Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Безпека життєдіяльності, охорона праці

Предмет: 
Тип роботи: 
Навчальний посібник
К-сть сторінок: 
432
Мова: 
Українська
Оцінка: 
ЗМІСТ
 
Передмова       
1. Програма нормативної дисципліни "Безпека життєдіяльності" для студентів 
денної та заочної форми навчання спеціальності 6.030510 "Товарознавство та торгівельне підприємництво"       
2. Структура залікового кредиту і порядок оцінювання знань студентів у 
кредитно-модульній системі організації навчального процесу для студентів 
денної та заочної форми навчання спеціальності 6.030510 "Товарознавство та торгівельне підприємництво"     
3. Короткий виклад теоретичного матеріалу навчальної дисципліни
"Безпека життєдіяльності"      
Тема 1. Безпека життєдіяльності як категорія.     
Тема 2. Фізіологічні та психологічні критерії безпеки людини                    
Тема 3. Основи валеології. Забезпечення здоров'я людини        
Тема 4. Невідкладна допомога при нещасних випадках        
Тема 5. Середовище життєдіяльності людини        
Тема 6. Негативні електричні та електромагнітні фактори        
Тема 7. Глобальні проблеми людства. Глобальні небезпеки туристичної 
індустрії        
Тема 8. Безпека харчових продуктів        
Тема 9. Цивільний захист України – основа безпеки у надзвичайних 
ситуаціях
Тема 10. Прилади радіаційної, хімічної розвідки, контролю радіоактивного забруднення і опромінення та хімічного зараження продуктів і води
Тема 11. Надзвичайні ситуації та ліквідація їх наслідків. 
Надзвичайні ситуації у туризмі
Тема 12. Захист населення і територій від надзвичайних ситуацій     
Тема 13. Оцінка обстановки у надзвичайних ситуаціях
Тема 14. Підвищення стійкості роботи об'єкта господарювання
Тема 15. Законодавча та нормативна база України про охорону праці    
Тема 16. Державне управління охороною праці та організація охорони праці на об'єктах туристичної галузі та торгівельного підприємництва
Тема 17. Основи фізіології, гігієни праці та виробничої санітарії     
Тема 18. Основи техніки безпеки. Загальні вимоги безпеки до технологічного обладнання при експлуатації процесів на об'єктах торгівельного підприємництва  
Тема 19. Електро- і пожежобезпека при експлуатації об'єктів торгівельного підприємництва
4. Методичні рекомендації до виконання практичних та семінарських завдань
4.1. Загальні положення 
4.2.Зміст практичних та семінарських занять     
Заняття 1. Наукові основи безпеки життєдіяльності. Концепція ризику. Практичне заняття
Заняття 2. Фізіологічні та психологічні критерії безпеки людини. 
Практичне заняття
Заняття 3. Основи валеології. Забезпечення здоров'я людини. 
Практичне заняття   
Заняття 4. Невідкладна допомога при нещасних випадках. 
Семінарське заняття   
Заняття 5. Середовище життєдіяльності людини. Семінарське заняття     
Заняття 6. Негативні електричні та електромагнітні фактори. 
Практичне заняття
Заняття 7. Глобальні проблеми людства. Глобальні небезпеки в туристичній індустрії. Семінарське заняття
Заняття 8. Безпека харчових продуктів. Безпека продуктів харчування на об'єктах торгівельного підприємництва. Семінарське заняття
Заняття 9. Цивільний захист України – основа безпеки у надзвичайних ситуаціях. Семінарське заняття
Заняття 10. Прилади радіаційної, хімічної розвідки, контролю радіоактивного забруднення й опромінення та хімічного зараження продуктів і води. Семінарське заняття
Заняття 11. Надзвичайні ситуації та ліквідація їх наслідків. Надзвичайні ситуації в туризмі. Практичне заняття
Заняття 12. Захист населення і територій від надзвичайних ситуацій. Практичне заняття
Заняття 13. Оцінка обстановки у надзвичайних ситуаціях. Практичне заняття        
Заняття 14. Підвищення стійкості роботи об'єкта господарювання. Практичне заняття
Заняття 15. Законодавча та нормативна база України про охорону праці. Семінарське заняття
Заняття 16. Державне управління охороною праці та організація охорони праці на об'єктах туристичної галузі та торгівельного підприємництва. 
Семінарське заняття
Заняття 17. Основи фізіології, гігієни праці та виробничої санітарії. Гігієна праці та виробнича санітарія на об'єктах торгівельного підприємництва. 
Практичне заняття
Заняття 18. Основи техніки безпеки. Загальні вимоги безпеки до технологічного обладнання при експлуатації процесів на об'єктах туристичної галузі. 
Семінарське заняття     
Заняття 19. Електро- і пожежобезпека при експлуатації готельно-ресторанних комплексів. Практичне заняття     
5.Методичні рекомендації до виконання самостійних робіт     
5.1. Загальні положення     
5.2. Рекомендації щодо самостійного вивчення дисципліни для студентів денної форми навчання
5.3. Рекомендації щодо самостійного вивчення дисципліни для студентів заочної форми навчання
5.4. Порядок оформлення самостійних робіт      
5.5. Перелік завдань до самостійної роботи за тематикою, визначеною в розділ     
6. Перелік питань, які виносяться на підсумковий поточний контроль     
7. Методичні рекомендації до виконання індивідуальних науково-дослідних завдань
7.1. Загальні положення     
7.2. Методичні рекомендації до написання реферату     
7.3. Перелік рекомендованих індивідуальних науково-дослідних завдань     
8. Методичні рекомендації до виконання контрольної роботи для студентів 
заочної форми навчання
8.1. Загальні положення
8.2.Порядок вибору варіанту контрольної роботи
8.3. Критерії оцінювання контрольної роботи
8.4.Шкала оцінки відповідей на завдання контрольної роботи
8.5. Варіанти контрольної роботи     
9. Перелік тестових завдань, що виносяться на
Фото Капча