Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Аналіз ринкових можливостей готелю

Тип роботи: 
Дипломна робота
К-сть сторінок: 
102
Мова: 
Українська
Оцінка: 

ДИПЛОМНА РОБОТА 

НА  ТЕМУ:
АНАЛІЗ РИНКОВИХ МОЖЛИВОСТЕЙ ГОТЕЛЮ
 
ЗМІСТ
Вступ
Обґрунтування проекту
Аналіз ринкових можливостей готелю
Визначення цільового ринку готелю
Обґрунтування місця розташування готелю
Організаційно-технологічний розділ
Моделювання сервісно-виробничого процесу в готелі
Проектування приймально-вестибюльної групи приміщень
Проектування групи житлових приміщень
Проектування приміщень побутового обслуговування і торгівлі
Проектування приміщень культурно-дозвіллєвого призначення
Проектування приміщень та споруд фізкультурно-оздоровчого призначення
Проектування групи адміністративних, господарських та виробничих приміщень
Проектування підприємств харчування при готелі
Моделювання виробничо-торговельного процесу в закладі ресторанного господарства
Виробнича програма підприємства харчування
Проектування приміщень приймання і зберігання продуктів (складських приміщень)
Проектування виробничих приміщень
Проектування приміщень для відвідувачів
Проектування службово-побутових приміщень
Визначення площі приміщень закладу ресторанного господарства
Інженерно-будівельний розділ
Архітектурно-будівельні рішення готелю
Інженерне забезпечення готелю
Заходи щодо охорони праці та навколишнього середовища
Система управління охороною праці в готелі
Визначення можливих факторів небезпеки і шкідливості в готелі
Заходи з безпечної життєдіяльності і виробничої санітарії
Вимоги безпеки праці при виконанні вантажно-розвантажувальних робіт
Засоби та заходи електробезпеки
Протипожежні засоби та заходи
Організаційно-економічний розділ
Управління готелем
Визначення структури органів управління в готелі та їх завдань
Розроблення раціональної організаційної структури управління
Розроблення штатного розкладу підприємства
Економічна ефективність проекту
Обґрунтування операційних доходів готелю
Планування поточних витрат
Планування операційного прибутку
Висновки
Список використаних джерел
Додатки
 
ВСТУП
 
Незважаючи на те, що сфера послуг набуває все більшого розвитку в нашій країні, функціонування готельного господарства ускладнюється цілою низкою проблем. Однією з причин подібного протиріччя є відсутність надійної та достовірної інформації про стан ринку готельних послуг та відсутність належного сервісу. Наслідком цього є використання готелів не за призначенням, зниження конкуренції на ринку готельних послуг, що ще більше погіршує стан готельного господарства та затримує вихід України на світовий туристський ринок.
Розвиток готельного господарства України характеризується адаптацією реформованих підприємств цієї сфери до ринкового середовища, комплексним вирішенням актуальних проблем підвищення ефективності та конкурентоспроможності ринку готельних послуг, що почав поступово наближатись до світових стандартів.
В умовах становлення ринкової економіки подальший розвиток готельного господарства вимагає підвищення конкурентоспроможності готельних підприємств на внутрішньому й світовому туристському ринку. Однак неможливо розробити пропозиції, єдині для усіх готельних підприємств, які забезпечили б гарантований успіх. Рекомендації з удосконалення та розвитку готельного господарства найбільш доцільні для кожного конкретного ринку (міжнародного, внутрішнього, регіонального, місцевого). Тому в сучасних умовах значної нерівномірності розвитку регіонів України необхідно особливу увагу приділяти розробці регіональних стратегій розвитку готельного господарства, спрямованих на підвищення конкурентоспроможності й економічної ефективності регіональних готельних комплексів, що й обумовило вибір об’єкта, предмета і мети дослідження.
Проведення фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу згідно вимог УЄФА передбачає якісну та кількісну підготовку готельної інфраструктури як однієї з трьох важливих компонент після спортивної та транспортної. Відповідно в процесі підготовки до проведення ЄВРО 2012 необхідно в короткий термін вирішити проблеми, пов’язані з незадовільним станом розвитку туристичної та готельної інфраструктури, нестачею готелів та інших закладів розміщення туристів, нагальною потребою у підготовці кваліфікованих кадрів, формуванням реєстру та мереж альтернативних закладів розміщення туристів.
Метою дипломної роботи є розробка об'ємно-планувальних рішень готелю на 90 місць категорії ***.
Задачі роботи:
Визначити земельну ділянку для будівництва готелю.
Обґрунтувати розміщення готелю на земельній ділянці.
Визначити перелік груп приміщень певного функціонального призначення.
Визначити функціонально-планувальні вимоги до структури будинку готелю.
Структурувати та моделювати сервісно-виробничий процес.
Здійснити функціональне зонування приміщень певного призначення.
Визначити площі приміщень певної групи і їх функціональне призначення.
Обчислити розрахункову, корисну і загальну площу будинку готелю.
Обґрунтувати та розробити композиційну схему планувальних рішень будинку готелю.
Розробити раціональні об'ємно-планувальні рішення і графічне зображення планувальної схеми будинку готелю.
Розвиток туристичної галузі сьогодні є надзвичайно активним, оскільки туризм є одним із важливих чинників стабільного і динамічного збільшення надходжень до бюджету, позитивного впливу на стан справ у багатьох галузях народного господарства, підвищення зайнятості населення, розвитку у ринкових відносинах. Основною складовою туристської індустрії є готельне господарство. Саме готельні підприємства виконують одну з найважливіших функцій у сфері обслуговування туристів: забезпечують їх сучасним житлом і побутовими послугами. Витрати на готельні послуги становлять приблизно від 30% до 50% усіх витрат у кошторисі туристів. Окрім того, готельний комфорт є головним предметом зацікавленості туристів.
Тому актуальність теми дипломного проекту полягає у тому, що розроблення раціональних об’ємно-планувальних рішень засобів розміщення є важливою складовою розробки проектів, створення сучасних об’єктів готельно-ресторанного господарства.
 
РОЗДІЛ 1
ОБГРУНТУВАННЯ ПРОЕКТУ
 
Аналіз ринкових можливостей готелю
Окрім аналізу зовнішнього середовища маркетологи повинні вивчати також власні підприємства – аналізувати сильні і слабкі сторони організації, її цілі і процес прийняття рішень. Внутрішні проблеми, як правило, легше визначити, ніж ті, що виникають за її межами і пов'язані зі споживачами, конкурентами, каналами розподілу тощо.
Результати аналізу виробничо-збутових можливостей підприємства дають змогу оцінити відповідність
Фото Капча