Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Аналіз ринкових можливостей готелю

Тип роботи: 
Дипломна робота
К-сть сторінок: 
102
Мова: 
Українська
Оцінка: 

туризму з відомими історико-архітектурними пам'ятками – замками, палацами, садибами та іншими об'єктами, створення мережі готелів, зокрема з використанням приміщень зазначених об'єктів, сьогодні за відсутності будь-якої туристичної інфраструктури – важлива передумова їхнього туристичного освоєння.

Саме тому проектування готелю у місті Миргород є раціональним і рентабельним. Із будівництвом готелю туристи курортного міста можуть повноцінно насолодитися краєвидами і отримати максимум задоволення від відпочинку.
Об'ємно-планувальні рішення будинку готелю «Шевченко» категорії*** є зручними як для відвідувачів так і для обслуговуючого персоналу. Приймально-вестибюльна зона розміщена поряд з адміністративними приміщеннями, тому таке рішення ефективне для вирішення питань відвідувачів. Конференц-зал має зручний зв'язок з залою ресторану, де можна організувати фуршет, банкет, каву-брейк, тобто споживачі можуть повноцінно отримати як ділову вигоду, так і розслабитися. Також постояльці можуть відвідати тренажерний зал та сауну, які розташовані поруч з житловою зоною. Непомітне розміщення кімнат обслуговування номерів даватиме змогу якісного та швидкого здійснення своїх функцій. Житловий сектор запроектований за коридорною системою і з деяких номерів можна побачити витвір ландшафтних дизайнерів на внутрішньому дворику. Достатня кількість номерів дає змогу розміститися майже сотні проживаючих. Тому об’ємно-планувальне рішення готелю є функціонально-раціональним.
В інтер'єрі готелю відтворені елементи російського бароко, що дає змогу відчути «шевченківські» часи проведені в Росії.
У перспективі готельне господарство повинно стати провідним чинником активізації туризму, інтеграції держави у світові структури міжнародного співробітництва, зростання значення національної культури.
 
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ:
 
