Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (066) 185-39-18
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Звіт з виробничої практики на ТОВ фірмі "Каскад"

Тип роботи: 
Звіт з практики
К-сть сторінок: 
13
Мова: 
Українська
Оцінка: 
Зміст
 
Вступ 
І. Вид діяльності та організаційна структура підприємства
ІІ. Основні положення статуту
ІІІ. Технологія основних робіт
Висновок
 
Вступ
 
Моя виробнича практика проходила на ТОВ фірмі “Каскад”, що знаходиться у місті Рівному за адресою: м. Рівне, провул. Робітничий, 1. Метою даної практики є ознайомитися з продукцією, що виробляється на даному підприємстві та технологією, що застосовується при виготовленні продукції. Необхідно також було ознайомитися з організаційною структурою підприємства, побудовою взаємозв’язків між окремими підрозділами, відділами та вивчити їх функціональні обов’язки.
Наступним кроком практики є розгляд основних положень статуту та основних економічних показників бізнес-плану чи техніко-економічного плану.
Останнім етапом у проходженні виробничої практики було вивчення технології основних робіт, які виконуються на даному підприємстві. Мною були розглянуті технологічні схеми та карти по виготовленню продукції підприємства, а також був відвіданий цех, в якому безпосередньо проходить процес виробництва, на основі чого був написаний останній розділ цього звіту.
Деякі показники та технології, вивчені мною в період проходження практики не можуть бути приведені в звіті в зв’язку з тим, що дане підприємство є приватним, і існують певні обмеження на поширення конфіденційної інформації, яка може в деякій мірі нашкодити діяльності підприємства (інформація, що не підлягає розголошенню).
 
І. Вид діяльності та організаційна структура підприємства
 
Взагалі, статутом передбачено виконання даним підприємством різних видів діяльності, але основна спеціалізація на даному етапі – виробництво рафінованої світлої олії в мильно-луго-солевому середовищі. Підприємство має можливість поєднувати два види виготовлення продукції: на замовлення (з використанням сировини замовника) та планове виготовлення продукції (певна кількість, яка основана на економіко-математичних розрахунках, тобто такий об’єм продукції, при якому підприємство одержує максимальний прибуток).
На мою думку, виготовлення продукції на замовлення з використанням сировини замовника є позитивним моментом діяльності підприємства, оскільки цим воно поширює коло своїх клієнтів і отримує додатковий прибуток.
В результаті розгляду робочого проекту можна зробити висновок про те, що ним передбачається розміщення цеха рафінації олії в приміщенні, яке арендується у Рівненського заводу торгівельного обладнання, де також є побутові приміщення. Проектом передбачається рафінація та дезодорація 20 т олії за добу. Така потужність цеху була визначена в результаті вивчення ринку та попиту на даний продукт в Рівненській області та виходячи з наявного обладнання у заводу-виробника.
Проектом передбачається наступний режим роботи цеху: кількість робочих днів у році – 313, і кількість змін за добу – 3, тобто кількість годин роботи за зміну – 8 год.
Визначення професійно-кваліфікаційного складу робочих за професіями прийнято у відповідності з ЄТКС та витягами із ЄТКС робіт та професій робочих, зайнятих у масло-жировій промисловості.
 
ІІ. Основні положення статуту
 
Статут ТОВ фірми “Каскад” затверджений на Зборі Учасників 13 березня 1998 року. Він містить наступні пункти:
1. Загальні положення.
2. Мета і предмет діяльності фірми.
3. Зовнішньоекономічна діяльність.
4. Учасники фірми, їх права та обов’язки.
5. Майно фірми.
6. Господарська діяльність фірми.
7. Створення і використання коштів фірми, оплати праці.
8. Структура і управління фірмою.
9. Трудові відносини. Соціальне забезпечення.
10. Відповідальність сторін.
11. Основи та порядок припинення діяльності фірми.
Нижче розкриваються основні положення вищеперелічених пунктів.
1. Загальні положення.
Даний розділ нараховує 7 пунктів і містить загальні положення про утворення фірми, її повну та скорочену назви на українській, російській та англійській мові. Міститься інформація про засновників фірми та інша подібна інформація загального характеру.
2. Мета і предмет діяльності фірми.
Цей розділ нараховує 3 пункти.
Фірма є товариством з обмеженою відповідальністю і створена з метою більш повного задоволення попиту покупців на товари, здійснення широкого спектру послуг, діяльності у сфері освіти, комерційної діяльності, іншої діяльності, передбаченої статутом і яка не суперечить чинному законодавству на території України, а також реалізації на основі отриманого прибутку соціальних та економічних інтересів Учасників і членів трудового колективу Фірми.
Предметом діяльності фірми є:
Створення та впровадження в виробництво нових видів продукції, прогресивних технологічних процесів й високоефективного обладнання.
Виробництво та реалізація товарів народного споживання та продукції виробничого призначення як на території України, так і за її межами.
Торгівля енергоносіями та паливом.
Реклама, видавнича діяльність.
Організація і проведення оптової, роздрібної, комісійної, виїзної, ярмаркової та інших видів торгівлі.
Здійснення торгових, комерційних, торгово-посередницьких операцій з товарами і продукцією, як власного виробництва, так і придбаних фірмою.
Виробництво продуктів харчування та їх оптова і роздрібна реалізація.
Маркетингова, ділерська, холдингова, лізінгова діяльність.
Для ефективної роботи по досягненню цілей та статутних завдань фірма має право на зайняття різними видами економічної доцільної діяльності, що не заборонені чинним законодавством.
3. Зовнішньоекономічна діяльність.
Цей розділ нараховує 5 пунктів.
Фірма самостійно здійснює зовнішньоекономічну діяльність в порядку, передбаченому чинним на території України законодавством.
Фірма має право:
Укладати контракти з зарубіжними юридичними і фізичними особами та проводити безпосередні експортно-імпортні операції.
Відкривати та засновувати у встановленому порядку за
Фото Капча