут видає міжвідомчий тематичний науковий збірник «Захист і карантин рослин«, щомісячно – часопис «Карантин і захист рослин«, два рази на рік – Український ентомологічний журнал.
Щорічно Інститут проводить курси підвищення кваліфікації працівників агропромислового виробництва, науково-практичні конференції державного та міжнародного рівнів. Свої досягнення постійно демонструє на всеукраїнських та міжнародних спеціалізованих виставках.
 
3. Відділи та лабораторії
 
Відділ наукових досліджень з питань інтелектуальної власності та маркетингу інновацій.
Основні напрями наукових досліджень:
організація і методичне керівництво пропагандою та впровадженням у виробництво розробок, досягнень і рекомендацій Інституту;
підготовка та проведення міжнародних симпозіумів, регіональних та державних конференцій, семінарів із захисту рослин;
проведення курсів підвищення кваліфікації для фахівців із захисту рослин;
створення банку даних завершених наукових розробок;
забезпечення реклами і стимулювання збуту наукової продукції (інновацій), інших товарів;
підготовка експозицій для міжнародних та державних виставок;
Відділ карантину рослин
Основні напрями наукових досліджень:
дослідження особливостей розвитку та розробка моделей можливого розповсюдження і шкідливості карантинних організмів;
аналіз фітосанітарного ризику шкідливих організмів, удосконалення схем аналізу фітосанітарного ризику, оптимізація національного переліку регульованих шкідливих організмів;
розробка та удосконалення методів виявлення та діагностики карантинних організмів;
апробація сучасних методів фітосанітарної експертизи;
розробка заходів з локалізації та ліквідації вогнищ карантинних організмів;
розробка та запровадження карантинних фітосанітарних нормативів, стандартів та методичних рекомендацій.
Лабораторія прогнозів
Основні напрями планових досліджень:
формування комп'ютерних баз статистичних даних щодо поширення та чисельності головних шкідників в Україні;
вдосконалення систем моніторингу шкідників сільськогосподарських культур: саранових, лучного метелика, озимої совки, кукурудзяного метелика, звичайного бурякового довгоносика, капустянки звичайної, лускокрилих шкідників саду;
вдосконалення методів прогнозування поширення та шкодочинності основних шкідників сільськогосподарських культур;
Лабораторія ентомології та стійкості сільськогосподарських культур проти шкідників
Основні напрями наукових досліджень:
вивчення екологічних закономірностей динаміки чисельності, розвитку та шкідливості основних фітофагів у посівах сільськогосподарських культур;
теоретичне обґрунтування використання механізмів стійкості сільськогосподарських рослин до шкідників для створення комплексно стійких сортів;
розробка теоретичних і методичних основ створення комплексно стійких сортів озимої пшениці, конюшини і картоплі проти основних шкідників;
удосконалення методик польової оцінки рівня стійкості селекційного матеріалу і сортів озимої пшениці, конюшини і картоплі до основних шкідників;
удосконалення хімічного захисту польових культур від шкідників на основі біоценологічного принципу;
багатоцільова оптимізація систем інтегрованого захисту рослин, які є органічними складовими екологічно орієнтованого землеробства за різних форм господарювання;
теоретичне обґрунтування формування і зонального розподілу видового складу шкідливих кліщів, комах та особливостей їх біології в різних типах плодових насаджень в різних ґрунтово-кліматичних зонах;
теоретичне обґрунтування формування акаро- і ентомокомплексу за умов різної інтенсивності застосування пестицидів в системах захисту і визначення домінантних видів;
розробка систем захисту плодових насаджень від шкідників.
Лабораторія екологічної
Фото Капча