 1. Астахова О. М. Маркетинг: Навч. посіб. /О. М. Астахова. Харківський національний економічний ун-т. – X. : Вид. ХНЕУ, 2006. – 208 с.
 2. Восколович Н. А. / Маркетинг туристских услуг: навч. посіб. / Н. А. Восколович. – М. : «Теис», 2002. – 167 с.
 3. ДБН А. 3. 1. -3-94. Прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об’єктів. Основні положення ДБН В. 2. 2-20-2008 Готелі. Будинки і споруди.
 4. ДБН А. 2. 2-3-2003. Проектування. Склад, порядок розроблення, погодження та затвердження проектної документації для будівництва.
 5. ДБН В. 2. 2-25: 2009 Підприємства харчування (Заклади ресторанного господарства).
 6. ДБН В. 2. 2-3-97. Будинки та споруди навчальних закладів.
 7. ДБН В. 2. 2-9-99. Громадські будинки і споруди. Основні положення.
 8. ДБН В. 2. 5-23-2003. Проектування електрообладнання об’єктів цивільного призначення.
 9. ДБН В. 2. 2-15-2005. Житлові будинки. Основні положення.
 10. ДБН В. 2. 2-16-2005. Культурно-видовищні та дозвіллєві заклади.
 11. ДБН А. 2. 3-1-99. Територіальна діяльність в будівництві. Основні положення.
 12. ДБН В. 1. 1-7-2002. Захист від пожежі. Пожежна безпека об’єктів будівництва.
 13. ДСТУ 4269: 2003 Послуги туристичні. Класифікація готелів.
 14. ДСТУ 4268: 2003 Послуги туристичні. Засоби розміщення. Загальні вимоги.
 15. ДСТУ 4527: 2006 Послуги туристичні. Засоби розміщення. Терміни та визначення.
 16. ДСТУ Б А. 2. 4-2-95. Система проектної документації для будівництва. Умовні графічні позначення і зображення елементів генеральних планів та споруд транспорту.
 17. ДСТУ Б А. 2. 4-4-99. Система проектної документації для будівництва. Правила виконання архітектурно-будівельних робочих креслень.
 18. ДСТУ Б А. 2. 4-8-95 (ГОСТ 21-205-93) Умовні позначення елементів санітарно-технічних систем. -К. : Державний комітет України у справах містобудування і архітектури, 1996. – 14 с.
 19. Дипломное проектирование: Учеб. пособие/ М. И. Беляев, Л. М. Беляева, Н. Ф. Григорова и др. Харьк. ин. -т обществ. питания. – Харьков, 1992. – 600 с.
 20. Изменения №1 СниП 2. 04. 05-91 Отопление, вентиляция, кондиционирование. – К. : Госстрой Украины, 1998. – 19 с.
 21. Інженерне обладнання будівель: Підручник / за ред. В. С. Кравченка. – К. : Видавничий дім професіонал, 2008. – 480 с.
 22. Кабушкин Н. И., Бондаренко Т. А. Менеджмент гостиниц и ресторанов: Учебник для студ. спец. «Экономика и управление социально-культурной сферой» вузов/Н. И. Кабушкин, Т. А. Бондаренко – 4 изд., стер. – Минск: Новое знание, 2003 – 368 с.
 23. Карсекін В. А. Проблеми розвитку готельного господарства в Україні//Економіка України. – 1997. – № 9. – C. 41-47
 24. Левковська Л. Стан і перспективи розвитку туризму та готельного бізнесу Україні /В. А. Карсекін//Економіка України. – 2003. – № 6. – С. 31-36
 25. Миргород [Електронний ресурс]: матеріал з Вікіпедії – вільної енциклопедії. Режим доступу до ресурсу – http: //ru. wikipedia. org/wiki/Миргород
 26. Перспективи розвитку туризму на Полтавщині/ Підготовлено управліннями культури і туризму та з питань внутрішньої політики облдержадміністрації – 2007.
 27. Покропивний С. Ф. Економіка підприємства: Навч. посіб. / С. Ф. Прокопивний – Київ, 2001.
 28. Проектування закладів ресторанного господарства: навч. посіб. [для вищ. навч. закл. ] [А. А. Мазаракі, М. І. Пересічний, С. Л. Шаповал та ін. ]: за ред. А. А. Мазаракі. – К. : Київ. нац. торг. -екон. ун-т, 2008. – 307 с.
 29. Реалії розвитку готельного господарства в Україні. [Електронний ресурс]: Дипломна 5. Режим доступу до ресурсу – http: //diplomna5. com/item-22062
 30. Роглєв Х. Й. Основи готельного менеджменту/Навч. посіб. /Х. Й. Роглєв. – К. : Кондор, 2005. – 408 с.
 31. СНиП 2. 04. 01-85. Внутренний водопровод и канализация зданий.
 32. СНиП 2. 04. 05-91 Отопление, вентиляция и кондиционирование.
 33. СанПіН 42-123-577-91. Санітарні правила для підприємств громадського харчування, включаючи кондитерські цехи і підприємства, що виробляють м’яке морозиво (СанПіН).
 34. СниП 2. 04. 05-86 Отопление, вентиляция и конди-ционирование. – М. : ЦИТП Госстроя СССР, 1988. – 64 с. 32
 35. СниП 2. 04. 01-85 Внутренний водопровод и канализация зданий. – М. : Стройиздат, 1985. – 64 с.
 36. Статистичний щорічник України за 2010 рік / гол. ред. О. Г. Осауленко. – К. : Державна служба статистики України: Держаналітінформ, 2011, – 559с.
 37. Черевко О. І. Технологічне проектування підприємств харчування. Навч. посіб. [Черевко О. І., Крайшок Л. О., Касылова Ж. А. та ін. ] Харків, ХДУХТ, 2005- 295 с.
 38. Уренев В. П. Архитектура предприятий общественного питания: Навч. посіб. /В. П. Уренев – К. : Будивельник, 1981. – 128 с.
 39. Уренев В. П. Интерьер и оборудование предприятий общественного питания: Навч. посіб. /В. П. Уренев – К. : Будивельник, 1978. – 112 с.
 40. Учитель Ю. Г. SWOT-анализ и синтез – основа формирования стратегии организации/Ю. Г. Учитель, М. Ю. Учитель. – М. : Либроком, 2010. – 328.
 41. Федорченко В. К., Мініч І. М. Готельне гоподарство: основні показники, оцінка якості послуг/В. К. Федорченко – К., 2000 – 158с.
 42. Фурс И. Н. Технология производства продукции общественного питания: Учебн. пос. / Фурс И. Н. – М. : Новое знание, 2002. – 799с.
 43. Чудновский А. Д. и др. Гостинничный и туристский бизнес: Учебн. пос. /А. Д. Чудновский – М. : Экмос, 2000.
 44. Шарыгина А. Н., Гриднева И. Ю. Санитарная техника в общественном питании. – М. : Экономика, 1985. – 209 с.
 45. Щекин Р. В. Расчет систем центрального отопления/Р. ВЩекин, В. А. Березовский- К. : Вища школа, 1975. – 213 с.
 46. Щекин Р. В. и др. Справочник по теплоснабжению и вентиляции (вентиляция и кондиционирование воздуха). – К. : Будівельник, 1976. – 352 с.
 47. Шрамко Е. В. Звездная сертификация: Нюансы сертификации украинских гостиниц /Е. В. Шрамко//Компаньон. – 1999. – № 49. – C. 50-51

 

Фото Капча