Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Аналіз фінансової діяльності підприємства ПАТ Львівська кондитерська фабрика "Світоч" та діагностика його конкурентної стратегії

Предмет: 
Тип роботи: 
Дипломна робота
К-сть сторінок: 
88
Мова: 
Українська
Оцінка: 
ЗМІСТ
 
ВСТУП
РОЗДІЛ I. ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ КОНКУРЕНТНОЇ СТРАТЕГІЇ ПІДПРИЄМСТВА
1.1 Сутність та значення конкурентної стратегії підприємства
1.2 Процес розробки та реалізації конкурентної стратегії підприємства
1.3 Показники оцінки конкурентної стратегії підприємства
Висновки до розділу І
РОЗДІЛ II. АНАЛІЗ ФІНАНСОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА ПАТ ЛЬВІВСЬКА КОНДИТЕРСЬКА ФАБРИКА "СВІТОЧ" ТА ДІАГНОСТИКА ЙОГО КОНКУРЕНТНОЇ СТРАТЕГІЇ
2.1 Загальна характеристика підприємства
2.2 Аналіз господарської діяльності ПАТ «Світоч»
2.3 Оцінка фінансового стану підприємства
2.4 Аналіз конкурентної стратегії підприємства
Висновки до розділу ІІ
РОЗДІЛ III. ШЛЯХИ ТА НАПРЯМИ УДОСКОНАЛЕННЯ КОНКУРЕНТНОЇ СТРАТЕГІЇ ПІДПРИЄМСТВА
3.1. Напрями вдосконалення конкурентної стратегії підприємства
3.2  Вплив запропонованих заходів на діяльності підприємства
Висновки до розділу ІІІ 
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
ДОДАТКИ
 
ВСТУП
 
Будь-яка фірма, яка починає своєї діяльності або вже діюча, із початком проекту, зобов'язана чітко уявити потреба з перспективи , матеріальних, трудових і інтелектуальних ресурсах, джерела їх отримання, і навіть вміти точно виконувати розрахунки ефективність використання ресурсів, наявних у процесі діяльності фірми. 
У разі ринкової економіки підприємцям годі прогнозувати стабільний прибуток і успіх без чіткого й ефективного планування своєї діяльності, постійного збирання й акумулювання інформації, як про стан цільових ринків, становищі конкурентів ними, і свої можливості і перспективи. Однією із визначальних напрямів стратегічного планування є бізнес – планування, який передбачає розвиток, якщо він правильно складено й відповідає найважливіший для бізнесмена питання – варто вкладати гроші у той чи інший проект, чи принесе він доходи, зможуть окупити всі витрати на зусиль і коштів. Конкурентні стратегії це важливе і невід'ємний елемент сучасних ринкових відносин. Фірма чи підприємство вибудовує свою конкурентну стратегію з займаній позиції над ринком, тобто, є вона лідером ринку, претендентом на лідерство, послідовником або мешканцем ніші. Веде аналіз своїх від конкурентів і оцінює свої можливості, і потім вибирає підходящу собі конкурентну стратегію. 
 До кожного сегмента характерно оригінальна поведінка споживачів, отже, власна конкурентна стратегія, яку найкраще може реалізувати підприємство у цьому сегменті. 
У конкурентної боротьби можна дотримуватися наступальної і захисної стратегій. Будь-які конкурентні переваги безупинно піддаються атакам конкурентів, особливо багатих ресурсами.
 Є дві головні причини сходитися "врукопаш" з конкурентами, протиставляючи одна одній конкурентні переваги. Перша - спроба виграти ринкове простір, перевершивши сильні боку слабшого суперника. Атака слабшого суперника у його найбільшої сили приносить рішучу перемогу захоплюючою й провідне становище у конкуренції. 
Інший причиною яких є необхідність відомості нанівець конкурентних переваг однієї чи кількох суперників. Критерієм успіху такий тактики є порівняння витрат за атаку з вигодами. При атаці слабких сторін конкурента нападаючий перенацілює свої сильні сторони, і ресурси безпосередньо на слабкості суперника. Атаки слабких сторін конкурентів мають більше шансів на успіх, ніж атаки їх сильних позицій. На ринку всі фірми можуть бути об'єктами атаки із боку конкурентів (зокрема нових учасників ринку виробництва і фірм, прагнуть поліпшити своїми панівними позиціями).
 Об'єктом дослідження даної роботи є таке явище як конкуренція та її вплив на ринкову діяльність підприємства .
Предмет дослідження курсової роботи - сучасні конкурентні стратегії підприємства.
Питання означеної проблеми розглянуті в наукових працях вітчизняних (З.Є.Шершньової, Т.В. Омельяненко, О.Б. Іванова, А.П. Наливайка, Н.В. Куденко, Л.Л. Антонюка, С.М. Клименко, І.З. Должанського) і зарубіжних (Ф. Котлера, Г.Л. Азоєва, М.І. Книша, Р.А. Фатхутдінова, І.М. Ліфица) учених.
Мета дослідження:
Розкрити і проаналізувати поняття «конкурентні стратегії підприємства», виявити їх основні види й вимоги, які пред'являються ними і визначити їх ефективність.
Завдання дослідження:
1. знайти й проаналізувати поняття «конкурентні стратегії відприємства»;
2. виявити основні види конкурентних стратегій й підвищити вимоги, які пред'являються реалізації, навести приклади застосування стратегій;
3. визначити ефективність конкурентних стратегій в ринкових відносин з прикладу підприємства.
 Методологічною базою дослідження стали : монографічні, наукові видання , законодавчо - нормативна база , публікації в періодичних виданнях.
Структура курсової роботи. Робота складається з вступу, 3 розділів, висновків та пропозицій, списку використаних джерел та додатків. Основний зміст роботи викладено на __ сторінці. В тому числі _ таблиць і _ рисунків. Список використаних джерел нараховує __ позиції .
 
РОЗДІЛ I. ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ КОНКУРЕНТНОЇ СТРАТЕГІЇ ПІДПРИЄМСТВА
 
1.1. Сутність та значення конкурентної стратегії підприємства 
 
З розвитком ринкових відносин в Україні відбувається і формування конкурентного середовища, як у всій національній економіці так і в її окремих галузях. Поява великої кількості нових підприємств і організацій, лібералізація імпорту, утворення ринку капіталу, акціонерних підприємств, проникнення на український ринок іноземних компаній – усе це значно ускладнило ринкову ситуацію. Збільшення пропозицій товарів і послуг, з одного боку, і зменшення платоспроможності попиту – з іншого, створили умови, коли конкуренція стала повсякденною справою. Тому надзвичайно актуальною стала проблема формування ефективної конкурентної стратегії підприємства (стратегії підвищення конкурентоспроможності), вдала реалізація якої дозволить підприємству перевершити своїх конкурентів.
Метою цієї статті є розгляд сутності конкурентної стратегії підприємства і обґрунтування її основних принципів.
Слово „стратегія” запозичене з військової науки. Військовий план, що розробляється, виходячи із ключового завдання „знесилити
Фото Капча