Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (066) 185-39-18
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Звіт з виробничої практики на базі ТзОВ "Догма-меблі"

Предмет: 
Тип роботи: 
Звіт з практики
К-сть сторінок: 
88
Мова: 
Українська
Оцінка: 
Зміст
 
Вступ
1. Ознайомлення зі структурою підприємства, технологією та організацією виробництва
2. Облік необоротних активів та фінансових інвестицій
3. Облік запасів
4. Облік грошових коштів
5. Облік дебіторської заборгованості та зобов’язань
6. Облік витрат діяльності підприємства
7. Облік розрахунків з оплати праці
8. Облік випуску готової продукції та її збуту
9. Облік доходів і фінансових результатів діяльності підприємства
10. Облік власного капіталу та забезпечення майбутніх витрат та платежів
11. Фінансова звітність підприємства
12. Контроль фінансово – господарської діяльності підприємства
Висновки
 
Вступ
 
Виробнича практика, передбачена навчальним планом, що здійснюється на четвертому курсі для студентів є важливим етапом оволодіння методикою ведення бухгалтерського обліку на промисловому підприємстві. Тому в підготовці висококваліфікованих спеціалістів важливе значення має стажування, метою якого є поглиблення теоретичних знань, одержаних під час навчання, розвиток і набуття практичних навичок, яка покликана сформувати професійні вміння і навички організації та методики здійснення облікового процесу.
Сучасний бухгалтер посідає одне з провідних місць в управлінні підприємством, оскільки займається не тільки веденням бухгалтерських рахунків, а й здійснює планування, аудит, оцінювання, огляд діяльності, розроблення управлінських рішень у господарській діяльності підприємства. Бухгалтеру потрібні знання об’єктивного оцінювання фінансового стану підприємства, володіння методами фінансового аналізу, вміння працювати з цінними паперами, обґрунтування інвестиційних грошових коштів в умовах ринку на підприємстві.
Метою написання звіту є поглиблене засвоєння окремих питань програми в поєднанні з набуттям практичних навичок. Тобто метою практики є закріплення теоретичних знань, оволодіння навичками практичної роботи, поглиблення методики науково – дослідної роботи.
Завдання стажування – навчитись застосовувати набуті під час навчання теоретичні питання в процесі виконання різних бухгалтерських завдань на промисловому підприємстві.
Головне завдання практики полягає в ознайомленні із структурою підприємства, на якому ця практика проходить, їх економічними службами, характером організації її діяльності і управління, загальної організації фінансового обліку, структурою і функціями облікового апарату; у вивченні порядку перевірки та обробки документів, відображенні даних первинного обліку у відповідних облікових регістрах.
В процесі написання звіту будуть розглянуті фінансовий та управлінський обліки, виникне можливість складати первинні й зведені документи, приймати й перевіряти їх, пройде ознайомлення з наказом про облікову політику, відбудеться вивчення стану інформаційних систем на підприємстві, буде можливість виконувати основні технологічні процедури при опрацюванні інформації на АРМ бухгалтера-введення та первинна реєстрація даних а також провести фінансовий аналіз роботи промислового підприємства.
Стажування має велике значення при підготовці висококласних фахівців в області обліку в промисловості, адже теорія без практики мертва, вона має постійно підкріплюватись досвідом практичної роботи, як свідчить практика.
 
1. Ознайомлення зі структурою підприємства, технологією та організацією виробництва
 
Загальна інформація
Назва підприємства – Товариство з обмеженою відповідальністю “Догма-меблі”
Дата реєстрації підприємства – 08 серпня 2001 року
Форма власності – приватна
Статутний фонд – 11, 8 тис. грн.
Вид економічної діяльності – оптова торгівля, виготовлення меблів.
Місцезнаходження (адреса) – Україна, 43010, м. Луцьк, вул. Трункіна, 12
Товариство з обмеженою відповідальністю „Догма – меблі” створено і діє до вимог норм Господарського кодексу України, Цивільного кодексу України, ЗУ „Про господарські товариства”, інших законодавчих актів України та статуту з метою задоволення потреб підприємства, установчих організацій та населення у товарах та послугах з високими споживчими якостями, технічним рівнем, отримання законного прибутку, зареєстроване 08. 08. 2001 року, перейменоване з ТОВ „Ріал” у ТОВ „Догма-меблі”.
Засновниками (Учасниками) товариства є фізичні особи: Дмитрук Олександр Володимирович та Гузачов Денис Михайлович. Більш детальну інформацію можна дізнатися зі Статуту ТОВ „Догма-меблі” (додаток №1).
Характер виробництва – індивідуальний. Відбувається випуск продукції в одному або кількох екземплярах. Це виробництво універсальне і гнучке. Воно потребує універсального обладнання та фахових робітників, оскільки вони виконують різні операції і буз періодичного повторення. Продуктивність праці мала порівняно з іншими типами виробництва. Собівартість виготовленої продукції велика.
Кожне підприємство є складною виробничою системою, яка призначена для виготовлення певного виду продукції. Отримання кожного виду продукції є результатом певного виробничого процесу. Виробничим процесом називають сукупність дій пов’язаних з прогнозуванням, науково – технічними і конструкторськими розробленнями, проектуванням транспортуванням і зберіганням сировини, виготовленням проміжної (напівпродукції) та готової продукції, її випробуванням, пакуванням, обліком та зберіганням, ремонтом обладнання тощо.
Технологічним процесом називають послідовний набір операцій, в ході кожної з яких із сировини отримують проміжну або готову продукцію з певними властивостями. У ході цих операцій змінюється форма, розміри або властивості сировини. Внаслідок цих змін сировина перетворюється на напів- або готову продукцію. Кожен технологічний процес складається з дрібніших технологічних процесів або частиною більш складного.
У структуру підприємства входять такі дільниці: дільниця механічної обробки і складально – опоряджувальна, які об'єднані у меблевий цех, заготівельна, транспортна, допоміжна.
Основним видом діяльності підприємства є виготовлення і реалізація виробів з деревини та деревинних листових матеріалів, асортиментом являються меблеві вироби різного призначення – корпусні, м'які вироби для житлових приміщень, кухонь, офісів, прихожих і столярні вироби – віконні і дверні блоки, поганажені вироби – вагонка, наличники, плінтуси та інші вироби по
Фото Капча