Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Бактеріальні хвороби плодових культур Закарпатської області

Предмет: 
Тип роботи: 
Дипломна робота
К-сть сторінок: 
64
Мова: 
Українська
Оцінка: 

виділені у окремий рід Pectobacterium, що хоча і був ухвалений, перестав використовуватися в кінці 1990-тих років. В 1998 році Хаубен з співавторами знову запропонували відновити його на основі дослідження 16S рРНК, куди були віднесені E. carotovora (як P. carotovorum), E. cacticida, E. chrysanthemi, E. cypripedii (як P. cacticidum, P. chrysanthemi і P. cypripedii відповідно). Крім того, E. alni, E. nigrifluens, E. paradisiaca, E. quercina, E. rubrifaciens і E. salicis були винесені до нового роду Brenneria. Зараз, проте, залишаються сумніви щодо доцільності такого винесення і часто для спірних видів застосовуються обидва синоніми, а класифікація роду Erwinia та утворених з нього родів продовжує переглядатися. Зокрема було запропоновано надати ранг видів підвидам P. carotovorum (syn. E. carotovora) P. atrosepticum, P. betavasculorum і P. wasabiae, а P. chrysanthemi (syn. E. chrysanthemi) і Brenneria paradisiaca (syn. E. paradisiaca) перенести до роду Dickeya [14].

Оптимальна температура для росту бактерії родуErwinia дорівнює 27-30 ° С. Катаболізує глюкозу та інші вуглеводи з утворенням кислоти; газ більшість видів не утворюють. Нітрати більшість видів не відновлює. Як джерела кисню та енергії використовують ацетат, глюконат, малат, сукцинат і фумарат, але не бензоат, оксалат або пропіонат.
Рід Erwinia складається з 17 видів. Типовий вид – Erwinia amylovora (збудник бактеріального опіку плодових). Бактерії цього виду потребують для зростання нікотинову кислоту [10].
Представники роду Erwinia є паразитами, сапрофіти або складовою частиною епіфітна мікрофлори рослин. Фітопатогенні бактерії цього роду можуть викликати некрози, опіки і в'янення, а також типові «мокрі» або «м'які» гнилі, які відносяться до паренхіматозних, судинних і гіперплазичних захворювань. Наприклад, бактерії виду Е. ananas викликають гниль плодів ананасів; Е. caroіovorа – «м'яку» і «мокру» гниль запасних тканин у великої кількості рослин, а також «чорну ніжку» у вегетуючих рослин картоплі; Е. chrysanthemi – судинний вільт і некрози різних рослин, у тому числі хризантем; Е. cypripedii – коричневу гниль орхідей; Е. rhapontici – гниль ревеню і гіацинтів, псування зерна пшениці; Е. nigrißuens – некрози волоського горіха; Е. Salicis – судинний вілт верб; Е. quercina – опік листя дубових.
Факторами патогенності фітопатогенних бактерій роду є пектолітіческіе, целюлолітіческіе ферменти, екзотоксини та слизові речовини полисахаридной природи [8].
Рід Clavibacter. Бактерії роду Clavibacter виділені з роду Соrуnеbасtеrium. Цей рід об'єднує види аеробних фітопатогенних бактерій, клітинна стінка яких містить 2,4-діаміномасляну кислоту, а не мезо-2-мінопімелінову, як у бактерій інших видів роду Соrуnеbасtеrium.
Крім того, в клітинній стінці бактерій Clavïbacter не містяться міколові кислоти і арабіногалактановий полімер [15].
Бактерії роду Clavïbacter представлені прямими або злегка зігнутими тонкими паличками (0,4-0,75 х 0,8-2,5 мкм) неправильної форми і часто клино- або булавовидний форми, переважно одиночними або в парах V-подібної конфігурації. У старих культурах виявляють кокоподібні клітини, але цикл «палички-коки» не характерний [5].
Грампозитивні, нерухомі, неспороутворюючі, некислотостійкі. Бактерії роду Clavïbacter відносяться до облігатним аеробам і хемоорганотрофів. Метаболізм дихального типу з утворенням невеликої кількості кислоти з глюкози і деяких інших вуглеводів. Індол не утворюють, нітрати не відновлюють. Оптимальна температура для росту 20-29°С; в рідкісних випадках ростуть при температурі вище 35°С. Потребують багатих поживних середовищ, ростуть повільно. Деякі штами синтезують жовтий чи блакитний пігмент.
Бактерії роду Clavïbacter є облігатними паразитами, викликають захворювання різних квітучих рослин.
Рід Clavïbacter представлений п'ятьма видами: С. iraniens, С. michi-ganensis, С. rathayi, С. tritici, С. xylі. Типовий вид – С. michiganensis (збудник бактеріального раку томатів) [1].
Рід Agrobacterium. Agrobacterium tumefaciens — грам-негативна облігатно аеробна паличковидна ґрунтова бактерія. На відміну від своїх родичів — різобій, що є симбіонтами рослин, ця бактерія є відомим патогеном багатьох видів рослин, викликаючи хворобу корончастих галлів (типу рослинної пухлини). Через велике число видів рослин, які вона вражає (наприклад, виноград, хрін, цукровий буряк, ревінь), є важливою загрозою для сільського господарства [1]. Крім того, вона може бути опортуністичним патогеном деяких тварин, зокрема людини [2]. Головний фактором патогенності є здатність цієї бактерії трансформувати клітини рослини-хазяїна за допомогою спеціальної плазміди. Через цю властивість Agrobacterium tumefaciens широко використовується в генній інженерії для трансформації рослин.
A. tumefaciens викликає утворення так званих корончатих галлів у рослин. Це пухлиноутворення пов'язане з перенесенням Т-ДНК в геном рослини з подальшою його трансформацією. Трансформовані клітини, зважаючи на дисбаланс синтезу фітогормонов, дедиференціюються і починають неврегульоване зростання. Також трансформовані клітини рослини починають синтезувати опіни, які A. tumefaciens здатна використовувати як джерело живлення. Певну роль в індукції експресії генів вірулентності A. tumefaciens з рослиною-господарем грають специфічні внутріклітинні метаболіти рослини-хазяїна [15], що виділяються при пораненні тканин рослини. Важливим етапом патогенного процесу є синтез Т-ворсинок при допомозі системи секреції IV типу, що здійснюється під дією VIRB-оперону. За допомогою Т-ворсинок A. tumefaciens приєднується до клітини рослини, формуючи кон'югаційний місток і за допомогою білка VirE1 переносить комплекс одноланцюжкової Т-ДНК з білком VirE2 (що утворюється заздалегідь з Ti плазміди і сполученого з білком VirE2) в клітину рослини. Також на трансформацію клітин рослин робить вплив специфічний білок VirE3, що транспортується в ядро разом з Т-ДНК і що ймовірно зв'язується з фактором транскрипції. У ядрі Т-ДНК інтегрується в геном клітини рослини-хазяїна шляхом сайт-специфічної рекомбінації. Впровадження Т-ДНК викликає утворення характерних пухлин
Фото Капча