Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (066) 185-39-18
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Державне регулювання грошового ринку в Україні

Тип роботи: 
Курсова робота
К-сть сторінок: 
48
Мова: 
Українська
Оцінка: 
Зміст
 
Вступ
1. Теоретичні основи регулювання грошового ринку
1.1 Сутність грошового ринку
1.2 Законодавча база грошового ринку в Україні
2. Аналіз сучасного стану грошового ринку України
2.1 Тенденції розвитку грошового ринку
2.2 Аналіз платіжного балансу України за 2010-2013 рр
2.3 Характеристика операцій на міжбанківському валютному ринку
3. Напрямки вдосконалення регулювання грошового ринку в Україні
3.1 Перспективи розвитку грошового ринку України
3.2 Заходи щодо вдосконалення законодавчої бази грошового ринку
Висновки
Список використаних джерел
 
Вступ
 
Гроші – це невід'ємна частина фінансової системи кожної країни. Стабільність економічного розвитку залежить від того, як функціонує грошова система. Чим краще розвинена економіка в країні, тим більше добробут кожної людини.
Сучасна людина не може уявити своє життя без грошей. Їх поява значно полегшило процес купівлі-продажу. Раніше людям доводилося здійснювати натуральний обмін (бартер). Це займало дуже багато часу, тому що необхідно було знайти людину, у якого був би товар необхідний вам і якій бажав би придбати те, що є у вас. У процесі пошуку товар міг зіпсуватися, тобто втратити свою цінність, що призводило до високих витрат. Гроші ж мають здатність зберігати свою цінність в часі. Вони виникли на певному етапі господарського життя суспільства, але проблеми їх використання займають важливе місце в життєдіяльності, як цілої держави, так і окремої людини.
У разі сучасного глобального ринку кошти легко переміщаються через кордон держав, між інвесторами і позичальниками, між покупцями і продавцями.
Грошовий ринок – це особливий сектор ринку, на якому здійснюються купівля та продаж грошей як специфічного товару, формуються попит, пропозиція і ціна на цей товар. Визначальний вплив зміни попиту та пропозиції грошей на ставку процента як їх ціну є свідченням підпорядкованості грошового ринку загальним закономірностям функціонування ринку взагалі.
Механізм грошового ринку має істотні відмінності від механізму звичайного товарного ринку: продаж грошей виступає у формі надання позичок чи купівлі особливих фінансових інструментів; купівля грошей – у формі одержання позичок чи продажу таких фінансових інструментів; попит на гроші – у формі бажання економічних суб'єктів мати у своєму розпорядженні певну масу грошей на визначену дату; пропозиція грошей – у формі запасу грошей, який економічні суб'єкти готові передати у тимчасове користування; ціна грошей – у формі процента.
В інституційній моделі грошового ринку виокремлюються два сектори з різним характером руху грошей – сектор прямого фінансування і сектор опосередкованого фінансування. Перевагою першого сектора є те, що безпосередній характер взаємовідносин між продавцями (кредиторами) і покупцями (позичальниками) істотно знижує їх витрати на здійснення операцій. Перевагою другого сектора є те, що участь у взаємовідносинах між кредиторами і позичальниками фінансових посередників істотно знижує ризики, пов'язані з розміщенням грошових коштів.
Значення грошового ринку важко переоцінити. Ціна, через яку продаються і купуються гроші, визначає життєздатність економічної політики держав. Отже, тема даної курсової роботи «Державне регулювання грошового ринку» є вищого рівня актуальною.
Мета курсової роботи – визначення загальної суті грошового ринку, дослідження її сучасного стану в Україні та виявлення перспектив
розвитку.
З огляду на визначену мету були поставлені та вирішувались наступні завдання:
дослідити поняття та особливості функціонування грошового ринку;
здійснити аналіз грошового ринку України в ракурсі обертання його основних інструментів;
визначити недоліки діяльності грошового ринку України, запропонувати можливі шляхи їх усунення;
Об’єктом даної роботи є теоретичні засади економіки в області грошового ринку.
Предметом є – аналіз грошового ринку України.
 
Розділ I. Теоретичні основи регулювання грошового ринку
 
1.1 Сутність грошового ринку
 
Для розвитку економіки завжди потрібен мобілізація тимчасово вільних коштів фізичних юридичних осіб та його розподіл і перерозподіл на комерційній основі між різними секторами економіки. У ефективно функціонуючої економіці той процес складає фінансові ринки.
Грошовий ринок – частина ринку позикових капіталів, де здійснюються переважно короткострокові (від одного дня до одного року) депозитно-позикові операції, що обслуговують головним чином рух оборотного капіталу фірм, короткострокових ресурсів банків, установ, держави і приватних осіб.
Грошовий ринок складається з багатьох потоків, за якими грошові кошти переміщаються від власників заощаджень до позичальників та інвесторів (Рис. 1)
 
Рис. 1. Потоки грошових коштів
 
В ринковій економіці грошовий (ринок охоплює сукупності операцій з короткотерміновим і довгостроковим позиковим капіталом. Основним джерелом його утворення стають заощадження домашніх господарств. Як правило, їх акумулюють фінансові посередники і на ринковій основі передають у позику функціонуючим товаровиробникам як інвестиції. Математичний вираз цього процесу (Г – Г) – нібито беззмістовний, але насправді купівля грошей на ринку – не кінцева самоціль. Добуті тут гроші стають допоміжним інструментом, що використовується для розширення виробництва й обслуговування товарів. Тобто це особливий сектор ринку, на якому купують і продають гроші як специфічний товар, формується попит і пропозиція та ціна цього товару з метою перетворення у інвестиції:
 
Специфіка грошей як абсолютно ліквідного активу визначає такі особливості грошового ринку:
1) купівля-продаж грошей відбувається лише тоді, коли вони є вільні
Фото Капча