Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Аналіз добувних можливостей свердловин, що обладнані шланговими свердловинними насосними установками (ШСНУ)

Тип роботи: 
Курсова робота
К-сть сторінок: 
68
Мова: 
Українська
Оцінка: 

Вступ

 

Виконання курсової роботи є одним з етапів вивчення курсу “Технологія видобутку нафти”. При вивченні програмного матеріалу для його закріплення і набуття практичних навичок студенти повинні виконати курсову роботу згідно з робочою навчальною програмою.

Метою даного курсового проекту є закріплення теоретичних знань та набуття навичок в проектуванні нафтопромислових об’єктів. У процесі проектування необхідно не тільки вибрати основні параметри та конструктивні рішення нової техніки, але й обґрунтувати економічну доцільність її створення.

Нафтогазова промисловість України і багатьох інших країн світу є провідною галузю економіки та народного господарства, яка забезпечує енергетичні, побутові та інші потреби народу. Стабілізація та ріст видобутку нафти і газу є основною задачею найблищих років.

Виконання такої задачі викликає необхідність введення в розробку багатьох новорозвіданих нафтових родовищ та спорудження на них значної кількості виробничих об'єктів збору, транспорту і підготовки нафтопромислової продукції.

Витрати на обладнання нових нафтових і газових родовищ та реконструкцію їх на старих нафтогазовидобувних площах складають більшу частину всих капітальних та експлуатаційних витрат.

Нафтова промисловість охоплює нафтовидобувну та нафтопереробну галузі, які виникли ще в ХІХ столітті. Нафтовидобувна промисловість об’єднує підприємства з розвідування й видобутку нафти та попутного нафтового газу, зберігання та транспортування нафти. Нафтопереробна промисловість - це галузь обробної промисловості, яка виробляє з сирої нафти нафтопродукти, що використовуються як паливо, мастильні та електроізоляційні матеріали, розчинники, шляхове покриття та нафтохімічна сировина.

В 2005 році було видобуто 4,1 млн. т. нафти (включаючи нафтовий конденсат). Потреби господарства України в нафті становлять приблизно 40 млн. т. в рік. Хоча видобуток нафти в нашій країні зменшується, проте ми маємо і сприятливі фактори: великі потужності по переробці нафти (близько 70 млн. т), які відсутні в Росії.

У курсовому проекті розглянуто тему „ Схема штангового свердловино-насосноного устаткування (УШГН)”. У роботі впроводжуються дослідження свердловин, які знаходяться на Козіївському родовищі.

 

1.Загальні відомості про родовище. Оглядова схема Козіївського нафтового родовища 

 

1.1.Коротка історія геологічних досліджень

 

Козіївське родовище розташоване в північній прибортовій зоні центральної частини ДДЗ в межах Охтирської депресії. Родовище відкрите в 1976 р.Розробка розпочата в 1980 р. Поклади нафти виявлені в 10 продуктивних горизонтах візейського і турнейського ярусів нижнього карбону (В 13, В 14, В 15, В 16, В 17в, В 18, В 21, В 22 23, Т 1) та фаменського ярусу верхнього девону (Д 8), які залягають в інтервалі глибин від 3600 до 4500 м. В 1987 р. виконано перший підрахунок запасів вуглеводнів і на його основі в 1989 р. складено "Технологічну схему розробки Козіївського нафтового родовища". З 1992 р. розробка родовища велась згідно "Технологічної схеми розробки Козіївського нафтового родовища" за другим варіантом розробки з підтриманням пластового тиску в покладі горизонтів В-22+Т-1 шляхом внутрішньоконтурного заводнення.

Впродовж 1996-1997 рр. виконано "Перерахунок запасів нафти Козіївського родовища та техніко-економічне обґрунтування коефіцієнтів вилучення нафти".

У 2000 р. в ДКЗ України затверджені запаси Козіївського родовища, на основі яких в 2005 р.складено "Проект розробки Козіївського родовища" згідно якого ведеться розробка родовища в даний час.

 

1.2.Стратиграфія

 

Знаходиться в центральній частині півн. прибортової зони Дніпровсько-Донецької западини поблизу Охтирського виступу фундаменту. ДДЗ — геологічна структура в південній частині Східно-Європейської платформи, на території Білорусі й України. Являє собою ступінчасте зниження докембрійського фундаменту типу ровоподібного прогину — авлакогену. Головним елементом западини є центральний ґрабен, виповнений товщею інтенсивно дислокованих осадово-вулканогенних відкладів девонського й осадових відкладів кам'яновугільного й пермського віку, поперечними блоками розчленованих на блоки. На периферійних ділянках (бортах) западини фундамент поступово занурюється. Він перекритий осадовими відкладами кам'яновугільного, мезозойського й кайнозойського періодів. Потужність відкладів у межах бортів 500…3 500 м, у ґрабені — до 18 000 м.По покрівлі горизонту Т-1(турнейський ярус) структура є брахиантикліналлю північно-західного простягання,ускладненою поперечними і повздовжніми скидами.Два основних з них амплітудою понад 200 м відокремлюють південно-західне крило і південно-східну перекліналь від склепіння.Розміри складки по ізогіпсі -3875 м 3,5х1,0 км,амплітуда 60 м.

 

1.3.Тектоніка

 

Козіївське нафтове родовище — належить до Талалаївсько-Рибальського нафтогазоносного району Східного нафтогазоносного регіону України. Поклади пластові, склепінчасті, тектонічно екрановані, рідше — літологічно обмежені. Колектори — пісковики.На цьому родовищі встановлена промислова нафтоносність відкладів серпуховського(горизонт С-21),візейського(горизонти В-14в,В-14н,В-15,В-16в,В-17в,В-21,В-22),турнейського(горизонт Т-1) і фаменського (Д-8) ярусів.Пісковики продуктивних горизонтів мають високі колекторські властивості.Винятком є породи горизонту В-21,для яких є характерно часте заміщення пісковиків непроникними глинистими породами..Поклади горизонтів В-22,Т-1 і Д-8 масивно-пластові.Далі приведено розрізі продуктивних частин,а також структурну карту горизонту Т-1:

 

1.4.Відомості про нафтогазоносність і водоносність розрізу

 

В "Проекті розробки Козіївського родовища" (2005 р.) для подальшої розробки було виділено два об’єкти розробки (горизонти В-14-21 і горизонти В-22-Т-1). Горизонт В-13 розглядається як об’єкт приєднання до верхнього об’єкта, а горизонт Д-8 передбачалось ввести в дослідну експлуатацію на пізній стадії розробки.

Відповідно до затвердженого проекту розробка родовища проводиться за третім варіантом

Станом на 01.01.2009 на родовищі в розробці перебували два об'єкти: В 22-Т-1 і В-14-21.

Всього з початку експлутації по родовищу видобуто: нафти   2017,9 тис. т, 271,1 тис. т рідини, 801,7 млн м3 нафтового газу

Фото Капча