Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (066) 185-39-18
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Звіт з виробничої практики на базі ТЗоВ "Селищанський гранітний кар’єр"

Тип роботи: 
Звіт з практики
К-сть сторінок: 
91
Мова: 
Українська
Оцінка: 
Зміст
 
Вступ
1. Структура підприємства, технологія та організація виробництва
2. Облік необоротних активів та фінансових інвестицій
3. Облік запасів
4. Облік грошових коштів
5. Облік дебіторської заборгованості та зобов’язань
6. Облік витрат діяльності підприємства
7. Облік розрахунків з оплати праці
8. Облік випуску готової продукції та її збуту
9. Облік доходів і фінансових результатів діяльності підприємства
10. Облік власного капіталу та забезпечення майбутніх витрат та платежів
11. Фінансова звітність підприємства
12. Контроль фінансово – господарської діяльності підприємства
Висновки
Список використаної літератури
Додатки
 
Вступ
 
Для нормального функціонування будь-якої ланки ринкової економіки потрібно, щоб керівники підприємств і організацій, приймаючи рішення, мали правдиву та об’єктивну інформацію про майно, грошовий та фінансовий стан, результати роботи -прибутки, доходи чи збитки. Таку інформацію надає лише бухгалтерський облік, який є системою безперервного, суцільного і взаємопов’язаного спостереження за створенням суспільного продукту і пов’язаних з ним процесами обміну, розподілу і перерозподілу.
В сучасних умовах суттєво підвищуються вимоги до підготовки спеціалістів молодого покоління економічного профілю – зокрема професіоналів із спеціальності “Облік і аудит”.
Навчальною програмою для кращого засвоєння студентами 4-го курсу теоретичних знань передбачено проходження виробничої практики на підприємствах, організаціях і установах, ціллю якої є формування у студента професійних вмінь та навиків з питань бухгалтерського обліку.
Мета стажування полягає у закріпленні теоретичних знань, отриманих в університеті, оволодінні навичками практичної роботи, поглибленні навичок науково-дослідної роботи.
Завдання практики – ознайомитися із структурою підприємства, економічними службами, характером організації діяльності і управління; вивчити порядок оформлення первинних і зведених облікових документів; порядок перевірки та обробки документів, відображення даних первинного обліку у відповідних облікових регістрах; зібрати матеріал для написання науково-дослідної роботи.
Бухгалтерський облік став складовою управління системи світової економіки. Він відіграє особливо важливу роль як основний елемент системи внутрішньогосподарського контролю і як джерело контрольної інформації.
На сьогоднішній день досить важливе місце займає значення обліку, оскільки він є своєрідною «мовою бізнесу». Без правильного ведення бухгалтерського обліку неможливо:
забезпечити контроль за наявністю та рухом майна і раціональним використанням всіх видів ресурсів;
своєчасно попереджати негативні факти в господарській діяльності, виявляти та мобілізувати резерви, розробляти заходи щодо їх використання;
одержувати повну та правдиву інформацію про господарські процеси та фінансові результати діяльності;
правильно визначати податків і платежів та розраховуватися з відповідними органами.
Результат діяльності підприємства можна оцінити за бухгалтерською документацією підприємства. Найпоширенішим видом сучасного ведення бухгалтерських розрахунків на підприємстві є подвійна бухгалтерія, яка служить не лише для запису різних ділових операцій, але й перетворену за допомогою грошового та інших видів вимірників будь-якого ступеня деталізації і узагальнення облікову інформацію доводити до апарату управління і зовнішніх користувачів. На основі бухгалтерської інформації є можливість прогнозувати події, здійснювати функції контролю за мірою праці і мірою споживання.
 
1. «Ознайомлення із структурою підприємства, технологією та організацією виробництва»
 
Товариство з обмеженою відповідальністю «Селищанський гранітний кар’єр» розпочало свою діяльність в 1964 році, коли Литовське підприємство «Гранітас» придбало малу частину землі, почалась інтенсивна діяльність кар’єру. В 1968 році була запущена перша лінія заводу.
До 1991 року підприємство входило в структуру Міністерства транспортних та автомобільних доріг Литовської РСР. У 1991 році було створене спільне Українсько-Литовське підприємство з учасниками статутних фондів Рівненської обласної ради народних депутатів та АТ «Гранітас» (м. Каунас Литовська Республіка).
ТзОВ «Селищанський гранітний кар’єр» є підприємством, яке являється одним із лідерів сфери гірничої промисловості, та відноситься до гірничо-видобувної та переробної галузей економіки, створене в 1992 році та зареєстроване Сарненською районною державною адміністрацією Рівненської області (свідоцтво № 234939) від 06. 07. 1992 року, код ЄДРПОУ 02568294), (фотокопія довідки з ЄДРПОУ Додаток №1). Учасником Товариства є юридична особа Литовської Республіки, Закрите акціонерне товариство «Мілса». Учасники товариства не відповідають за його зобов’язаннями і несуть ризик збитків пов’язаних з діяльністю Товариства у межах вартості своїх вкладів (ті учасники, які неповністю внесли вклади, несуть солідарну відповідальність за його зобов’язаннями у межах вартості невнесеної частини вкладу кожного з учасників).
Для забезпечення діяльності Товариства, за рахунок внесків учасникв, створюється статуний капітал, в рзмірі 18 582 500, 00 (вісімнадцять мільйонів п’ятсот вісімдесят дві тисячі п’ятсот) гривень. В створенні статуного фонду приймають участь ЗАТ «Мілса» за рахунок внесення додаткових коштів (іноземної інвестиції) в розмірі 9 342 500, 00 гривень та капіталу, що придбаний учасником за договором купівлі-продажу корпоративних прав від 31. 10. 2005 р. посвідченого приватним нотаріусом Рівненського міського нотаріального округу.
В своїй діяльності Товариство керується: Цивільним кодексом України, Господарським кодексом України, Законами України «Про господарські товариства», «Про власність», «Про зовнішньоекономічну діяльність» та іншими. З моменту державної реєстрації ТзОВ «Селищанський гранітний кар’єр» має самостійний баланс, від власного імені виступає позивачем та відповідачем в судових органах, користується печаткою, штампом, фірмовими бланками та товарними знаками (знаками обслуговування) встановленого учасниками зразка.
Товариство сполучене з районним центром м. Сарни асфальтованими дорогами. Забезпечення товариства робочою силою здійснюється з найближчих сіл (Вири, Селище, Ясногірка, Чабель, Кам’яне) Сарненського
Фото Капча